Ilustrační foto

Informace o průběhu zkušebního provozu Tunelového komplexu Blanka

V sobotu 19. 9. 2015 byl v Praze uveden do provozu tunelový komplex Blanka (TKB). Jeho jádrem jsou tři na sebe navazující automobilové tunely mezi mimoúrovňovými křižovatkami Malovanka a Troja o celkové délce 5,5 km (tunely Brusnický 1,4 km, Dejvický 1,0 km a Bubenečský 3,1 km). Návrhová a nejvyšší dovolená rychlost je 70 km/h, výška průjezdného profilu 4,8 m, maximální podélný sklon 5 %, nejmenší poloměr směrového oblouku 300 m.

TKB je součástí severní části Městského okruhu a na křižovatce Malovanka navazuje na již dříve vybudované tunely Strahovský (2,0 km, od 12/1997) a Mrázovka (1,3 km, od 8/2004). Tím vznikla souvislá městská tunelová trasa o celkové délce tunelů 8,8 km mezi křižovatkou Troja (s Trojským mostem) a jižním portálem tunelu Mrázovka, na který navazuje povrchová část Městského okruhu – komunikace Dobříšská, Strakonická, Barrandovský most a Jižní spojka.

blanka

Zkušební provoz zajišťuje pro odbor strategických investic MHMP na základě smlouvy ČKD Praha DIZ, a.s.. Dispečerské řízení provozu tunelu (technologie i doprava) je zajišťováno dle smlouvy mezi MHMP-OSI, ČKD Praha DIZ, a.s., TSK HMP a PČR dispečery TSK HMP a operátory PČR.

V prvním týdnu po zprovoznění TKB na HDŘÚ ještě probíhají práce na úpravě dispozice, rozšíření pracovišť a zkomfortnění celého prostoru dispečinku. Tyto práce nijak neovlivňují provoz a činnosti operátorů. V rámci pracovní náplně probíhá výměna informací mezi operátory PČR a DIC, zejména pak v případech mimořádných událostí nebo nehod. Výhodou pro tuto spolupráci je nově zavedený operativní 24 hodinový provoz DIC.

Veškeré výsledky je třeba brát jako prvotní a pouze orientační, neboť řidiči se teprve seznamují s nabídkou nové dopravní stavby, postupně si hledají nejvhodnější trasy a bude určitý čas trvat, než se doprava v širším okolí přizpůsobí novým dopravním poměrům. Ucelenější závěry s vyšší vypovídací schopností o vlivu TKB na dopravní poměry ve městě bude proto možné učinit až po stabilizaci nových dopravních poměrů, tj. nejdříve na jaře 2016.

graf_TKBData ke stažení:

  1. týden
  2. týden
  3. týden
  4. týden
  5. týden
  6. týden

Sumární data jsou také k dispozici.

Zdroj: TSK

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna