Nové laboratoře za 100 milionů Kč posílí praktickou výuku a výzkum na ČZU

Slavnostnímu přestřižení pásky byli přítomni představitelé Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zemědělství, zástupců veřejné správy a akademické sféry. Přítomný ředitel Odboru koordinace a řízení operačních programů MŠMT Radek Rinn ocenil rychlost s jakou byl projekt připraven a zrealizován a podtrhl, že jde o první stavební projekt otevřený v rámci tzv. pražské výzvy OP VaVpI.

Nové specializované laboratoře byly vybudovány v objektu dílen Technické fakulty ČZU, který byl z větší části postaven v šedesátých letech minulého století. Konkrétně jde o Pracoviště chromatografie, Pracoviště mikroskopie (řádkovací elektronový mikroskop, fluorescenční konfokální mikroskop, přístroje pro přípravu metalografických vzorků), Pracoviště fotovoltaiky, Pracoviště emisí.

Součástí projektu byly i zateplení obvodového pláště, rekonstrukce střechy, podlah, povrchové úpravy stěn a stropů, podhledů, výměna dveří. Nově byla provedena vzduchotechnika, vodovod, kanalizace, plynovod a klimatizace ve specializovaných prostorech, rozvody strukturované kabeláže, EZS. Na střeše byly umístěny fotovoltaické panely.

CZU_lab_2

Rekonstrukce objektu s celkovou plochou přes 5 000 m2 trvala 11 měsíců a stála přibližně 100 milionů Kč. Dotací ve výši 78 milionů Kč se na realizaci podílelo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Projekt s názvem Pracoviště pro výzkum inovací techniky je realizován v rámci výzvy číslo 3.4 – Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

 

Mgr. Josef Beránek
Česká zemědělská univerzita v Praze

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna