Nová letová dráha a její vliv na životní prostředí

Starosta Lysolaj Petr Hlubuček řekl časopisu Náš region: Nová letová dráha? Děkujeme, ne!

Petr Hlubuček, starosta MČ Praha-Lysolaje

Petr Hlubuček, starosta MČ Praha-Lysolaje

Lysolaje – Pět městských částí: Praha-Lysolaje, Praha-Suchdol, Praha-Nebušice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Ďáblice a čtyři ústavy Akademie věd podaly v minulém roce žalobu na aktualizaci zásad územního rozvoje hlavního města Prahy. Týkala se té části dokumentu, ve které se hovoří o výstavbě nové letové dráhy na Letišti Václava Havla v Ruzyni. V pátek 12. února byla však tato žaloba Městským soudem v Praze zamítnuta. Co na to říká jeden z předkladatelů žaloby – Petr Hlubuček, starosta MČ Praha-Lysolaje?

Lysolaje jsou trvale proti výstavbě nové letové dráhy na letišti v Ruzyni. Tato dráha je plánována o 1,8 kilometrů blíže k centru Prahy a hluk z letadel by tak významně zasáhl obyvatele městských částí Dolní Chabry, Suchdol, Lysolaje, Nebušice, ale i Prahy 8 a přilehlých obcí. Zasaženy výrazným hlukem by tak byly ku příkladu i rozsáhlé ústavy Akademie věd v Lysolajích, Česká zemědělská univerzita na Suchdole se svými 20 000 studenty či Zoologická zahrada v Troji.

Je pro nás naprosto nepřijatelné, aby dnes soukromá společnost Letiště Praha a.s. svým provozem a ambicí stát se významným kargo překladištěm pro střední Evropu touto svojí výdělečnou činností narušovala život tisíců občanů a poškozovala jejich zdraví. Ve všech civilizovaných se letiště budují a odsouvají daleko za hranice měst, u nás je tomu naopak.

■ Nová letová dráha není tedy v Ruzyni zapotřebí?

Samotná potřebnost nové dráhy nebyla nikdy prokázána. Současná dráha je plně vytížena pouze několik málo hodin denně v době ranní a odpolední špičky. Znáte snad nějaký příklad, kdy někdo neodletěl na dovolenou nebo se někam nedostal včas díky přetížení současné letové dráhy? Existuje ve světě mnoho významných letišť, které mají také pouze jednu hlavní dráhu a odbavují mnohem více letadel i cestujících, než Letiště Václava Havla.

Provoz_na_letisti

Ilustrační foto letadla: Foto ČSA

■ Při výstavbě nové letové dráhy by se velká část Lysolaj ocitla v tzv. ochranném hlukovém pásmu. Co by to pro obec znamenalo?

V praxi by to znamenalo, že v tomto pásmu by byly zásadně překračovány hygienické limity. Upozorňuji, že navíc hlukové limity se stanovují v uzavřeném prostoru. To znamená, že se nepočítá s větráním ani pobytem občanů na zahradě. V Lysolajích máme zároveň Základní školu Járy Cimrmana, kterou navštěvuje téměř 300 žáků a  mateřskou školu s 56 dětmi, znamenalo by to výrazné omezení jejich provozu, pobytu dětí venku a v krajní případně i jejich uzavření.

Jsem v Lysolajích starostou již druhé volební období. Ve volebním programu jsme měli také nesouhlas s výstavbou plánované letové dráhy. Občané mi ve volbách dali silný mandát k tomu, abych hájil jejich zájmy a zdraví. Naše aktivity tak směřují k tomu, abychom využili všechny legální, politické i společenské cesty k tomu, abychom nesmyslné výstavbě dráhy zabránili.

■ Jak budete postupovat dál?

Poté, co jsme neuspěli u Městského soudu v Praze, uvažujeme o podání kasační stížnosti. V případě, že bychom ani tam neuspěli, budeme se vyjadřovat jako městské části i ve všech dalších stupních stavebních a projektové dokumentace.

Děkuji za rozhovor: Michal Korol

 

Pozn. Uskupení Starostové pro okruh, jehož členem jsou i Lysolaje, podala také žalobu na aktualizaci zásad územního rozvoje hlavního města Prahy v části výstavby pražského okruhu. Starostové požadují mj. prověření alternativních variant trasování okruhu. V pátek 26. února městský soud však zamítl i tuto žalobu. I v tomto případě bude podána kasační stížnost.

 

Michal Korol, Náš region

 

Váš komentář ( 1 )

  1. / Odpověděting. arch. Ivan Vavřík
    Pan starosta Lysolají Petr Hlubuček nemluví pravdu, když tvrdí, že rozšíření letiště je pouze záležitostí soukromé společnosti Letiště Praha a.s. Je to věc celospolečenská a veřejně prospěšná, která se řeší na úrovni vlády a patří k rozvoji hl. Města Prahy jako středoevropské metropoli. Rozšíření letiště (a letecké dopravy vůbec) je v souladu s Koncepcí letecké dopravy pro období 2015-2020 a s dalšími vládními dokumenty. Rozvoj letiště je od devadesátých let záležitostí sledovanou na úrovni státu Usnesení vlády ČR č. 99/1991, č. 339/1992, č. 413/1998, č. 145/2001, dokument Dopravní politika České republiky 2005-2013 vypracovaný Ministerstvem dopravy a na Politiku územního rozvoje České republiky 2008 schválenou usnesením vlády ČR č. 929 z 20.7.2009) Na záměr rozšíření letiště bylo v rámci procesu EIA vydáno souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí dne 26.1.2009, č.j. 6015/ENV/09. Ať se podívá do evropských metropolí, když nepravdivě tvrdí, že letiště odsouvají daleko za hranice měst. Co se týče hygienických norem, kterými straší, že se zavře školka a škola, tak mu doporučuji, aby normy nastudoval a aby si nevymýšlel a nebral si děti jako rukojmí. Z celého jeho příspěvku je vidět omezenost a neznalost věcí. Ing. arch. Ivan Vavřík

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna