První informace z 6. zasedání zastupitelstva

Vážení suchdolští občané, dovolujeme si Vám přinést první zprávy z 6 zasedání zastupitelstva naší městské části, které proběhlo včera v 18 hodin v budově úřadu. Na programu jednání byly níže uvedené body, přičemž výsledek jednotlivých hlasování uvádíme rovnou ke každému bodu.

Jakmile budou k dispozici jednotlivá usnesení a zápis z této schůze, dáme tyto dokumenty k dispozici ke stažení na konci této zprávy.

Program jednání:

Diskuse s občany:

 • V rámci diskuse byl projednáván problém s prodejem rychlého občerstvení na Brandejsově náměstí. Tento nájemce obtěžuje okolní občany nedodržováním provozního řádu.
 • Bývalý pan Starosta Čížek děkoval za vybudování nové Kyzlikovy stezky.
 1. Hospodaření MČ Praha-Suchdol za první pololetí roku 2015 (závěrka k 30. 6. 2015)
  • Zastupitelstvo vzalo na vědomí současný stav hospodaření s vysvětlením, že současný schodek rozpočtu bude do konce roku vyrovnán.
 2. Návrh nevyrovnaného rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2016
  • Na návrh zastupitelů Bor, Vavřík, Žilková, bylo změněno usnesení, které zavazuje vedení radnice připravit na rok 2016 vyrovnaný rozpočet. Toto usnesení bylo schváleno.
 3. Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2015 o převodu 100% podílu MČ Praha-Suchdol na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za rok 2014
  • Tento bod byl zastupitelstvem schválen.
 4. Poskytnutí daru Sboru dobrovolných hasičů v Praze Suchdole na oslavy 125. výročí založení sboru
  • Poskytnutí daru bylo schváleno.
 5. Zpráva o přípravě koncesního řízení na provozování splaškové kanalizace na Suchdole
  • Zastupitelstvu byl prezentován navržený model na provozování splaškové kanalizace a zastupitelstvo vzalo tuto zprávu na vědomí.
 6. Činnost výboru pro rozvoj Suchdola
  • Zpráva o činnosti výboru byla přednesena předsedkyní Veronikou Žilkovou-Stropnickou. Ta jménem Výboru následně předložila nové body k možnému projednávání, kterými by se výbor mohl do budoucna zabývat, a požádala zastupitelstvo o pověření tyto body řešit.
  • Výbor byl na návrh pana starosty Hejla zrušen. O zrušení rozhodlo zastupitelstvo svým hlasováním, kdy rozhodující hlasy pro zrušení byly z řad SOS.
 7. Usnesení rady MČ Praha-Suchdol za uplynulá období
  • Tato usnesení byla zastupitelstvem vzata na vědomí.

Interpelace:

Pan Zdeněk Skála interpeloval pana Ivana Vavříka (uváděno bez titulů), aby se omluvil za svůj článek týkající se schválení kanalizace na Suchdole uveřejněný v internetových Suchdolských novinách. Za chybnou dokumentaci nenese podle pana Skály chybu radnice, ale Magistrát hlavního města Prahy.

Zde budou ke stažení jednotlivá usnesení a zápis, hned jak dojde k jejich uveřejnění ze strany MČ Praha-Suchdol.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna