Tiskový mluvčí Městské části Prahy 6 Martin Churavý: Parkovací systém optimálně od srpna, registrace nejpozději od května

Podle původních plánů měl být 1. dubna v Praze 6 spuštěn celoměstský projekt zavedení zón placeného parkování. Požádali jsme proto v Informační kanceláři zón placeného parkování v Uralské ulici číslo 4 o vysvětlení mluvčího Městské části Praha 6 Martina Churavého.

■ Kdy by měl být spuštěn zcela nový systém parkování pro rezidenty a abonenty na území Praha 6?

Rada Městské části Praha 6 jednomyslně schválila usnesení požadující spuštění pilotního projektu zón placeného stání až spolu s jejich uvedením do ostrého provozu. To by dle vedení radnice mělo optimálně nastat k 1. srpnu letošního roku.

Odboru rozvoje a financování dopravy Magistrátu hl. m. Prahy by to mělo poskytnout dostatečnou časovou rezervu pro důslednou přípravu a schválení všech nezbytných náležitostí pro bezproblémovou implementaci zón. Občanům šesté pražské městské části by navíc termín přesně uprostřed prázdnin měl pomoci snáze se adaptovat na chystané změny v dopravě v klidu. Termín zahájení registrace parkovacích oprávnění vydávaných Prahou 6 by pak měl začít nejpozději 1. května.

Ilustrační foto, F. Cinger

■ Jak by celý systém měl fungovat.

Systém, který se tady zavádí, bude později platný pro celou Prahu. Městské části, které mají už program parkovacích stání, jedou na starý systém, a sice do roku 2018.

V Praze 6 bude k dispozici 17 839 parkovacích míst. Vzniknou tři typy placeného stání: modrá/rezidenční zóna pro rezidenty, abonenty a majitele nemovitostí s platným parkovacím oprávněním, fialová/smíšená zóny rezidentů, abonentů a návštěvníků a oranžová, určená pro krátkodobé parkování, nejdéle po dobu 2 hodin.

Modrá a fialová zóna by platily od pondělí do pátku od 8:00 do 24:00 a od 00:00 do 06:00. Oranžová po celý týden od 8:00 do 20:00 hodin.

Největší změna spočívá v nové evidenci i kontrole účastníků celého systému. Oprávnění k parkování na území Městské části Praha 6 bude vázáno na registrační značku a vlastníka vozidla.

■ Třeba v Praze 2, 3 nebo 7 mají lidé za sklem registrační kartu…

Karty nebudou, budou registrace na státní poznávací značku, které bude snímat skenovací vozidlo Městská policie a ta bude vyhodnocovat, zda dotyčné auto má zaplacené stání, a tedy zda došlo nebo nedošlo k přestupku. Samozřejmě budou moci na místech fialové a oranžové zóny parkovat i návštěvníci, a sice po zaplacení příslušné částky v parkovacím automatu nebo přes virtuální aplikace…

■ …například mobilem jako v metru?

Mobilem nebo přes OVR rozhraní. Každá barevná zóna bude mít svoje číselné označení. Takže motorista zadá registrační značku vozidla, číslo parkovací zóny a dobu, po kterou bude stát.

Každá zóna bude mít vlastní parkovací automat. Každý auto bude mít také QR kód, který se bude moci jednoduše načíst a přes něj provede tu platbu.

Modrá a fialová zóna pro rezidenta a abonenta je stejná. V modré zóně mohou parkovat obyvatelé s trvalým bydlištěm na Praze 6, majitelé nemovitostí a dále předplatitelé odjinud. Na modré zóně se může zaparkovat pouze při vyložení a naložení nákladu. To znamená, když vám někdo přiveze nábytek. Když vám však přijede návštěva, na modré zóně parkovat nemůže, ale na fialové ano.

Na modré zóně nebudou parkovací automaty. Ve fialové zóně může parkovat stejná skupina obyvatel jako na modré a navíc návštěvník po zaplacení v parkovacím automatu. Takže si zaplatí předpokládaný čas, a když se ještě zdrží, tak si může zaplatit v klidu z domova u vás.

Na oranžové zóně mohou parkovat návštěvníci po dobu maximálně 2 hodin po zaplacení v parkovacím automatu nebo přes mobil. Dále tu mohou parkovat obyvatelé Prahy 6, kteří si koupí parkovací oprávnění.

■ Jak to bude se stáním pro tělesně postižené?

Pro potřeby invalidů jsou v v zónách placeného stání vyhrazována stání pro invalidy. Tato místa jsou vytipována se zřetelem na oblasti, kde lze očekávat zvýšený zájem o parkování invalidních občanů, například u zdravotnických zařízení.

Ilustrační foto

Ilustrační foto, F. Cinger

■ Takže ještě jednou: Kde bude uskutečněna první etapa zón placeného stání?

První etapa se připravuje v Bubenči, v oblasti vymezené ulicemi Svatovítská, Mariánské hradby, Badeniho, Pelléova, Jaselská, Čs. armády, Vítězné náměstí.

■ Nyní bych se chtěl zeptat za Suchdoláky: Co provedu, když pojedu na Kulaťák k poliklinice?

U Kulaťáku je oranžová zóna návštěvnická. To znamená parkovat maximálně do 2 hodin po zaplacení.

Potom je tam fialová zóna, kde se dá také zaparkovat, která není rezidenční ani abonentní, ale tzv. smíšená, to znamená, že tam mohou parkovat vozidla, která potřebují nějaký úkon v té dané oblasti provést. Instalatéři, opraváři, nebo ti, kdo budou stěhovat nábytek, budou parkovat na fialové zóně. Takže si na tu dobu, co tam bude stát, zaplatí v parkovacím automatu nebo přes mobil.

V modré zóně může zaplatit pouze přes mobil, tam automaty nebudou. V případě, že by zjistil, že musí parkovat delší dobu, tak si přes mobil může doplatit. Což je výhoda, flexibilita toho systému.

■ A co mám dělat, když bydlím na Kamýcké ulici na Suchdole, ale sídlo firmy mám už dvacet let v Jaselské ulici?

V tom okamžiku se stáváte abonentem, což je právnická nebo fyzická osoba, podnikající na území Praze 6, který tu má provozovnu nebo sídlo. Takže mu vzniká nárok na parkovací oprávnění. V tomto směru musíte při registraci prokázat, že tady podnikáte.

■ Kolik bude parkovací oprávnění stát?

Rada Městské části rozhodla, že bude ročně po každém občanu požadovat 1200 Kč.

■ A když budu mít dvě auta?

Jako fyzická osoba můžete mít dvě auta psaná na sebe, vlastnictví prokážete také při registraci. Bude se platit asi víc, ale částka ještě nebyla určena.

■ Na co byste rád zvlášť upozornil?

Aby občané sledovali internetové stránky Městské části Praha 6 a časopis Šestka, kde budeme přesně informovat o tom, kdy a jak se systém spustí. V případě nejasností a dotazů bych je uvítal v naší kanceláři, která bude vozidla a jejich majitele registrovat a vydávat tak povolení k parkování. Je to na adrese Uralská 4.

 

http://www.parkujvklidu.cz/parkuj-v-klidu/

 

 

 

Komentářů ( 4 )

 1. / OdpovědětPetr
  "Modrá a fialová zóna by platily od pondělí do pátku od 8:00 do 24:00 a od 00:00 do 06:00. Oranžová po celý týden od 8:00 do 20:00 hodin." To znamená, že o víkendu si v modré zóně může zaparkovat každý? Jaký smysl by potom o víkendu měla placená oranžová zóna?
 2. / OdpovědětMarek Bor
  Redakce Suchdolských novin získala odpověď Martina Churavého, tiskového mluvčího MČ Praha : „Ano, přesně tak. Na modrých zónách budou abonenti a rezidenti parkovat od Po do Pá a o víkendu se na ně mohou postavit i auta bez registrace. A oranžové parkovací zóny, určené pro maximálně tři hodiny dlouhé parkování návštěvníků, by měly být v provozu rovněž pouze od pondělí do pátku.“
 3. / OdpovědětJosef Mikulík
  No tak v tom případě je ten článek blbě napsaný, když oranžové take platí od Po - Pá. Ostatně celé parkovací zony jsou jen tahačkou na peníze, která nic neřeší. Absolutně nesystémové řešení, které využívá nátlaku té hlučnější menšinové části občanů, kteří akorát umí jen křičet. Proč nikdo nezhodnotil způsob parkování, třeba rozšířením parkovacích mist. Je spousta možností, jak rozšířit parkovací místa. Pokud by mi někdo chtěl tvrdit, že to nelze, tak je neschopný neumětel a může mě kontaktovat, když není schopen najít nová parkovací místa.
 4. / OdpovědětIvan Vavřík
  Parkovací zóny jsou bohužel řešením toho, že na okrajích Prahy jako ve mnohých evropských městech nejsou vybudována záchytná parkoviště, na která by navazovala MHD. Na parkovací lístek můžete jezdit celý den hromadnou dopravou. V tuto chvíli Dejvice slouží do značné míry jako parking pro středočeské obyvatele, kteří zaparkují v blízkosti Metra a pokračují dál. Parkovací zóny je řešení, které není ideální, ale je nezbytné pro rezidenty v Praze 6.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna