Restaurování morového sloupu na Hradčanském náměstí v Praze. Panelová výstava o historii a současném restaurování

 

Galerie hlavního města Prahy instalovala na Hradčanském náměstí panelovou výstavu o historii mariánského morového sloupu a jeho současném restaurování. Od vysvěcení mariánského sloupu letos uplyne přesně 280 let.

Výstava je přehledně členěna do tří oddílů – historie mariánského sloupu a jeho tvůrci, průzkumy a restaurování a nakonec medailony jednotlivých světců, které si návštěvníci mohou prohlédnout alespoň na fotografiích.

Mariánský sloup na Hradčanském náměstí byl postaven mezi lety 1724 a 1736. Byl vztyčen na místě, kde v letech 1713 až 1714 stával morový oltář sloužící ke společným bohoslužbám a modlitbám obce v období pražské morové rány. O monumentální sloup usilovaly Hradčany, které byly v té době ještě samostatným královským městem.

Autora návrhu architektury sloupu neznáme, je však velmi pravděpodobné, že je jím sám Ferdinand Maxmilián Brokoff, tvůrce sochařské výzdoby. Kamenické práce prováděl kameník Johann Ulrich Mannes, pracující nedaleko odsud v areálu pražské Lorety.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPrvní část prací byla pro nedostatek financí zastavena v roce 1728, kdy byla dokončena celá architektura sloupu a nepochybně také sochy sv. Karla Boromejského, sv. Alžběty Durynské, sv. Petra, sv. Pavla a z velké části či zcela i socha sv. Floriána s postavou Panny Marie Immaculaty, určené na samotný vrchol sloupu.

Další práce na sloupu započaly ještě za sochařova života během roku 1731. Tehdy byl Ferdinand Maxmilián Brokoff už těžce nemocen a nebyl schopen zakázku dokončit. Protože další písemné záznamy chybí, předpokládáme, že se Brokoff dohodl se svým přítelem Františkem Ignácem Weissem, aby zakázku dokončil za něj. Ve Weisssově dílně následně vznikly sochy tří hlavních českých patronů sv. Václava, sv. Vojtěcha a sv. Víta a socha sv. Jana Nepomuckého.

Slavnostní vysvěcení sloupu se uskutečnilo dne 13. května 1736.

Postup restaurování

Probíhajícímu restaurování předcházela poměrně dlouhá příprava na sejmutí ohrožených částí mariánského sloupu. Prvním krokem bylo postavení lešení a vizuální zhodnocení stavu všech částí sloupu. Poté byly ze sloupu sejmuty všechny sochy a sousoší a odvezeny do ateliéru restaurátorů. Zde budou sochy, které nemají vážná statická poškození, očištěny, restaurovány a konzervovány a po skončení prací na architektuře se co nejdříve vrátí zpět na mariánský sloup.

2052309_595422_mariansky_sloup_opravaPředpokládáme návrat originálu sochy sv. Karla Boromejského, sv. Alžběty Durynské, sv. Petra, sv. Pavla a vrcholové sochy Panny Marie Immaculaty včetně sféry a oblačné kupy a erbu na čelní straně sloupu. Zbývající sochy, tedy sv. Jan Nepomucký a sv. Florián z první etáže soklu a všechny tři sochy z druhé etáže soklu – sv. Vít, sv. Václav a sv. Vojtěch – budou vyměněny za sekané kopie. Restaurátorské práce na architektuře sloupu budou probíhat přímo na Hradčanském náměstí.

Restaurované sochy a kopie soch se budou osazovat průběžně až do roku 2019.

Marie Foltýnová

 

Kurátorka veřejné plastiky: Marie Foltýnová

Realizace restaurování: Vojtěch Adamec, Petr Justa

Koncepce výstavy: Marie Foltýnová

Texty: Kateřina Adamcová, Marie Foltýnová

Anglický překlad: Rani Tolimat

Grafické řešení: Linda Kriegerbecková

Fotografie: Vojtěch Adamec, Marie Foltýnová, archiv GHMP

Další informace: www.ghmp.cz, fb.com/GHMP.cz

 

Foto: Praha.eu, cs. wikipedie.org.

 

 

 

 

 

 

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna