Poznámka redakce

Reakce čtenáře našich novin, pana Marka Jakubíka, na rozhovor se starostou Roztok, kdy se podivil, že jsme nezačali rozmluvou se starostou naší městské části ing. Petrem Hejlem, redakci vlastně vyzval k této poznámce. Samozřejmě že jsme chtěli seriál rozhovorů se starosty začít rozmluvou o Suchdolu.

Oslovili jsme proto s předstihem jako prvního právě našeho starostu, od něhož jsme na otázky týkající se plánů a přání radnice, názorů mj. na dopravní situaci obce i její perspektivní řešení, na spolupráci s ČZU, na koncepci rozvoje obce i na další dotazy získali stručnou odpověď:

„Vážená redakce, děkuji za zaslání otázek, ale bohužel mi pracovní zaneprázdnění neumožňuje se jim nyní věnovat. Zdravím.
Petr Hejl,
starosta městské části Praha-Suchdol.“

 

Vzhledem k tomu, že jsme chtěli čtenářům předat názor radnice na témata, které redakce považuje za důležité, uvádíme zaslané otázky, kterým se chceme nadále věnovat.

„Vážený pane starosto.
Rádi bychom Vás jménem internetových Suchdolských novin požádali o odpověď na několik otázek. Vzhledem k tomu, že jsme se rozhodli zahájit sérii nevelkých rozhovorů se starosty obcí kolem Suchdola, které ovlivňují náš život, chceme samozřejmě zahájit rozhovorem s Vámi.
Vážili bychom si, kdybyste mohl odpovědět na několik otázek, kdy bychom Vám v první a poslední rádi dali možnost vyslovit se zcela volně, jak chcete.
Jsme přesvědčeni, že Vaše názory čtenáři Suchdolských novin i občané obce ocení.

1) Co považujete na největší úkol, kterým chce vedení radnice sestavené po loňských volbách Suchdolu pomoci?
2) Suchdolské noviny převzaly ze stránky MČ Praha Chabry rozhodnutí deseti starostů obcí Středočeského kraje ze dne 23. září o založení akčního pracovního uskupení Starostové pro okruh. Jde o další krok při plnění programu SOS proti vyprojektovanému silničnímu okruhu kolem Prahy. Co od tohoto společenství očekáváte a kdy se domníváte, že vznikne alternativní projekt pro územní řízení trasy označované jako Ss?
3) Suchdol se ocitá denně pod enormní zátěži stále sílící automobilové dopravy po celé Kamýcké ulici. Jaké vidíte možnosti jejího zklidnění?
4) Suchdolské noviny přetiskly zápis z jednání Zastupitelstva MČ Praha – Suchdol ze dne 17. září o tom, že na základě Vašeho návrhu byl zrušen Výbor pro rozvoj Suchdola, vedený pí Veronikou Žilkovou-Stropnickou. Předtím publikovaly její interpretaci tohoto kroku. Proč se zastupitelé SOS rozhodli tento výbor, vedený navíc opoziční zastupitelkou, zrušit? A jak si představujete další programování „rozvoje Suchdola“?
5) Jak hodnotíte rozhodnutí vedení hl. města Prahy investovat 46 miliónů Kč do kanalizace naší obce? Kterých ulic by se tento projekt měl týkat a v jakém časovém horizontu by se měl uskutečnit?
6) Jak vidíte současnost a budoucí možnosti spolupráce obce s ČZU? Zvlášť v souvislosti s její aktivitou týkající se připomenutí 110. výročí péče o zemědělské vědy v naší zemi v roce 2016?
7) Co byste chtěl Suchdolákům prostřednictvím internetových Suchdolských novin vzkázat?

Věříme, že naší žádosti rád vyhovíte.“

Redakce vyjadřuje přesvědčení, že se časem přesto podaří získat odpovědi vedení MČ Praha – Suchdol na dotazy, týkající se současnosti i budoucí perspektivy rozvoje obce. Komunikace s veřejností není přece omezena na jedno či dvě informační média, ani jen na veřejná jednání s občany. Především proto, že měnící se společenská situace i aktivita vedení obce vyžaduje aktuální vyjádření.

Redakce Suchdolských novin

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna