Nový pavilon ČZU posílí výuku na Fakultách agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

V pondělí 7. září byl ve 12.00 slavnostně otevřen nový pavilon Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. Pásku v barvě fakulty přestřihl rektor České zemědělské univerzity v Praze prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., společně s představiteli Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí a za účasti akademické obce a zástupců dalších univerzit. Symbolicky tak bylo vyjádřeno, že špičkový výzkum i vzdělávání není myslitelné bez moderního zázemí a bez všestranné spolupráce.

Image3

V novém pětipodlažním objektu jsou umístěny laboratoře, učebny, kanceláře pro vědecké pracovníky a také související technické zázemí včetně garáží a kolárny. Moderní zázemí bude sloužit Katedře zoologie a rybářství, Katedře speciální zootechniky a Katedře obecné zootechniky a etologie Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU.

Realizace objektu s celkovou plochou přes 5000 m2 trvala 10 měsíců a stála 163 milionů Kč. Dotací ve výši 100 milionů Kč se na realizaci podílelo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 

„Výstavba nového pavilonu je jednou z nejrozsáhlejších investičních akcí za poslední období. Jsem přesvědčen, že přispěje nejen ke zkvalitnění pedagogické činnosti u studijních oborů zabezpečovaných těmito katedrami, ale prohloubí i spolupráci s praxí a posílí vědecko-výzkumnou činnost Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů,“ uvedl rektor ČZU prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.

Image4
V týž den byl také slavnostně představen nový vestibul spojující budovu PEF s křídlem, kde jsou situovány velké posluchárny. Dvoupatrové atrium je koncipováno jako komunikační prostor, ale i odpočinkové zázemí pro studenty.

 

 

Zdroj: ČZU
http://www.czu.cz/cs/?r=5143&i=19202&os=1 

 

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna