Prohlášení místní organizace ČSSD Praha-Suchdol

Na redakci Suchdolských novin se obrátili zástupci Suchdolské ČSSD s prosbou o uveřejnění níže uvedeného Prohlášení. Toto Prohlášení bylo předneseno na posledním zasedání Suchdolského zastupitelstva dne 10. listopadu 2016 a následně bylo zasláno do Suchdolských listů s prosbou o otištění. Redakce tento text z kapacitních důvodů odmítla publikovat v prosincových SL a nabídla zveřejnění v dalším čísle, které je plánováno na únor 2017.

Naše internetové noviny nemusí brát ohled na množství zveřejňovaných příspěvků, proto text uveřejňujeme v plném znění.

Zároveň si dovolujeme nabídnout naše stránky všem aktivním autorům, kteří stojí o publikování svých názorů.

Prohlášení ČSSD vzniklo na reakci zastupitelů SOS, kteří podrážděně reagovali na slova ing. arch. Ivana Vavříka, který poukázal na to, že vedení Suchdola SOS chce jenom výhody, které nabízí Praha 6 (například možnost parkování v Dejvicích) a zároveň Suchdol nespolupracuje jak z Městkou částí Praha 6 a Hlavním městem Praha na vyřešení společných problémů. Stejně zařizujeme většinu věcí v Dejvicích (stavební odbor, živnostenský odbor, potvrzení z matriky, osobní doklady atd.) tak zastupitelé Vavřík a Bor navrhli, ať si zjednodušíme život a uspoříme náklady za chod Suchdolské radnice připojením k Praze 6 Tak jako to udělal Dolní Sedlec. Pak budeme požívat veškeré výhody občanů Prahy 6.

 

Prohlášení místní organizace ČSSD Praha-Suchdol

  1. Místní organizace ČSSD Praha-Suchdol odmítá moralizování některých členů SOS učiněné na minulém jednání zastupitelstva městské části Praha-Suchdol, resp. na posledním jednání finančního výboru, k návrhu zastupitele Ivana Vavříka ohledně možného sloučení městské části Praha-Suchdol s městskou částí Praha 6. Místní organizace ČSSD Praha-Suchdol k tomuto zároveň konstatuje, že ve všech svých předvolebních i povolebních vyjádřeních vždy zdůrazňovala potřebu co nejužší spolupráce naší městské části jak s městskou částí Praha 6, tak potřebu spolupráce s vedením celé Prahy, a tedy možnost příp. sloučení naší městské části s městskou částí Praha 6 (jakkoliv není aktuálně na pořadu a podléhá schvalovací proceduře jednotlivými dotčenými zastupitelstvy či občany) není s tímto tedy v žádném příkrém rozporu.
  2. Místní organizace ČSSD Praha-Suchdol chápe návrh učiněný na posledním jednání zastupitelstva naší městské části zastupitelem Ivanem Vavříkem spíše jako určitou formu protestu v reakci na poslední návrhy vedení městské části ve vztahu k Praze 6 a také k magistrátu Prahy, které ve svém důsledku občany naší městské části poškozují.
  3. Členové stávajícího zastupitelstva naší městské části skládali slib dle předchozí právní úpravy, tedy „že budou vykonávat svoji funkci svědomitě, v zájmu hlavního města Prahy a jeho občanů“, nicméně i při vědomí změny zákona o hlavním městě Praze, kdy členové budoucího zastupitelstva městské části budou skládat slib ve znění „že budou vykonávat svoji funkci svědomitě, v zájmu městské části a jejích občanů, a to se slibem věrnosti České republice“, by měl být výkon funkce zastupitele městské části činěn vždy především ve prospěch občanů městské části, a je otázkou posouzení a svědomí jednotlivých zastupitelů, co považují za nejlepší zájem či prospěch občanů městské části.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna