Ilustrační foto

Praha 6 představuje projekt Šestka táborová

Vedení městské části schválilo pilotní projekt Šestka táborová. V jeho rámci budou poskytovány příspěvky rodinám dětí, které se zúčastní letních pobytů. Výše podpory je stanovena na 500 korun pro dítě. Celková přerozdělovaná částka je pak 500 000 korun. Projekt bude realizován ve spolupráci se společností Le Cheque Déjeuner, která za tím účelem zprovozní speciální internetové stránky.

Městská rada  na svém posledním jednání schválila pilotní projekt nazvaný Šetka táborová. Jeho smyslem je podpora aktivního trávení volného času dětí a mládeže z Prahy 6. Toho má být docíleno prostřednictvím poskytnutí jednorázového bezhotovostního příspěvku rodinám dětí, které se zúčastní letních táborů a soustředění. V letošním roce je výše podpory stanovena na 500 korun pro jedno dítě. Celková rozdělovaná částka pak činí 500 000 korun.

Příspěvek je mimo jiné zamýšlen i jako ekonomická motivace pro domácnosti při rozhodování, zda dítě v době letních prázdnin vyslat na tábor či nikoliv,“ uvedl radní Libor Bezděk, zodpovědný za problematiku sportu a volnočasových aktivit.

Projekt bude realizován ve spolupráci se společností Le Cheque Déjeuner. Žadatelé se do projektu budou moci registrovat prostřednictvím speciálního on-line formuláře dostupného na oficiálních webových stránkách projektu. Na nich budou rovněž specifikována podrobná kritéria pro čerpání příspěvků.

„Stěžejním záměrem celého projektu je pokračovat v dlouhodobé podpoře smysluplných volnočasových aktivit místní mládeže,“ shrnul starosta Prahy 6 Ondřej Kolář.

 

Martin Churavý, cand.soc.
Úřad městské části Praha 6

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna