Výročí založení hnutí Lidice shall live

6. září 2016 uplynulo přesně 74 let od založení hnutí LIDICE SHALL LIVE, významné instituce, která stála u zrodu novodobé historie Lidic.

6. září 1942 bylo díky iniciativě sira Barnetta Strosse (1899-1967),. anglického lékaře, britského poslance, mecenáše umění a zejména člověka, který velkou část svého života zasvětil obnově obce Lidice, založeno hnutí Lidice shall live, jehož výstižný název znamenal jediné: nedopustíme, aby tato obec zmizela z mapy světa.

V britském parlamentu zastupoval labouristickou stranu a velkou měrou přispíval k rozvoji britsko-československých vztahů. Finanční sbírka uspořádaná hnutím Lidice shall live, u jehož zrodu Stross stál, byla významným zdrojem při výstavbě nových Lidic.

V 50. letech 20. století Barnett Stross inicioval založení Růžového sadu míru a přátelství v Lidicích jako připomínku míru a přátelství.

Celoživotním koníčkem dr. Strosse bylo umění. V roce 1962 využil svých kontaktů v uměleckých kruzích a vyzval umělce z celého světa, aby darovali svá díla Lidicím. Tento podnět byl základem pro vznik Lidické sbírky, která je od roku 2003 vystavena v Lidické galerii.

Srtross

Sir Barnett Stross se za své zásluhy stal 21. června 1957 čestným občanem Lidic.

 

Autorka: R. Hanzlíková

http://www.lidice-memorial.cz/pamatnik/aktuality/vyroci-zalozeni-hnuti-lidice-shall-live/

 

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna