Nový plán určí, kde a jak lze v Praze stavět: Místo okrajů se zaměřte na širší centrum

Půjde o klíčový dokument, který jasně určí, kde lze na území hlavního města stavět a za jakých podmínek. Urbanisté chtějí tlačit na developery, aby stavěli především v okolí širšího centra Prahy na takzvaných brownfieldech. Pokud návrh Metropolitního plánu nebude legislativně v pořádku, magistrát zřejmě odvolá šéfa Institutu plánování a rozvoje.

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) dokončil finální návrh Metropolitního plánu a zaslal jej na Magistrát hlavního města Prahy. Jde o klíčový dokument, který jasně určí, kde bude do budoucna možné na území hlavního města stavět a za jakých podmínek. Návrh zatím není veřejný, na webu by mohl být k dispozici během června.

Metropolitní plán má být převratný hned v několika ohledech. Oproti stávajícímu územnímu plánu jasně stanoví výškovou regulaci, která mimo jiné určí lokality, ve kterých bude možné budovat výškové stavby.

Dokument dále vytyčí hraniční čáru, za níž bude výrazně omezena výstavba nových projektů. Urbanisté tím chtějí tlačit na developery, aby stavěli především v okolí širšího centra Prahy na takzvaných brownfieldech. Jedná se především o oblasti bývalých nákladových nádraží či chátrajících průmyslových areálů. Pro město je výhodnější, když stavbaři budují své projekty blíže k centru. Magistrát nemusí následně investovat tolik peněz do rozvoje infrastruktury či rozšiřování hromadné dopravy.

Metropolitní plán nemá – na rozdíl od stávajícího územního plánu – klást takový důraz na to, proč developer na daném pozemku staví. Investoři tak dostanou volnější ruku při rozhodování, zda do svého projektu umístí kanceláře, byty nebo obchodní prostory. Rozhodující bude především samotné provedení projektu včetně architektonického zpracování.

Dokument jasně určí, na kterých pozemcích bude možné stavět a na kterých ne. Nový Metropolitní plán tak může na některých místech zásadně zamávat s cenami pozemků. Někteří o něm dokonce hovoří jako o cenové mapě Prahy.

Šéfovi IPR jde o místo

Úředníci z magistrátního odboru územního rozvoje nyní posoudí, zda je návrh Metropolitního plánu legislativně v pořádku. Pokud odhalí nedostatky, vrátí plán zpět Institutu plánování a rozvoje k přepracování, a pražským zastupitelům tak nezbude než odložit jeho projednání. Vedení města v takovém případě pravděpodobně přistoupí k personálním změnám ve zmiňované instituci. Ty by se mohly dotknout přímo ředitele IPR Petra Hlaváčka a následně také Romana Kouckého, který je šéfem Kanceláře Metropolitního plánu.

„Organizační a personální změny v Institutu plánování a rozvoje hlavního města se budou řídit podle stavu a kvality Metropolitního plánu,“ říká Hospodářským novinám radní hlavního města a náměstkyně primátorky Petra Kolínská (Trojkoalice), která má problematiku územního plánu na starosti. Pokud půjde pouze o drobné legislativní nedostatky, je možné, že Hlaváček s Kouckým na svých pozicích setrvají.

Kolínská každopádně oslovila experty na stavební právo, kteří by měli IPR pomoci dopracovat Metropolitní plán tak, aby byl v souladu s požadavky legislativy.

„Stojíme za správností obsahu návrhu a jsme přesvědčeni, že Prahu nasměruje ke smysluplnému a úspěšnému rozvoji. Jsme si ale vědomi, že na obsah mohou panovat různé právní pohledy, a proto vítáme návrh radní Kolínské, která iniciovala konzultace s právníky,“ říká mluvčí IPR Adam Švejda.

Hrozí další zpoždění

Městu na přípravu Metropolitního plánu dochází čas. IPR už musel v minulých měsících jeho části přepracovávat, a schvalování tak nabírá zpoždění. Pokud se materiál kvůli legislativním chybám opět nedostane na zastupitelstvo, reálně hrozí, že Praha nestihne dokument schválit v termínu stanoveném stavebním zákonem, tedy do roku 2020.

V takovém případě by se mohla ocitnout v plánovacím vakuu. Nový plán by ještě neplatil a platnost stávajícího by již vypršela. O veškeré nové výstavbě by se pak muselo rozhodovat na základě takzvaných územně analytických podkladů. To by mohlo ještě prodloužit už nyní často zdlouhavý proces výstavby. Podle developerů trvá nyní příprava projektu v Praze až osm let.

Jestliže odbor územního rozvoje posoudí návrh kladně, ještě v červnu by jej mohli projednat zastupitelé hlavního města. „Ať už ale posouzení dopadne jakkoliv, podám výzvu na IPR, aby byl návrh zveřejněn na webu,“ dodává Kolínská. Chce tím reagovat na částečný únik některých částí Metropolitního plánu, k němuž došlo v posledních dnech.

Po projednání návrhu zastupitelstvem přijde na řadu veřejné projednání. Své námitky pak mohou zasílat například radnice městských částí, přilehlých obcí Středočeského kraje či samotní obyvatelé. Jejich připomínky bude muset IPR následně zapracovat. Pokud vše půjde plánu, první takové připomínkování by mohlo proběhnout letos na podzim. Veřejných projednání však bude více.

„Je nutné, aby město co nejvíce řešilo vznikající Metropolitní plán s veřejností. Jeho metodika je v mnoha ohledech převratná a liší se od stávajícího územního plánu Prahy,“ říká Michal Křivohlávek z občanského sdružení Arnika, který se problematikou Metropolitního plánu zabývá.

Zdroj: Aktualně.cz

 

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna