Suchdolské noviny k 1 adventu: Existuje Santa Claus?

V září 1897 napsala Virginie O´Hanlon do novin New York Sun dopis s otázkou „Vážený vydavateli, je mi osm let, někteří moji kamarádi říkají, že žádný Santa Claus neexistuje. Můj táta říká, že to co napíše Sun, je pravda. Prosím, řekněte mi pravdu, existuje Santa Claus?“

Známý redaktor F. Church nad touto otázkou přemýšlel a napsal editorial, který začínal slovy „Tvoji malí přátelé nemají pravdu. Věří pouze tomu, co sami vidí… Ano, Virginie, Santa Claus existuje. Existuje stejně jistě jako láska, velkorysost a věrnost. Jelikož toto vše existuje, může náš život být krásný a plný jasu. Jak ponurý by byl svět bez Santy Clause!“

Francis Church byl během americké občanské války Severu proti Jihu válečný korespondent a v té době viděl hodně utrpení. Lidé zažili smutek, bezradnost a ztrátu víry i naděje. Slova F. Churche se tak stala poselstvím pro miliony lidí. Tento dopis je dodnes na světě nejčastěji otiskovaným článkem v novinách.

Ano, Santa Claus existuje a bude existovat i nadále. Jen lidé ho musí stále znovu objevovat… protože lidstvo nemá paměť.

New York, 21. 9. 1897

 

Milá Virginie,

Tvoji malí přátelé nemají pravdu. Věří pouze tomu, co sami vidí; věří, že nemůže existovat nic, co nemohou postihnout svým malým rozumem. Všechen lidský duch je malý, ať náleží dospělému, nebo dítěti. Ve vesmíru se ztrácí jako maličký hmyz. Takový mravenčí rozum nepostačuje, abychom postihli a pochopili celou pravdu.

Ano, Virginie, Santa Claus existuje. Existuje stejně jistě jako láska, velkorysost a věrnost. Jelikož toto vše existuje, může náš život být krásný a plný jasu. Jak ponurý by byl svět bez Santy Clause! To bychom neměli ani Virginii, ani víru, ani poezii – nic z toho, co život činí snesitelným. Zůstal by jen třepotavý zbytek viditelné krásy. Avšak světlo dětství, které prozařuje svět, by muselo uhasnout. Santa Claus existuje, protože jinak bys nemohla věřit ani svým pohádkám. Jistě, mohla bys požádat tatínka, aby na Štědrý večer vyslal lidi, kteří by Santu Clause chytili. Ale žádný z nich by ho nespatřil. Co by to dokázalo? Žádný člověk ho nevidí jen tak. To nedokazuje vůbec nic.

Nejdůležitější věci zůstávají mnohdy skryty našim zrakům. Například víly, které tančí v měsíčním svitu na paloučku. A přesto existují. Cokoliv vidíš, nikdy nespatříš všechno. Můžeš rozlomit kaleidoskop a hledat nejkrásnější barevné útvary. Najdeš pár pestrých střepin, nic víc. Proč? Protože skutečný svět je zahalen závojem, který ani žádné násilí nedokáže protrhnout. Poodhrnout ten závoj může pouze víra a poezie a láska. Potom najednou spatříme všechnu krásu a nádheru za ním. Je to také pravda?, zeptáš se asi. Ano, Virginie, je, a nic na tomto světě není pravdivější a trvalejší. Santa Claus žije, a bude žít věčně. Ještě tu bude za desetkrát deset tisíc let, aby potěšil děti, jako jsi Ty a naplnil radostí každé otevřené srdce.

Veselé Vánoce, Virginie, Ti přeje

Tvůj Francis Church

 

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna