Zahradní slavnost absolventů ČZU 2001–2005

Česká zemědělská univerzita v Praze zve absolventy, kteří promovali v letech 2001 až 2005 na Zahradní slavnost, která se koná 11. června 2016 od 12.00 do 18:00. (Po té je možné pokračovat v klubech v areálu ČZU, Kamýcká 129, Praha – Suchdol.)

Absolventi a jejich rodinní příslušníci se mohou těšit na prohlídku unikátního kampusu včetně stájí, skleníků, libosadu či nových laboratoří. Kulturní program zajistí tři hudební tělesa složená ze studentů a zaměstnanců ČZU a jejich přátel (ČZU Life orchestra, JP blues band, Gojdovy přízraky). Vstup na akci je po registraci na ka.czu.cz/ZS zdarma.

Pro děti bude připraven zábavný program, v němž nebudou chybět kvízy, soutěže a projížďky na ponících.

Ve 13:00 hosty přivítá vedení univerzity v čele s rektorem ČZU prof. Ing. Jiřím Balíkem, CSc., dr. h. c., a děkany fakult. Následně bude možné se zástupci fakult a univerzity diskutovat, ať už společně či individuálně. Organizované diskuse jsou plánovány v 15:00 a pak v 16:00. V jejich úvodu bude promítnut dokument o vědcích z ČZU s názvem Něžné stroje, který přibližuje zemědělství budoucnosti za využití dálkové navigace a robotů.

„Setkání s absolventy jsou vždy vzájemným obohacením,“ říká rektor ČZU prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c. „Zemědělství je jednou z oblastí, kde dochází k velmi dynamickému rozvoji, a kontakty univerzit a absolventů přispívají k rychlému přenosu nejnovějších poznatků a technologií do praxe.“

Zahradní slavnost pro absolventy pořádá Klub absolventů ČZU letos poprvé. „Chceme založit tuto novou tradici právě letos, v roce 110 výročí vzniku zemědělského odboru při Českém vysoké škole technické v Praze,“ doplňuje koordinátor Klubu doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D. „Věřím, že bude stejně populární jako již tradičně organizovaná setkání absolventů po pětadvaceti či padesáti letech.“

V případě nepřízně počasí bude program zajištěn v krytých prostorách ČZU. V průběhu celé akce bude možné zakoupit občerstvení včetně plodů z produkce ČZU, tedy vyhlášené pivo Jeník či víno ze školního vinařského střediska.

Program Zahradní slavnosti 2016:
12:00 Registrace
13:00 Zahájení a přivítání rektorem ČZU a děkany
13:30 Individuální prohlídky, soutěže, hudební vystoupení, promítání dokumentů z celého světa z oblasti zemědělství, životního prostředí a rozvoje venkova a další překvapení
15:00 a 16:00 Diskuse s představiteli ČZU a fakult
18:00 Ukončení slavnosti s možností pokračovat v klubech na ČZU

Pro zájemce možnost zajištění ubytování na kolejích. 

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna