Vítězný snímek Zuzany Pernicové, buk z obory Hvězda

Předány ceny fotografické soutěže Pražské stromy. Ocenění i pro suchdolskou lípu Devatenáctá ze šedesáti

V úterý 20. září bylo ve Viničním domku v pražských Modřanech živo. Výherci 3. ročníku fotografické soutěže na téma Pražské stromy tady převzali své odměny. Zvítězil snímek zajímavého buku z obory Hvězda autorky Zuzany Pernicové. Čestné uznání si odnesl i vedoucí redaktor Suchdolských novin za soubor snímků lípy z aleje v ulici U Kruhovky nazvaný Devatenáctá ze šedesáti.

3. ročník fotografické soutěže byl vyhlášen na webu Pražské stromy. Amatérští fotografové mohli od dubna do srpna 2016 posílat své fotografické úlovky na téma „Pražské stromy“.
„Do soutěže se zapojilo celkem 52 fotografů, kteří dohromady zaslali 192 fotografií. Ty hodnotila odborná porota složená z profesionálních fotografů a partnerů soutěže,“ uvedl na úvod vyhlášení výsledků autor webu Pražské stromy dendrolog Aleš Rudl.
„Porota neměla lehkou úlohu. Hodnotila jak dodržení tématu, tak jedinečnost a také možnost využití snímku při propagaci tématu stromů. Porotu potěšilo, že mnoho účastníků doplnilo snímky i dalšími poznámkami a příběhy provázející vznik fotografií…,“ řekla za porotu její členka Riana Cestrová.

Nejvíce si cenila originality při volbě tématu a estetického vyznění snímku.

Zabodoval snímek z obory Hvězda
Vyhrála podzimní fotografie pozoruhodného buku z obory Hvězda, jejíž autorkou je Zuzana Pernicová. Svěřila se, že strom zná už od svého mládí. Minulý rok se za ním vypravila a uchvátila ji atmosféra místa s velikánem, kterého neváhala zvěčnit.

Porotu též velice zaujal snímek dvou stromů z Pusté vinice v Troji. Podzimní okamžik jedinečně zachytila Marcela Lédrová. Jako místní obyvatelka si všímá  proměny fotogenických stromů v každém ročním období.

Marcela Lédrová, snímek z Pusté vinice v Troji

Marcela Lédrová, snímek z Pusté vinice v Troji.

Fotografie Zrcadlení od autora Jana Vojtíška nás zavedla do ulice V Olšinách ve Strašnicích. Jejím námětem byl odraz stromu v kaluži a na porotu oslovila svým netradičním pojetím.

Jan Vojtíšek: Zrcadlení, z ulice V Olšinách ve Strašnicích

Jan Vojtíšek: Zrcadlení, z ulice V Olšinách ve Strašnicích.

Mysticky zapůsobil snímek Ježíše na kříži zarostlém do kmenu javoru na zrušeném hřbitově v Liboci u obory Hvězda. Jeho autorka Dana Céová k okolnostem vzniku fotografie prozradila: „Zjistila jsem, že taková to zajímavost existuje, ale nebylo jasné kde přesně. Po delším pátrání jsem se na lokalitu vydala. Opuštěný hřbitov působil velice tísnivě. Raritu jsem přesto našla a zdokumentovala.“

Dana Céová: Ježíš. Ze zrušeného hřbitova v Liboci u obory Hvězda. J

Dana Céová: Ježíš. Ze zrušeného hřbitova v Liboci u obory Hvězda.

I další soutěžící byli originální. Mezi výherci se objevily například snímky „kráčejícího“ Stromu na procházce v Čimickém háji, Tančícího stromu ve Stromovce nebo i hřušně na Vítězném náměstí v Praze 6.

lipa-19-a        stromovi-2        vetvovi-4

František Cinger: Lípa 19. ze 60.

 

Výherci si podle pořadí vybírali ceny od partnerů soutěže, kterými jsou nakladatelství Euromedia, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Tygr tisk, Botanická zahrada Praha a Národní zemědělské muzeum.

Soutěž uspořádala Agentura Koniklec a web Pražské stromy za podpory programu švýcarsko-české spolupráce.  Zvláštní poděkování patří městské části Praha 12 za poskytnutí reprezentativních prostorů Viničního domku a uvolněnému radnímu MČ Praha 12, který nad akcí převzal záštitu.

Kolektivní snímek zúčastněných vítězů po předání cen. Pořadatel Aleš Rudl v dolní řadě druhý zprava. Foto: Daniel Souček

Kolektivní snímek zúčastněných vítězů po předání cen. Pořadatel Aleš Rudl v dolní řadě druhý zprava. Foto: Daniel Souček

Text: Agentura Koniklec, web Pražské stromy, redakce Suchdolských novin

 

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna