Ondřej Kolář

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář ve 20 minutách Radiožurnálu: Situace u výjezdu z pražského tunelu Blanka je neúnosná

Vedení Prahy 6 se v rámci svých možností a kompetencí snaží pomoci řešit těžkou dopravní situaci kolem Vítězného náměstí, která se bezprostředně týká i Suchdola. Nejen automobilistů, ale zejména lidí používajících veřejnou dopravu. O situaci a možných řešeních hovořil starosta Prahy 6 Ondřej Kolář v pořadu Dvaceti minut Radiožurnálu.

 

Petr DUDEK, moderátor
——————–
Situace u výjezdu z pražského tunelu Blanka je neúnosná, říká starosta Prahy 6. Kdo udělal chybu při projektování tunelového komplexu, který přišel na téměř čtyřicet miliard korun? A proč je v Praze parkování dražší než ve Vídni? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je starosta Prahy 6 Ondřej Kolář z TOP 09. Dobrý den, vítejte v našem studiu.

Ondřej KOLÁŘ, starosta Prahy 6 /TOP 09/
——————–
Dobrý den.

Petr DUDEK, moderátor
——————–
Vy jste kvůli kolapsu dopravy na Vítězném náměstí v Praze a v jeho okolí ve sporu s pražským magistrátem. Vy říkáte, že se doprava u výjezdu z tunelu Blanka v Praze 6 stala neúnosnou a výjezdy by se měly uzavřít. To jste oznámil, jestli se nepletu, už v úterý. O tom jsme také informovali v Českém rozhlase. Teď je pátek. My tento rozhovor předtáčíme v poledne z technických důvodů. A otázka je jasná. Přistoupil magistrát na vaše výzvy?

Ondřej KOLÁŘ, starosta Prahy 6 /TOP 09/
——————–
Nepřistoupil. Otázka, pardon, odpověď je také jasná. Nepřistoupil.

Petr DUDEK, moderátor
——————–
A žádnou jinou odezvu jste neměl?

Ondřej KOLÁŘ, starosta Prahy 6 /TOP 09/
——————–
Odezev bylo několik. Jestli posluchači Radiožurnálu zaznamenali, tak náměstek pražské primátorky, pan Dolínek například včera odpovídal v on-line chatu. I dnes byl v České televizi, kde neustále dokola opakoval, že jsme žádali o ta opatření, která jsme předložili v pátek, příliš pozdě, že on je ochoten Praze 6 pomoct, ale že naše požadavky jsou nerealistické a přišly pozdě.

Petr DUDEK, moderátor
——————–
Ano, on na tom chatu na iDNESu řekl doslova: „Praha 6 měla reagovat mnohem dříve a jinak.“ Tak, pane starosto, teď je příležitost se zeptat. Mohla Praha 6 reagovat dříve a jinak? A pokud mohla, tak proč to neudělala?

Ondřej KOLÁŘ, starosta Prahy 6 /TOP 09/
——————–
Praha 6 mohla reagovat dříve a Praha 6 reagovala dříve. My jsme panu náměstkovi zasílali několik dopisů. Jeden, ve kterém jsme konkrétně vyjmenovali opatření, která musí být přijata, ne mají, ale musí být přijata v souvislosti se zprovozněním tunelu Blanka, odešel z naší radnice 23. prosince roku 2015. To je skoro před rokem. Nevím, jak dříve jsme tedy měli reagovat. Ty požadavky jsme opakovali několikrát. Dokonce z vlastní iniciativy byla, z naší iniciativy vlastní byla založena pracovní skupina složená ze zástupců radnice Prahy 6, různých městských společností, jako je Technická správa komunikací, dopravní podnik ROPID, a tak dále, která se sešla na naší radnici šestkrát a řešila právě ty dopady a možná opatření v souvislosti s provozem tunelu Blanka. Pan náměstek se jednání té skupiny zúčastnil pouze jednou.

Petr DUDEK, moderátor
——————–
A ta opatření, o kterých ta skupina jednala, to jsou v podstatě ta opatření, která opakujete pořád a která teďka patří, myslím, mezi těch deset bodů, které jste magistrátu navrhli, jak tu situaci vyřídit? Je to tak?

Ondřej KOLÁŘ, starosta Prahy 6 /TOP 09/
——————–
Přesně tak.

Petr DUDEK, moderátor
——————–
A nemohl byste říct teda aspoň dvě, tři nejdůležitější, které navrhujete? A jestli skutečně magistrát odporuje ve všem, co navrhujete vy, nebo jestli by na něco přistoupil?

Ondřej KOLÁŘ, starosta Prahy 6 /TOP 09/
——————–
Magistrát už na některá ta opatření přistoupil. Přistoupil na ně z našeho pohledu špatně. Přistoupil na ně až teď, když možná sám uviděl, že opravdu ta doprava na Praze 6 kolabuje. To jsou taková opatření, která vychází vstříc spíš hromadné dopravě, jako že mohou projíždět autobusy po tramvajových kolejích ve Svatovítské ulici nebo že autobusy, které jedou po třídě Jugoslávských partyzánů, mohou do toho autobusového obratiště u vysokých škol odbočit už dříve a nemusí zajíždět až na to kruhové náměstí. Ale říkám znova, to jsou opatření, která jsme žádali opakovaně a magistrát je opakovaně odmítal. Stále se vymlouval na dopravní podnik, na ROPID, na Technickou správu komunikací, což ale jsou jemu podřízené organizace, a tedy jim z mého pohledu může celkem jasně přikázat, že mají konat. To se nestalo. To se stalo až teď, kdy ta doprava opravdu vlivem samozřejmě začátku školního roku a uzavírky Korunovační ulice definitivně zkolabovala.

Petr DUDEK, moderátor
——————–
A, pane starosto, co se tedy bude dít? Vy se přetlačujete s magistrátem, vzkazujete si nejrůznějším způsobem přes média, taky jste byli ve vysílání společně s panem náměstkem Dolínkem, ale zatím to nevypadá na žádný kompromis. Co se tedy stane? Znamená to, že prostě ty kolony a tlačenice v Praze 6 budou pokračovat dál a dál a dál?

Ondřej KOLÁŘ, starosta Prahy 6 /TOP 09/
——————–
Pokud se k tomu magistrát nepostaví čelem a bude dál hrát mrtvého brouka, jak je tomu doposud, tak ty kolony opravdu nezmizí. Je to o tom, že magistrát, který vykonává státní správu a je kompetentní a věcně příslušný tyto věci řešit, tak musí přijmout ta opatření, která my navrhujeme, a řadu dalších opatření. Zatím mi to přijde tak, že opravdu je takovou tou salámovou metodou, se snaží magistrát docílit toho, že v prosinci se opět otevře Korunovační ulice a do té doby to lidi nějak vydrží.

Petr DUDEK, moderátor
——————–
Když chcete situaci vyřešit, jak říkáte, tím, že uzavřete výjezdy z tunelu Blanka, není to přece jenom příliš radikální opatření? Nedalo by se to vyřešit nějak bez toho, aby se zablokoval výjezd z tunelového komplexu, kterým projíždí opravdu velmi mnoho aut?

Ondřej KOLÁŘ, starosta Prahy 6 /TOP 09/
——————–
Radikální řešení to je, ale ta situace, na kterou to řešení reaguje, je také radikální. Svatovítskou ulicí projede padesát tisíc aut …

Petr DUDEK, moderátor
——————–
V současné situaci?

Ondřej KOLÁŘ, starosta Prahy 6 /TOP 09/
——————–
V současné situaci …

Petr DUDEK, moderátor
——————–
Normálně jich projíždí asi třicet tisíc.

Ondřej KOLÁŘ, starosta Prahy 6 /TOP 09/
——————–
Ne, ne, ne, pardon. Normálně jich projede padesát tisíc …

Petr DUDEK, moderátor
——————–
A teď?

Ondřej KOLÁŘ, starosta Prahy 6 /TOP 09/
——————–
A teď jich projede sedmdesát tisíc, protože Korunovační, která je zavřená, pojala až dvacet tisíc vozidel denně. Všechno se to valí Svatovítskou, všechno to ucpává Prahu 6.

Petr DUDEK, moderátor
——————–
Ano. Myslím, že i to posluchači budou vědět. Ale zajímalo by mě, jestli se ta situace přece jenom nedá vyřešit nebo aspoň zmírnit tím, že uvedete v činnost nějaké, nějaká jiná opatření než uzavření toho výjezdu z tunelu, z tunelu Blanka?

Ondřej KOLÁŘ, starosta Prahy 6 /TOP 09/
——————–
To uzavření těch výjezdů je jedno z dílčích opatření a opravdu je takové radiální, to uznávám, ale znovu opakuji, že radikální situace vyžaduje radikální řešení. My mezi těmi ostatními opatřeními, které jsme navrhovali, bylo i zprůjezdnění té oblasti celkově. A to jsou opět požadavky, které jsme předkládali opakovaně. To je například otevření ulice U Vorlíků, která je teď zaslepená, to je taková ta krátká ulička u výjezdu z Blanky na Letné. Potom …

Petr DUDEK, moderátor
——————–
Ano, pro mimopražské posluchače prostě hledáte variantní cesty …

Ondřej KOLÁŘ, starosta Prahy 6 /TOP 09/
——————–
Přesně tak.

Petr DUDEK, moderátor
——————–
Kterými by mohli řidiči jet tak, aby se nedostávali do těch kolon u Pražského hradu v podstatě.

Ondřej KOLÁŘ, starosta Prahy 6 /TOP 09/
——————–
Přesně tak. A to uzavření, pardon, že vám skáču do řeči, to uzavření výjezdu z Blanky na Prašném mostě, od toho si slibujeme právě to, že auta, která jedou po Svatovítské a potom vlastně křižují třídu Milady Horákové, by měla víc prostoru, protože auta v protisměru by jim ten průjezd neblokovala. To jsou ta auta, která na Prašném mostě vyjíždějí z tunelu ze směru od Břevnova.

Petr DUDEK, moderátor
——————–
Ale, pane starosto, nestane se to, že když uzavřete výjezd z tunelu Blanka, tak přemístíte tu kritickou situaci v podstatě někam jinam, to znamená například do ulice Milady Horákové, že prostě ty kolony se zahustí někde jinde?

Ondřej KOLÁŘ, starosta Prahy 6 /TOP 09/
——————–
Nevím, jestli se zahustí. Podle našich expertů nebo podle kolegů z odboru dopravy a životního prostředí naší radnice se ty kolony nepřesunou na povrch, respektive auta se přesunou na povrch, ale nebudou vytvářet kolony. Na povrchu je několik semaforů, která, které ty auta, ten provoz budou dávkovat do té části centrální Dejvic a Bubenče. Tunelem Blanka jedou ty auta plynule, plynule vyjíždějí potom na povrch a plynule zahušťují tu dopravu ve Svatovítské ulici, která tím potom trpí.

Petr DUDEK, moderátor
——————–
Ano, ta situace je jasná, ten popis je docela srozumitelný, ale řešení podle mě pořád není jasné. Vy říkáte, že magistrát zřejmě chce hrát mrtvého brouka a že situace může takhle trvat až tedy do poloviny prosince, kdy skončí opravy v Korunovační ulici. Ale přece jenom nemůžete udělat ještě něco jiného? Nemůžete například přesvědčovat řidiče, aby do Prahy 6 v tuto kritickou dobu jezdili méně?

Ondřej KOLÁŘ, starosta Prahy 6 /TOP 09/
——————–
To sice můžeme, ale zároveň jim nemáme nabídnout jakékoliv jiné řešení, jakoukoliv jinou trasu. My jsme se i pokoušeli vymoci, aby, aby existovaly alternativní trasy, například přes Císařský ostrov, ale tam vzhledem k tomu, že se teď staví nová čistírna odpadních vod, tak to není možné. Ten průjezd přes stavbu tam prostě nejde. Stejně tak bohužel z Prahy 6 se stala tranzitní část, protože je to okrajová městská část a veškerá doprava, která jede do centra a nebo už se snaží dostat například z plzeňské dálnice na tu dálnici na Drážďany, tak jede přes nás, jede buď tunelem, anebo po povrchu. Dokud nebude hotový obchvat Prahy, tak ta situace se nevyřeší.

Petr DUDEK, moderátor
——————–
Záchytné parkoviště, na kterém by třeba lidé zastavili na okraji Prahy a dál pokračovali veřejnou dopravou, není k dispozici?

Ondřej KOLÁŘ, starosta Prahy 6 /TOP 09/
——————–
Není a opět je odkážu na pana Dolínka, že i přestože Praha 6 několikrát požadovala, aby bylo zprovozněno záchytné parkoviště na okraji, tak on tvrdí, že to potřeba úplně není, že sice se na něčem pracuje, že nějaká záchytná parkoviště by výhledově mohla existovat, ale opět ten problém odsouvá dál a myslím si, že ta situace opravdu teď už vyeskalovala natolik, že je potřeba ji řešit ihned a nečekat na to, až například pojede tramvaj na Dědinu nebo bude zrekonstruovaná Buštěhradská dráha nebo pojede tramvaj do Suchdola. Existují i jiné prostředky hromadné dopravy, které jdou nasadit na to, aby obsluhovala ta záchytná parkoviště, které je možné stavět ihned. Ale magistrát by musel samozřejmě například začít vykupovat pozemky na Dlouhé Míli, což se doposud nestalo.

Petr DUDEK, moderátor
——————–
Pane starosto, vy máte vždycky připravenou odpověď, která naznačuje, že za situaci je odpovědný pražský magistrát, ale vy jste naprosto přesvědčený, že Praha 6 udělala všechno, co mohla a víc jste udělat nemohli?

Ondřej KOLÁŘ, starosta Prahy 6 /TOP 09/
——————–
My děláme, co můžeme. My například chystáme teď zprovoznit odstavné plochy, nemůžu je nazývat parkoviště P+R, protože ty patří do celoměstského systému dopravy, chystáme zprovoznit odstavné plochy v několika oblastech Prahy 6, ale ty nejsou kapacitní, ty pojmou každá zhruba desítky aut, takže tu situaci to opravdu nevyřeší. To jsou taková řekl bych opravdu mimořádná opatření, které my jsme schopni přijmout, ale tu kompetenci toto řešit má opravdu pražský magistrát.

Petr DUDEK, moderátor
——————–
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je starosta šestého pražského obvodu Ondřej Kolář z TOP 09. Pane starosto, o pražském systému veřejné dopravy se často s uspokojením říká, píše, že je i v evropském průměru velmi kvalitní. Proč si veřejná doprava neporadí s tím aktuálním problémem v Praze 6?

Ondřej KOLÁŘ, starosta Prahy 6 /TOP 09/
——————–
Myslíte hromadnou dopravu?

Petr DUDEK, moderátor
——————–
Ano. Proč prostě lidé místo aut nepoužijí tramvaje, autobusy, metro? To by řešení nepřineslo?

Ondřej KOLÁŘ, starosta Prahy 6 /TOP 09/
——————–
To je asi nějaký celospolečenský trend. Lidé rádi jezdí autem, protože v něm mají svoje pohodlí. Tady odpovědět asi neumím. Mně to přijde líto, protože opravdu pražská doprava je úžasná ve srovnání třeba, já to srovnání mám, žil jsem v Irsku čtyři roky, a tam jste se autobusu občas nedočkali vůbec, takže v Praze je to opravdu vynikající.

Petr DUDEK, moderátor
——————–
Vy jste opravdu nikdy nepřemýšlel o tom, že prostě po Praze jezdí příliš mnoho aut a že by se s tím něco mělo dělat?

Ondřej KOLÁŘ, starosta Prahy 6 /TOP 09/
——————–
To vidím každý den.

Petr DUDEK, moderátor
——————–
A přesto vás nenapadlo, že by stálo za to zamyslet se nad tím, jak Pražany a návštěvníky hlavního města přesvědčit, aby jezdili auty méně?

Ondřej KOLÁŘ, starosta Prahy 6 /TOP 09/
——————–
To rozhodně by za to stálo, ale musíme zároveň obyvatelům Prahy, a nejenom obyvatelům Prahy, ale i ostatním, kteří do Prahy dojíždějí, nabídnout nějakou alternativu, a teď nemyslím hromadnou dopravu. Musíme jim nabídnout, právě už jsme o tom mluvili, ta parkoviště odstavná, kde budou moct nechat svoje auto a potom se nějakým způsobem rychle dostat do centra města.

Petr DUDEK, moderátor
——————–
Pane starosto, každá kritická situace se dá asi využít i pro něco dobrého. Nemohl byste třeba to, co teď nastalo v okolí Vítězného náměstí a v Praze 6, využít k tomu, aby se rychleji začalo jednat a připravovat a případně i stavět opatření v podobě obchvatu Vítězného náměstí, o kterém se dlouho mluví?

Ondřej KOLÁŘ, starosta Prahy 6 /TOP 09/
——————–
Ten připravený je. Tam se teď dokončuje studie vlivu na životní prostředí a jakmile bude hotová, tak my ten projekt předáváme magistrátu, aby začal pracovat na dalších krocích, které povedou k samotné realizaci té komunikace.

Petr DUDEK, moderátor
——————–
A to znamená tedy, že po tom obchvatu se bude jezdit odkdy, pane starosto?

Ondřej KOLÁŘ, starosta Prahy 6 /TOP 09/
——————–
Teď bych střílel od boku, ale když jsem se o tom bavil s kolegou předevčírem …

Petr DUDEK, moderátor
——————–
No, ale řidiče a obyvatele Prahy zajímá přesně tohle.

Ondřej KOLÁŘ, starosta Prahy 6 /TOP 09/
——————–
Tak padnul termín rok 2019, že by se mělo začít stavět.

Petr DUDEK, moderátor
——————–
Aha, a jezdit?

Ondřej KOLÁŘ, starosta Prahy 6 /TOP 09/
——————–
Jestli bude …

Petr DUDEK, moderátor
——————–
Pan starosta krčí rameny.

Ondřej KOLÁŘ, starosta Prahy 6 /TOP 09/
——————–
Pan starosta samozřejmě krčí rameny, protože sám neví. Ale nechci tady slibovat něco, co slíbit nemůžu samozřejmě, ale jestli se začne stavět v roce 2019, tak já předpokládám, že ta stavba by neměla trvat déle než tři roky.

Petr DUDEK, moderátor
——————–
Abychom nezůstávali jenom u toho výjezdu z tunelu Blanka. Od 24. srpna platí na území Prahy 5 a Prahy 6 nově zřízené parkovací zóny. Jak jste, pane starosto, zatím spokojený s jejich fungováním?

Ondřej KOLÁŘ, starosta Prahy 6 /TOP 09/
——————–
Za sebe i za kolegy z radnice, a myslím si, že i za velkou část obyvatel Prahy 6 mohu říci, že jsme spokojeni velmi. Samozřejmě jako každý nový projekt to má nějaké své mouchy, prošlo to jakýmisi porodními bolestmi, ale ty zóny Praze 6 jednoznačně ulevily.

Petr DUDEK, moderátor
——————–
Hodina stání v nově zřízených modrých zónách na Praze 6 vyjde parkující na čtyřicet nebo šedesát korun a zaplatit jde, jak řekl mluvčí vaší městské části Martin Churavý, jenom přes mobil. Opravdu to nejde zaplatit jinak?

Ondřej KOLÁŘ, starosta Prahy 6 /TOP 09/
——————–
Jde to zaplatit i hotově nebo kartou přímo u parkovacího automatu.

Petr DUDEK, moderátor
——————–
Tak nevím, co váš mluvčí měl přímo namysli. Ta cena čtyřicet až šedesát korun je opravdu na úrovni srovnatelné nebo vyšší, než je tomu dejme tomu ve Vídni, a přitom ve Vídni, jak víte, vydělávají lidi asi třikrát víc než, než v Praze. Tak proč je ta cena tak vysoká? Nebo vám nepřijde vysoká?

Ondřej KOLÁŘ, starosta Prahy 6 /TOP 09/
——————–
Já si myslím, že tam je to částečně dané tím, že se snažíme demotivovat právě řidiče, aby do Prahy zajížděli, ale opět to, nebo vůbec do té části centrální, kde ta auta, když to řeknu ošklivě, hyzdí ulice. Ta cena například na Břevnově je nižší, tam se platí korun dvacet. Ono je to odstupňováno podle toho, jak blízko …

Petr DUDEK, moderátor
——————–
Podle vzdálenosti od metra. Ale těch čtyřicet až šedesát korun platí?

Ondřej KOLÁŘ, starosta Prahy 6 /TOP 09/
——————–
Těch platí samozřejmě a podle mě to není zas až tak moc, musím říct tedy za sebe.

Petr DUDEK, moderátor
——————–
Dobře, ale jestli to má fungovat jako demotivující opatření, aby prostě lidé tolik do Prahy 6 nejezdili, funguje to?

Ondřej KOLÁŘ, starosta Prahy 6 /TOP 09/
——————–
Funguje, funguje. Když pojedete do Prahy 6 teď se podívat, tak uvidíte, že ulice nejsou přeplněné, pokud tedy nemluvím o těch ulicích, kde stojí ty pomalu popojíždějící kolony, ta parkovací místa jsou volná, ulice nejsou tak strašně přeplněné, jak tomu bývalo. Neparkuje se ve třech řadách, jak tomu bývalo ještě na začátku srpna.

Petr DUDEK, moderátor
——————–
A jste si jistý, že ty nově zavedené parkovací zóny, které jste zavedli na vaše přání, jestli se nepletu, nebo na přání městské části, nezvyšují ještě chaos, který je způsobený tou uzavírkou v Korunovační, a tak dále? Nepřispěli jste trochu k tomu problému těmi parkovacími zónami?

Ondřej KOLÁŘ, starosta Prahy 6 /TOP 09/
——————–
Myslím si, že určitě ne, protože možná nějaký chaos nastal dejme tomu pár dní po spuštění těch zón, kdy ti řidiči ještě nevěděli, kde přesně mohou, nemohou parkovat, a hledali. Ale za sebe mohu říct, že už hned první den po tom, co byly zóny spuštěny, tak jsem viděl ten rozdíl, kdy opravdu ta auta do Prahy 6 tolik nezajížděla, protože hodně řidičů vědělo, že v Praze 6 v té centrální části a v té zazónované části už nezaparkuje tak jako dříve, tak vůbec neměla potřebu tam zajíždět a auta nechali někde jinde.

Petr DUDEK, moderátor
——————–
No, to je váš odhad, ale co když ti řidiči místo toho, aby Prahu 6, aby do Prahy 6 zajeli a případně tam někde zaparkovali, teď už tu možnost nemají, co když ve zvýšené míře naopak se snaží Prahou 6 projet a zvyšují ty kolony, které, o kterých se tady bavíme úplně od začátku?

Ondřej KOLÁŘ, starosta Prahy 6 /TOP 09/
——————–
To určitě ne, protože ty kolony se týkají opravdu jenom té, té oblasti v okolí Vítězného náměstí, té oblasti, která je průjezdná, to znamená třídy Jugoslávských partyzánů, Svatovítské ulice a přilehlých ulic, kde ten provoz byl vždycky stejný.

Petr DUDEK, moderátor
——————–
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je starosta Prahy 6 z TOP 09 Ondřej Kolář. Váš bývalý stranický kolega a bývalý pražský primátor Tomáš Hudeček a spolu s ním i exprimátor Bohuslav Svoboda z ODS a další tři obvinění byli včera odsouzeni zatím nepravomocně za nezákonnou zakázku na elektronickou kartu Opencard. Bývalý primátor Svoboda říká, že ten rozsudek může mimo jiné způsobit, že se obecní zastupitelstva budou bát rozhodovat. Může to mít takový důsledek, pane starosto?

Ondřej KOLÁŘ, starosta Prahy 6 /TOP 09/
——————–
Určitě může, protože se tady dostáváme do situace, Tomáš Hudeček to komentoval celkem jasně, i když já nebudu používat jeho slovník, že soud konal na objednávku. Mně přijde, že tady opravdu bohužel došlo k tomu, že byla jakási společenská poptávka, aby někdo byl potrestaný za něco, co vlastně neudělal, a soud tomu vyhověl.

Petr DUDEK, moderátor
——————–
No a skutečně vy třeba na Praze 6 si teď, když budete před nějakým složitým rozhodnutím, řeknete: No raději do toho nepůjdeme, abychom neskončili jako kolega Hudeček a Svoboda? To skutečně takhle funguje, že se budete bát rozhodovat?

Ondřej KOLÁŘ, starosta Prahy 6 /TOP 09/
——————–
Já se obávám, že v některých, v některých lidech to samozřejmě ten pocit obavy a strachu může vyvolat, protože bohužel teď jsme v situaci, kdy nevíme, na čem jsme, za co nás potrestají nebo nepotrestají. Za sebe mohu říci, že se mi nic takového snad nestane, protože zatím jsme schopen se rozhodovat celkem, celkem jasně a kompetentně. Ostatně i kolegové na radnici Prahy 6, kteří, kteří spolurozhodují o různých věcech, mají k dispozici naprosto profesionální aparát úředníků, kteří chybují úplně minimálně, takže máme výbornou oporu v lidech, kteří nám ta rozhodnutí připravují, a myslím si, že my zrovna na Praze 6 strach mít nemusíme.

Petr DUDEK, moderátor
——————–
Jaké jsou vaše názory na problémech, na problémy, o kterých se mluví v Praze celkově? Vadí vám například v Praze rozšířené užívání elektrických dvojkolek nebo segwayů? Nebo jste rád, že vám do Prahy 6 víceméně nejezdí?

Ondřej KOLÁŘ, starosta Prahy 6 /TOP 09/
——————–
K nám opravdu skoro nejezdí, tím pádem ten jejich provoz vnímám minimálně, ale samozřejmě, když člověk přišel do centra a neudělal několik kroků bez toho, aniž by ho málem nezajel člověk, který na tom vozítku stál poprvé, nebo někdo, kdo se na něm prohází, pardon, prohání velmi vysokou rychlostí po chodníku, tak to nepříjemné určitě bylo. Já si myslím, že ten zákaz namístě zčásti je, na druhou stranu si myslím, že Praha to měla řešit trochu jinak a ne to zakazovat plošně. Měla hledat cesty, jak provoz segwayům umožnit, například v rámci cyklostezek nebo nějakým jiným způsobem.

Petr DUDEK, moderátor
——————–
Ekonom Tomáš Sedláček napsal v Hospodářských novinách, že Praha je podle jeho odhadu městem s největším počtem segwayů a že by se toho mělo využít. Navrhuje, aby segwaye jezdily po silnici jako jiná dopravní vozidla, ale aby to bylo bezpečnější, tak že by se v celém městě měl snížit, nebo v centru města alespoň snížit limit rychlosti aut na třicet kilometrů v hodině. To byste uvítal?

Ondřej KOLÁŘ, starosta Prahy 6 /TOP 09/
——————–
Snížení rychlostního limitu v některých oblastech bych určitě uvítal, otázka je, jestli by to řidiči dodržovali, protože u nás to funguje tak, že když někam dáte třicítku, tak tím dáváte lidem signál, aby jezdili aspoň těch padesát, když je tam padesát, tak oni jezdí aspoň těch sedmdesát. Já si myslím, že by se to celé mělo řešit úplně jinak. Já bych vůbec se nebránil tomu, kdyby například do centra Prahy byl zpoplatněný vjezd, aby tam tolik aut nejezdilo, ale opět se to musí řešit například tím, že budou vybudována ta záchytná parkoviště, aby ti lidé měli možnost ta auta někam odstavit.

Petr DUDEK, moderátor
——————–
Pane starosto, než se rozloučíme, nechcete ještě něco rychle vzkázat automobilistům, kteří se potýkají s kolonami v Praze 6?

Ondřej KOLÁŘ, starosta Prahy 6 /TOP 09/
——————–
V prvé řadě, než jim budu cokoliv vzkazovat, tak jim chci poděkovat za trpělivost a vzkázat jim, aby se tou trpělivostí obrnili i nadále a nezoufali. Ta situace má řešení. My to řešení hledáme a pracujeme na něm.

Petr DUDEK, moderátor
——————–
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl starosta Prahy 6 z TOP 09 Ondřej Kolář. Děkuju za váš čas.

Ondřej KOLÁŘ, starosta Prahy 6 /TOP 09/
——————–
Já vám děkuji také, na shledanou.

Petr DUDEK, moderátor
——————–
Najdete nás kdykoli na webové stránce Radiožurnál.cz. Od mikrofonu se loučí Petr Dudek.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna