Odpověď na nařčení z pomoci škůdcům Suchdola aneb Podaná ruka

Vážený pane Broty,

děkuji Vám byť za ironické personální přání k tomu, že jsem se podílel na založení internetových Suchdolských novin. Vzhledem k tomu, že jste pro mě dost nepochopitelně svůj mail určený mé osobě zaslal v kopii panu starostovi, učinil jste z něj věc veřejnou, a tak jsem se rozhodl Vám také veřejně odpovědět.

Kromě jiného i proto, že mě obviňujete z pomoci „škůdcům“ Suchdola a konstatujete, „že ,slušní občané Suchdola‘, si budeme v klidu číst Suchdolské listy“. Vzhledem k Vašemu agresivnímu ataku odpovím, možná obsáhle, na všechny Vaše výtky.

Mohu Vás ujistit, že chovám velkou úctu ke všem, kdo po řadu let připravují tištěné Suchdolské listy jak z hlediska informačního, tak nám radí v právních otázkách. S obdivem sleduji aktivitu knihovny i dalších lidí připravujících výstavy a také zvoucích k nám na Suchdol významné spisovatele a novináře. Ze všeho nejvíc jsem na stránkách SL uvítal portréty řady občanů už nežijících, na které může být Suchdol právem hrdý. S mimořádným zájmem sleduji články věnované lidem, jejichž jména jsou uvedena na pamětní desce obětí 1. světové války, umístěné na budově původní základní školy, i portréty lidí popravených za odboj proti nacistům během 2. světové války.

Stejně tak fandím Klubu aktivního stáří, navíc proto, že se k této sociální skupině nezadržitelně svým věkem blížím. Nemluvě o obdivu věnovanému i fotbalistům a to zejména těm, kdo se starají o sportovní vyžití dětí a vůbec mladých, což je ta nejlepší průprava pro celý život, jak jsem sám poznal. O aktivitách Suchdolského klubu restauračních sportovců nemluvě. Jsem šťasten, že letos už 125 let patří k životu obce Sbor dobrovolných hasičů, které obdivuji stejně jako jejich zdejší profesionální kolegy, kteří i nám poskytují pomoc v případě požáru, živelných pohrom, ale i během neštěstí, která jsme schopni si nadělit sami sobě.

DSC00175 DSC00174

Suchdolské noviny se hlásí k mnohohlasu občanských aktivit

K mnohohlasu těchto občanských aktivit se od počátku hlásí i projekt internetových Suchdolských novin, byť že se na jejich založení, jak ironicky komentujete, dodám že ve svém volném čase, podílejí zatím opoziční zastupitelé. Připomínám, že z nich jeden nestraník, a pak další nestraník, novinářský profesionál. Nejde tedy o politický projekt. Smyslem jejich existence je nabídnout široké veřejnosti internetovou platformu pro informace, studie, fotogalerii, tiskové ohlasy, pro seznámení s životem obce i s názorem okolních obcí a hlavního města Prahy na vše, co se nás týká; i pro diskuse o všem, co ovlivňuje a podmiňuje náš život.

DSC04644

Ironicky zmiňujete minoritní zájem voličů o zastupitele pí Veroniku Žilkovou-Stropnickou, Marka Bora a ing. Ivana Vavříka, kteří získali „jen“ 800 hlasů. Měl-li byste zájem o korektní informaci, musel byste připočíst i 354 hlasů dalšího zastupitele za ANO. Je ale zřejmé, že se chcete vyjádřit k lidem, kteří Vás iritují. Pro ilustraci si dovolím připomenout, že ze 4 642 suchdolských voličů se voleb v roce 2014 zúčastnilo 50,52 %, resp. bylo odevzdáno 2335 platných hlasovacích obálek. Jak jsem si přečetl na oznámení výsledku voleb, tak procentuálně získal ve své straně největší podíl Vámi ironizovaný zastupitel ing. Ivan Vavřík, a sice 9,63%. Vítězné Sdružení občanů Suchdola s 68,75 % dostalo reálně důvěru řekněme 1606 hlasujících občanů (obálek). Z toho dále vyplývá, že 11 zastupitelů SOS prezentuje důvěru 34,58 % občanů obce. Takový je demokratický mandát loňských voleb, který není proč zpochybňovat. Přesto si myslím, že by tyto počty měly vést k jisté pokoře všechny zastupitele i nás voliče, a nikoliv k ironizaci kohokoliv. Každý druhý volič nepovažoval za potřebné se k situaci vyjádřit, to je fakt.

Není komu co závidět

Vězte, že jsem jako občan i zástupce bytového družstva a společenství vlastníků jednotek jednal se všemi polistopadovými suchdolskými starosty. Nikomu z nich, natož Vámi oslovenému ing. Petrovi Hejlovi, jsem ani na vteřinu nezáviděl dobrovolně přijatý úděl postavit se do čela veřejné služby občanům. Hlavně proto, že dobře vím, že kromě lidí vstřícných, spolupracujících se musejí denně potýkat s těmi, kdo vnímají svět jako souboj sebe sama se všelijakými škůdci a nepřáteli.

Jsem přesvědčen, že Suchdolské noviny dokáží nabídnout seriózní informace nejen voličům Vámi vysmívaných zastupitelů, ale i voličům a sympatizantům SOS, což se ostatně už děje, a také oné polovině Suchdoláků, kteří se rozhodli v roce 2014 k volbám se nevyjadřovat. A co se týče počtů návštěvníků našich stránek, tak za tři záříjové týdny si je otevřelo 3 288 čtenářů, tedy téměř čtyřikrát více, než jsou připomínané počty voličů Vámi vybraných tří opozičních zastupitelů. Nemluvě o době, jak dlouho si stránky četli. Průměrná doba činila 5:10 minut, což je v druhém desetiletí 21. století čas zatraceně cenný. Jistě jim taková příležitost za to stála.

Ano, plánovaný silniční okruh Suchdoláky rozděluje

Vyznáváte se, že žijete na Suchdole deset let. Já si dovolím vzpomenout na počátek 90. let, kdy první ze starostů svou málo uváženou sympatií k projektu šestiproudého silničního okruhu rozdělujícího na povrchu naši obec nadlouho a prakticky až dodnes určil mapu volebních výsledků. Proti ODS se hned několikrát spojili zástupci KDU-ČSL, ČSSD, také SNK Evropští demokraté, a pokaždé i zastupitel KSČM. Než se dominantně prosadilo Sdružení občanů Suchdola. I já jsem se proti takovému řešení postavil. Možná že i Vy víte, že se od té doby přece jen navrhovaný projekt proměnil. A že se hledají alternativní řešení.

Doufám, že se někdy v budoucnu objeví odvážní a poté stateční politici, kteří si dovolí zeptat nás, obyvatel Suchdola, v referendu na názor. Podmínkou je však dostatek relevantních informací a rozhodování mezi reálnými alternativními návrhy.

Věřím Vašemu přání i přesvědčení, že se „podaří postavit ,silnici‘ někde jinde než pod našimi okny“, čímž myslíte ulici K Horoměřicům, kde bydlí řada mých přátel. Dovolím si ale položit otázku: Četl jste studii srovnávající množství emisí, všemožných škodlivin a hluku z projektované, do země zapuštěné šestiproudé silnice vzdálené 500 metrů od obce, a samozřejmě pak limitující náš život, vycházející z tunelu i odcházející do tunelu podobnému Blance s tím, co denně dýchají tisíce Suchdoláků a návštěvníků obce kolem ulice Kamýcké od Kozích hřbetů po Vltavu? Díky severojižnímu tahu od Kralup, díky stále se zvětšujícímu množství osobních automobilů, nákladních vozů i autobusů – nemyslím městskou hromadnou dopravu – mířících ze satelitních center u Velkých Přílep, Černého vola i Horoměřic do Prahy? Rád bych si takovou seriózní studii přečetl, abych se o celém problému dozvěděl víc.

ČZU nás obohacuje

RybníčekSuchdolŽivot nás Suchdoláků však neurčují jen rozdílné názory na možný silniční okruh nebo na rozšíření Letiště V. Havla Praha. Jak by vůbec měla vypadat budoucí hromadná doprava do obce? Je zamýšlený projekt tramvajového spojení nejlepším řešením? Co i o něm vlastně víme? Těmto všem tématům se chce redakce Suchdolských novin věnovat.

Náš život dennodenně ovlivňují tisíce studentů ČZU, je jich více než 20 tisíc! Jaké informace máme o tomto univerzitním centru, které se v roce 2016 chystá připomenout 110. výročí péče o zemědělskou vědu nejen v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; poskytujícímu možnost uplatnění více než 1800 pedagogických a dalších kvalifikovaných pracovníků?

Každá obec, která má na svém území pořádnou fabriku, si jí hledí, natož když jde o tak dynamicky se rozvíjející kampus, poskytující nám všem kromě desetitisíce koupěschopných mladých lidí i báječné místo pro klidné procházky. Ve spolupráci s jejím vedením začaly Suchdolské noviny informovat o tom nejpodstatnějším, co se týká univerzity a naší obce. Včetně akcí, na které ČZU zve širokou veřejnost.

Víme o tom, že se podařilo dokončit výstavbu specializovaných laboratoří v objektu dílen Technické fakulty ČZU za 100 miliónů korun? Vyvolává to hrdost nejen suchdolských pedagogů a technických pracovníků, ale i představitelů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zemědělství i zástupců veřejné správy a akademické sféry.

ČZU zve všechny suchdolské občany na 5. ročník Life Sciences Film Festival, který se u nás koná ve dnech 12. až 18. října 2015. Hosty budou významné světové osobnosti jako režisér a producent Michael Schwarz, který v evropské premiéře uvede film In Defense of Food (Na obranu jídla) natočený podle stejnojmenného bestselleru Michaela Pollana z roku 2008. Ten stejně jako film Botanika touhy vychází z bestselleru Michaela Pollana, významného amerického popularizátora vědy. Hlavní otázka filmu zní – čím to, že moderní potraviny, kterých je díky pokročilým metodám produkce dostatek a jejichž vlastnosti dokážeme ovlivnit, vedou v globálním měřítku k devastování zdravotního stavu lidstva? Není to aktuální věc?

Věřím, že se na tuto akci díky informacím publikovaným v Suchdolských novinách přijde podívat i „slušný“ suchdolský občan, který odrostl studentskému věku. I že nám časem budoucí názor studentů poskytne zajímavý zrcadlový pohled na nás samé.

Proč ten despekt?

S despektem se rovněž vyjadřujete o zastupitelích pražského magistrátu za ČSSD. Nechápu to. Bez nelehké práce radního pro dopravu Petra Dolínka by se doprava v Praze nezměnila. V neposlední řadě to byl nepochybně i on, kdo se postavil za více než 46miliónovou investici pro suchdolskou kanalizaci. O jakém záškodnictví to mluvíte?

Nemluvě o zásluhyhodné aktivitě Vámi rovněž ironizované zastupitelky suchdolské radnice Veroniky Žilkové, „někdy i Stropnické“. Je přece realitou, že Prahu spravují i zástupci ANO a že i ona se nemalou měrou zasloužila o prostředky v budoucnu využité k modernizaci naší obce. To je také škůdcovství?

Věřím, že její pestré osobní aktivity nemusejí být šálkem vašeho čaje, nicméně z hlediska jejího příspěvku do Suchdolských novin o dávných cestách autobusem do Prahy bych si dovolil Vám doporučit knihu fejetonů nazvanou 2 v 1, která vyšla v roce 2007 v Nakladatelství XYZ. Napsala ji společně s manželem Martinem Stropnickým. Nemusíte mi věřit, ale ocenění si zaslouží její upřímnost při komentování peripetií vlastního života, což v té knize činí s nadsázkou, i její schopnost vystihnout různé charaktery lidí.

Přiznám se také, že v neposlední řadě se zajímám o její neortodoxní názory z úcty k prof. Václavu Žilkovi, který se nesmazatelně zapsal do historické kroniky suchdolských osobností. Jeho často přísně projevovaný zájem o mladé lidi jich mnoho přivedl k zájmu o hudbu, ale především jim pomohl obnovit si či upevnit zdraví. Je to pro mě důvod trvalé úcty pociťované vůči podobným rodákům. Nemusíte tento zájem sdílet, ale jde-li Vám o dobro obce, kde žijete, nemůžete přehlížet její nejlepší tradice.

Podaná ruka všem zájemcům

Kladete při svém ataku vůči mě otázku, proč Vámi jmenovaní spolupracovníci Suchdolských novin obci „škodí“. Takový pohled na svět není mou optikou. Vidím spíš vizi, že se nové internetové médium může do roku, dvou, tří stát prostorem pro seriózní informace o místě, kde žijeme.

Snažíte se vytvořit pocit, že Suchdolské noviny bojkotují lidé nesouhlasící se štětinatým a v diskusi málokdy ústupným zastupitelem ing. Vavříkem. Když si pročtete všechny diskusní příspěvky, pak zjistíte, že se v nich najde místo i pro sympatizanty s názory, jaké v ironickém, až nepřátelském tónu vyjadřujete i Vy. Samozřejmě že i ty mají nárok na publikaci. ¨

Kdybyste svůj mail neadresoval i starostovi, nikdy bychom ho nezveřejnili. Ze stejných důvodů, proč jsme odmítli publikovat příspěvek vyhrožující trestným stíháním za vyjadřované názory, nebo útočící na konkrétního člověka coby osobnost duševně nemocnou. Příjemné bylo, že jiné kritické příspěvky od téhož kriticky uvažujícího Suchdoláka naše noviny otiskly. A on redakční výhrady přijal.

Přiznám se Vám také, že mám raději posly špatných zpráv a kritiky vyslovující třeba i maličko přehnaně tzv. nepříjemné skutečnosti. Jejich názory bývají trvalejší, než přízeň nejrůznějších kývalů, kteří svého favorita opustí v okamžiku, jakmile začnou ve společnosti vát jiné větry. A dobře víme, že u nás se tak děje každých dvacet, čtyřicet, sedmdesát let.

Je mi líto, že v mých spolupracovnících a zprostředkovaně i ve mně vidíte škůdce Suchdola. Nemile to evokuje označení známé už z doby Jana Žižky, z časů národního obrození, nemluvě o jistém americkém brouku napadajícímu kdysi naši úrodu brambor. Opakuji, že to není můj pohled na svět.

Jsem přesvědčen, že se podaří udržet „slušnou“ úroveň Suchdolských novin, prosadit jejich kvalitu sloužící obci. A že za čas třeba i Vámi oslovený starosta ing. Petr Hejl bude považovat za správné a přínosné na stránkách internetových novin informovat čtenáře o něčem podstatném, nebo se vyjádřit k seriózním diskusím, které přece k demokratickému životu patří.

Svoboda slova je jedna z nejdůležitějších svobod, kterou si nemůže usurpovat nikdo jen pro sebe. Navíc s přesvědčením, že právě jeho názor je jediným správným řešením té které situace. Už jsem se zmínil o pokoře z důvodu, že každý druhý občan Suchdola nevnímal jako bytostnou potřebu říci loni svůj veřejný názor. To však neznamená, že ho nesdělí v okamžiku, když bude mít k dispozici více informací či alternativních řešení sporné situace nebo projektů.

Proto i touto reakcí na Váš útok nabízí redakce podanou ruku všem, kdo nevidí svět jako souboj se škůdci a nepřáteli, ale chtějí své bližní o něčem informovat, komentovat určitou událost stále se měnícího světa, nebo se zapojit do diskuse, v níž nemusí vždy někdo zvítězit. Jsou přece situace, kdy má pravdu více lidí, než jen ten, kdo je o té své jedině správné pravdě přesvědčen. A navíc slunce vychází každý den, podobně jako večer zase zapadá.

S pozdravem a vírou, že někdy třeba napíšete něco, co si publikaci zaslouží, Vás zdraví

 

František Cinger

 

E.mail pana Brotyho, si můžete přečíst Mail

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna