Čtvrtstoletí. Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 1990–2015

 

Když na podzim 1990 začala výuka na opavském Institutu tvůrčí fotografie, v celém postsovětském bloku bylo možno samostatně studovat fotografii pouze na pražské FAMU a na Vysoké škole pro grafiku a knižní umění v Lipsku. Dnes je takových vysokoškolských pracovišť jenom v České republice osm. To opavské je mezi nimi nejen druhé nejstarší, ale počtem studentů i pedagogů také zdaleka největší.

Současná výstava Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě v Domě fotografie Galerie hlavního města Prahy je bilancí toho nejlepšího, co přinesly klauzurní, bakalářské a diplomové práce v prvních pětadvaceti letech jeho působení. Instalace v obou podlažích Domu fotografie Galerie hlavního města Prahy zahrnuje vedle fotografií studentů a nedávných absolventů i práce tvůrců, kteří školu ukončili v minulosti a již se prosadili v mezinárodním kontextu – například Dity Pepe, Rafała Milacha, Báry Prášilové, Andreje Balca, Romana Vondrouše, Pavla M. Smejkala, Terezy Vlčkové, Mariusze Foreckého nebo Tomáše Pospěcha. Vedle exponátů nabízí makety fotografických publikací, bakalářské, diplomové a disertační práce. Výstavu rovněž doprovázejí ozvučené projekce a obsáhlý katalog. Vystavené fotografie v široké škále stylů, témat i motivů ukazují, jak se dnes stírá rozdíl mezi digitální a analogovou fotografií, mezi takzvaným vysokým a nízkým uměním nebo mezi dokumentární a inscenovanou tvorbou a jak často se dnes do popředí dostávají hluboce osobní výpovědi a subjektivní pohledy autorů.

Institut postupně získal akreditace na magisterské studium a na studium doktorské. Vybudoval profesionální ateliér, temné komory a počítačové učebny, odbornou knihovnu a rozsáhlý archiv. Zájem o studium neustále rostl a do školy se hlásili nejen čeští a slovenští zájemci, ale také uchazeči z Polska a jednotlivě i z Německa, Itálie, Francie, USA, Lucemburska, Japonska, Ruska, Chorvatska a dalších zemí. Dnes je ITF mezinárodní školou, kde více než třetina studentů pochází ze zahraničí. Přestože je v České republice možno fotografii studovat na řadě dalších vysokých škol, počet uchazečů o studium na ITF stále mnohonásobně převyšuje počet přijatých studentů. I když hlavní roli ve studijním programu hraje volná tvorba, studenti jsou také vedeni k profesionálnímu zvládnutí řady oblastí užité tvorby, k tomu, aby dovedli o fotografii přemýšlet, mluvit a psát v širokém kontextu, aby se dobře orientovali v historii a současnosti fotografie. Všechny teoretické práce jsou zveřejňovány Univerzitní knihovnou v Opavě i na webu www.itf.cz a jsou přístupné širokému publiku. Některé z nich vyšly také knižně.

ITF nemá ateliérový systém, kde jsou posluchači po celou dobu studia vedeni jediným pedagogem. Každý student Institutu přichází do styku s mnoha tvůrčími názory, jež představuje devět kmenových a osm externích pedagogů, ale také řada dalších vedoucích tvůrčích dílen a hostů na přednáškách a v seminářích. Žádný typ volných fotografií není na ITF apriorně preferován; rozhoduje kvalita a originalita.

Během čtvrtstoletí své existence vychoval Institut řadu absolventů, kteří se výborně uplatňují ve volné i zakázkově tvorbě stejně jako pedagogové uměleckých škol, kurátoři, pracovníci muzeí a galerií, fotoreportéři v médiích, publicisté, pracovníci aukčních domů. Někteří ze studentů získali významná mezinárodní ocenění, k jakým patří Leica Oskar Barnack Award, European Central Bank Photography Award, Grand Prix New York Photo Festival, Grand Prix BMW Lyon Septembre de la photographie, Grand Prix Photo Festival Łódź nebo první ceny v soutěži World Press Photo a nespočet cen v soutěžích české, slovenské a polské novinářské fotografie včetně několika ocenění Fotografie roku. Sedm studentů ITF bylo vybráno Elysejským muzeem v Lausanne do předchozích dvou ročníků putovní přehlídky mladých fotografů z celého světa „reGeneration – Tomorrow’s Photographers Today“.

Současná výstava je příspěvkem k 25. výročí vzniku Slezské univerzity v Opavě. Doprovází ji česko-anglický katalog o 384 stranách, rekapitulující historii a rozvoj ITF. Nechybějí v něm přehledy výstav a publikací ani badatelsky závažné seznamy všech závěrečných teoretických prací.

Vladimír Birgus a Josef Moucha

Výstavu pořádá Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě.

Kurátoři výstavy: Vladimír Birgus, Josef Moucha
Koordinace: Dana Haltufová
Grafické řešení: Vladimír Vimr
Anglický překlad: Derek Paton
Redakce textů: Lucie Vidmar
Instalace a produkce, vedoucí: Diana Brabcová
Marketing, vedoucí: Miroslav Koláček
Public relations, vedoucí: Michaela Vrchotová
Vzdělávací programy, vedoucí: Lucie Haškovcová

Kmenoví pedagogové Institutu tvůrčí fotografie FPF SU: Vladimír Birgus (vedoucí), Pavel Mára, Josef Moucha, Dita Pepe, Václav Podestát, Karel Poneš, Tomáš Pospěch, Jiří Siostrzonek (zástupce vedoucího), Jindřich Štreit

Stálí externí pedagogové Institutu tvůrčí fotografie FPF SU: Otakar Karlas, Jan Mahr, Marek Malůšek, Rafał Milach, Miroslav Myška, Štěpánka Stein, Petr Vilgus, Miroslav Zeman

Poděkování: Jan Flaška, Lukáš Horký, Karel Kerlický, Lukáš Lamla, David Macháč, Karin Martínková, Ivana Mikolášová, Zdeněk Stuchlík, Pavel Tuleja, Zuzana Urbánková

Mediální partneři: A2, Art&Antiques, ArtMap, Český rozhlas Vltava, FOTO, Radio 1,

Vstupné: 120 Kč plné (dospělí) / 60 Kč snížené (studenti) / 30 Kč (senioři)

Kontakt pro novináře: Michaela Vrchotová, +420 725 818 721, vrchotova@ghmp.cz

Další informace: www.ghmp.cz

 

Galerie hlavního města Prahy
Dům fotografie, Revoluční 5, Praha 1
31. 
5. – 18. 9. 2016
út–ne 10.00–18.00, čt 10.00–20.00
Kurátoři výstavy: Vladimír Birgus, Josef Moucha

 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ

Kurátorská prohlídka: čt. 16. 6. 18.00; čt. 8. 9. 18.00

Víkendové výtvarné workshopy

  1. 2. 7. 2016 13.0–018.00 Vrstvení fotografie jako záznam myšlenky, Dům fotografie
  2. 10. 9. 2016 13.00–18.00 Pozitiv a negativ, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

Různorodý a osobitý přístup studentů a absolventů ITF k médiu fotografie uchopíme ve výtvarných reakcích prostřednictvím reflexe široké škály vystavených děl. Vizuální a slovní analýzou se pokusíme dekódovat nejen jejich obsahové sdělení a myšlenkové koncepty, ale i technické provedení. Zaměříme se na působení kompozice, formátu a barvy, a budeme tak rozvíjet percepční senzitivitu a schopnost přemýšlení o daných fotografiích. Nastíníme si variabilitu témat, možností a přesahů tvůrčí fotografie v období posledních pětadvaceti let v daném kontextu. Koláže z fotografií nám poslouží k práci s vrstvením a další postprodukcí fotografických obrazů.

Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory

11. 9. 2016 15.00–18.00 Fotogram I., Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci
ne. 18. 9. 2016 15.00–18.00 Fotogram II., Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

Dílna je zaměřena na experimentování s fotografickou technikou fotogramu. Účastníci budou pracovat v temné komoře a dotknou se základů techniky vytváření fotografického obrazu – práce s exponováním fotopapíru bez použití fotoaparátu.

Víkendové programy jsou určené dětem, rodinám s dětmi a dalším zájemcům všech věkových kategorií včetně seniorů a znevýhodněných. Příchod a odchod je individuální, tzn. kdykoliv ve vymezeném čase. Rezervace do 16.00 hodin předchozího dne (není podmínkou účasti).

Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy.

Rezervace nutná

Cena: děti do 10 let, studenti uměleckých škol, pedagogové – 5 Kč; děti nad 10 let – 20 Kč

 

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna