Rozhovor Suchdolských novin Starosta MČ Praha 6 Ondřej Kolář říká: Myslím si, že most přes Vltavu je potřeba

Hlavní tíha řešení dopravní situace po spuštění tunelu Blanka, zahuštění dopravy na a kolem Vítězného náměstí i během rekonstrukce mostu a silnice Korunovační leží na vedení Městské části Praha 6. Suchdolské noviny proto požádaly o rozhovor starostu MČ Mgr. Ondřeje Koláře, ohledně představ budoucích řešení celé situace nejen v Bubenči a Dejvicích, ale i kolem Suchdola.

■ Jakou máte zkušenost ze spolupráce se suchdolskou radnicí ohledně řešení současné dopravní situace?

Abych se přiznal, osobně jsme o tom s panem starostou nikdy nemluvili, ale spolupráce je celkem dobrá. Ono to totiž není o nás. My si můžeme říkat, co chceme, ale nakonec je to na magistrátu hlavního města Prahy, co on udělá.

„Chápu

obavy Suchdolských

z ,dálnice

■ Jistě, to je dáno kompetencemi, ale jaké vy vidíte perspektivní řešení v časově relativně dohledné době? Které z vizí vlastně fandíte?

Myslím, že by pomohlo, kdyby se do Suchdola postavila tramvaj. Na kraji Suchdola by se vystavělo záchytné parkoviště, aby lidé nejezdili auty ani do Suchdola ani dolů k nám. Sem by potom přijeli tramvají.

Silniční okruh, ten se vyřešit musí. Říkal jsem tady vašemu kolegovi, že chápu obavy Suchdolských z „dálnice“ a že by řešením bylo, kdyby se postavila jednoduchá dvousměrná silnice pro osobní auta, která by směřovala k Suchdolu. A potom okruh asi vzdálenější trasou, aby tady nejezdily kamiony.

Potom je třeba oživit plány břevnovské radiály, bez ní už se také neobejdeme…

■ …řekněme čtenářům, co to je ta břevnovská radiála?

To je tunel od vyústění Blanky až skoro k plzeňské dálnici. Problémem bylo trasování hodně blízko k břevnovskému klášteru. Byly tlaky, že tak blízko k významné historické památce to být nemůže. Moje obavy v souvislosti s tímhle plánem jsou, že to bude druhá Blanka. Je to dlouhá trasa a kdoví, jak dlouho stavba trvala a kolik by to stálo. Navíc ty peníze dneska nikdo nemá.

No a potom samozřejmě zklidňování na Vítězném náměstí. Aby na něj autobusy vůbec nezajížděly, aby se nám podařilo provoz dál zklidňovat. Zóny placeného parkování se zřejmě rozšiřovat budou, to je nevyhnutelné, protože lidé začnou hledat místa tam, kde zóny nejsou…

„Magistrát by měl u letiště

stavět záchytná parkoviště

už teď“

■ …a dál?

Tramvaj na Dědinu určitě, výhledově ji dotáhnout k 3. terminálu letiště, aby mohly vznikat záchytná parkoviště, na která tam je už územní rezerva.

Myslím si, že by tam magistrát měl stavět záchytná parkoviště už teď, i když tam nevede ani vlak ani tramvaj, protože autobusy se tam protáhnout dají.

Řešit urychleně Buštěhradskou dráhu. Tady se už taky pětadvacet let nebo kolik přešlapuje na místě. My svůj postoj nezměníme. Budeme vždycky trvat na tom, aby byla v úseku mezi Dejvicemi a Veleslavínem zahloubená, protože postavit novou severojižní magistrálu nebo stavbu takového typu uprostřed města, to si myslím, že ta doba už je za námi. Nebo doufám, že je už za námi.

■ Jak myslíte silnici bez kamionů, kudy by kolem Suchdola měla vést?

Trasou, kudy je plánovaná stopa Jižní varianty. Nemyslím si, že by to měla být stavba typu šestiproudé „dálnice“. Stačila by dvouproudá silnice, jeden směr tam, druhý ven, a zákaz vjezdu kamionů…

■ … a most přes řeku…

Osobně si myslím, že most přes Vltavu je potřeba. Auta, která chtějí jet přes ni, tak musejí dolů sem k nám, nebo to objíždět Blankou…

■ …nebo do Kralup…

Nebo tam, jinudy to prostě nejde.

■ Ohledně trasování okruhu říká třeba starosta Roztok Jan Jakob, že mu je jedno, jestli povede před městem nebo za ním, ale hlavně aby už okruh byl…

Bez toho se to neobejde.

 

Foto: redakce

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna