Seznamte se s projektem „Zelená pro ČZU“

Pokud se pohybujete po ČZU, pak jste si už jistě všimli, že se na koších se tříděným odpadem objevily nálepky s radou, jak správně třídit odpad. Víte, kdo za tím stojí? Jak už napovídá nadpis, stojí za tím nový projekt jménem „Zelená pro ČZU“.

Projekt „Zelená pro ČZU“ svou činností navazuje na práci studentského klubu SPOLU na ČZU.  Tento projekt pod vedením Jany Půlpánové realizují právě členové klubu „SPOLU na ČZU“ ve spolupráci se stážisty firmy Envirostyl s.r.o. inkubované v Point One. Inkubátor projektu poskytuje zázemí a významně pomohl jeho vzniku. Projekt je dále podporován společností AVE s.r.o., která se zabývá odpadovým hospodářstvím.

A co je naším záměrem?

Projekt vznikl za účelem pozvednutí areálu ČZU v oblasti odpadů a udržitelného rozvoje a zároveň zpříjemnění prostředí univerzitního kampusu. Zelená pro ČZU zahrnuje v současné době 8 projektů, některé navazují na činnost studentského klubu SPOLU na ČZU a některé jsou úplně nové.

Pracujeme na těchto projektech:

„LUG-a-MUG-na-ČZU“ – iniciativa, která má šanci rapidně snížit množství odpadů produkovaného z jednorázových kelímků, které mají sice malou hmotnost, ale za to velký objem a četnost, jsou dnes doslova všude, ve všech koších a mnohdy i v záhoncích. Hlavní myšlenkou je předcházet vzniku odpadů z jednorázových kelímků používáním hrnků či kelímků na opakované použití. Projekt “LUG-a-MUG” vznikl v roce 2007 v na univerzitě v Torontu, odkud se úspěšně šířil dále do USA a dnes je i na mnoha evropských univerzitách. Proto nezaostávejme a přidejme se k nim. ČZU může být 1. univerzitou v České republice, která se přidá k této iniciativě a ukáže, že nám studentům, není lhostejné prostředí naší univerzity ani čerpání přírodních zdrojů.

Třídící centra na fakultách – cílem tohoto projektu je poskytnout všem na ČZU možnost třídit mimo obvyklý plast, papír, sklo a směs i bioodpad, kov, zářivky, tonery či baterie. Rozšíření řady košů na tříděný odpad již proběhlo na FAPPZ, PEF a kolejích. Další fakulty budou následovat. Inspirovalo nás MŽP, ale také firmy s environmentální vnitřní politikou a zahraniční univerzity. Kromě nových košů jsou důležitou součástí projektu informační tabule, pro každou fakultu bude  jiná.  Info-tabule bereme jako výukovou pomůcku, která poskytne informace o Hierarchii nakládání s odpady pro firmy a tzv. 6R‘s pro spotřebitele.  Právě pracujeme na rozpracování jednotlivých témat a hledáme partnera, který by finančně podpořil realizaci informačních tabulí.

Ekologický úklid – úklid ČZU je pro nás zatím trochu otazníkem, zjišťujeme, jak vlastně probíhá a jaké čisticí prostředky jsou používány a proč. Přišli jsme s nápadem na ekologický úklid, pro který chceme získat partnera, který nabízí ekologické čisticí prostředky a proškolí zaměstnance úklidu o jejich používání. Ekologickým úklidem se řádně pochlubíme a dáme o něm vědět, protože chceme inspirovat nejen další univerzity, ale i firmy a domácnosti.

Blešák na ČZU + REUSE IT! na kolejích – navazujeme na loňský ročník a opět dáváme šanci věcem, které se staly pro jednoho odpadem, ale mohou být pro druhého pokladem. Projekt s radostí podporuje AVE s.r.o..

P&V – hm, co to asi je, o co se jedná? To se nechte překvapit, budeme si hrát, budeme provokovat, budeme poukazovat na palčivý problém, budeme škádlit a budeme iniciovat malé velké změny.

Průzkum košů a samolepky na koše – právě jsme vylepili samolepky na koše, které jsou výstupem z průzkumu košů. Průzkum košů měl za cíl zmapovat chyby při třídění, využití lisů na PET lahve, ale také zjistit vhodné rozmístění nádob a jejich využití. Výstupy zpracováváme a chystáme se je předložit tajemníkům fakult, chceme jim přednést naše návrhy a společně je realizovat. Co myslíte, podpoříte nás?

Seminář „O odpadech na ČZU III. Změny v legislativě“ – téma velice zajímavé a aktuální nejen pro studenty, které čekají státnice, ale i pro odbornou veřejnost. Chystáme se na semináři propojit odborníky z více univerzit s lidmi z praxe, kteří přiblíží posluchačům změny v odpadové legislativě a její praktické dopady na obce a firmy, chybět nebude ani diskuze. O semináři se, doufejme, dočtete i v Odpadovém fóru či časopise Odpady, ale to ještě trochu předbíháme. Seminář nás čeká v prvních týdnech letního semestru v kruhové hale.

„MANUÁL TŘÍDIČE“ – papírová a PDF forma informačního plakátu. Plakát obsahuje  mapku s vyznačenými kontejnery (včetně kontejnerů na textil, kompostéry, kontejnery na nápojové kartony, baterie, zářivky apod.) v areálu kolejí ČZU. Informace o třídění odpadu v českém a anglickém jazyce (zvlášť). Manuál třídiče bude rozdán studentům ubytovaných na kolejí (1 plakát na pokoj) a bude všem studentům zaslán na email. Manuál třídiče bude propagován na sociálních sítích ČZU skupin a webu univerzitních novin iZUN. Heslem je: „Víme, proto třídíme.“ Manuál třídiče podporuje vedení kolejí a menz a společnost AVE s.r.o..

 

 Za projekt Zelená pro ČZU
Lucie Glancová & Jani Půlpánová

 

partneři projektu:

partneri

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna