Interpelace s otázkami ohledně stavby hřiště za peníze UEFA a dalšími

Na jednání zastupitelstva MČ Praha-Suchdol ze dne 10. listopadu 2016 zazněla interpelace zastupitelů Ivana Vavříka a Marka Bora, týkající se otázek souvisejících s úspěšnou výstavbou hřiště s umělou trávou z peněz UEFA, které bylo postaveno na pozemku Sokola Suchdol, i dalších. Vzhledem k tomu, že jde o věci týkající se celé obce, zveřejňujeme celou interpelaci.

Žádáme pana starostu Hejla o zodpovězení následujících otázek:

 1. UEFA nabídla spolku Slavoj Suchdol vybudování nového hřiště s umělou trávou, které je již naprosto nezbytné pro možnost tréninku, včetně utkání, pro „stovky“ dětí a mládeže, jenž zde sportují. Zejména dnes, kdy neustále slyšíme o nutnosti pohybu dětí a mládeže, bychom měli být vděční lidem, kteří se jim ve svém volném čase a zdarma věnují a nikoliv jim „házet“ klacky pod nohy.
 • proč tedy vedení MČ Praha Suchdol, resp. pana starosta Hejl odmítl či nesouhlasil s umístěním tohoto nového hřiště s umělou trávou, které celé uhradila UEFA na místě vedle stávajícího fotbalového hřiště, jak to požadoval Slavoj Suchdol, kdy plánovaná doba umístění tohoto hřiště je cca 10 let,
 • byly důvodem tohoto odmítnutí nejdříve panem starostou Hejlem tvrzené skutečnosti o nemožnosti umístění hřiště z důvodu územního plánu (OV – B),
 • byly důvodem tohoto odmítnutí později panem starostou Hejlem tvrzené skutečnosti (na jednání finančního výboru dne 2.11.2016), tedy že zástupci spolku Slavoj Suchdol přišli s žádostí „pozdě“

2. Někteří opoziční zastupitelé i občané na ustanovujícím zasedání aktuálního zastupitelstva MČ Praha Suchdol upozorňovali, resp. protestovali proti zbytečně velkému počtu placených funkcionářů takto malé městské části, kdy je zde jeden uvolněný starosta a jeden uvolněný místostarosta a zejména jedna neuvolněná (nicméně placená) místostarostka, což přítomní zastupitelé zvoleni za SOS odůvodňovali „vysokou aktivitou“ těchto funkcionářů. Lze ještě pochopit funkci starosty i placeného místostarosty, kteří se zabývají běžnou agendou městské části a také otázkami ohledně veřejných zakázek, rozvoje, apod., nicméně činnost místostarostky zůstává skryta, kdy poslední známou aktivitou je vskutku „geniální“ nápad s komunitní ledničkou Berta (viz FB Suchdol) či aktuálně předložený crazy nápad s participativním rozpočtem, jehož obsluha včetně odměny místostarostky může stát více peněz než samotný rozpočet, kdy o těchto penězích stejně bude rozhodovat zastupitelstvo či rada městské části.

 • jaké tedy byly za rok 2015 vynaložené náklady na odměnu / plat včetně zákonných odvodů neuvolněné místostarostka MČ Praha Suchdol,
 • jaký je skutečný předmět činnosti neuvolněné místostarostka MČ Praha Suchdol ve vztahu k městské části

3. Obyvatelé městské části, ale také např., zde studující přespolní studenti mají jistě zkušenosti s fungováním zdejší pošty, zejména dobou čekání a to někdy až na chodníku v dešti. Není tedy zcela zřejmé, proč vedení městské části neusilovalo např. o zvětšení prostoru této pošty o prostory po bývalé lékárně, která se přesunula na druhou část náměstí, kdy tato lékárna měla na původním místě hradit měsíční nájemné cca 20.000,00 Kč. Aktuálně je zde zřízena restaurace / kavárna Kravál, která poskytuje restaurační služby s tím, že jsou zde pořádána (nepravidelně) různá představení s placeným vstupným. Kavárna dále zároveň nabízí další služby, jako je možnost pronájmu ateliéru / učebny za 500,00 Kč/hodina, dále možnost rezervace celé kavárny s tím, že po tuto dobu bude celá kavárna uzavřena pro veřejnost, k dispozici budou všechny prostory kavárny včetně ateliéru, za cenu 500 – 1000,00 Kč/hodina, apod.

 • jaká je tedy výše aktuální měsíční částky hrazené do rozpočtu městské části za pronájem této kavárny Kravál,
 • jaká je celková výše částky uhrazené do rozpočtu městské části za pronájem této kavárny za období 1.1.2015 – 30.10.2016,
 • jakým způsobem vedení městské části s péčí řádného hospodáře inzerovalo (např. na bezplatných realitních serverech) možnost pronájmu těchto prostor, kde se aktuálně nachází kavárna Kravál, aby uvedené prostory byly pronajaty za nejvýhodnější cenu,
 • kde lze na webových stránkách městské části dohledat aktuální, příp. předchozí nájemní smlouvu ohledně pronájmu prostor pro kavárnu Kravál.

Jak je zřejmé i ze zápisu z jednání zastupitelstva, viz: http://www.praha-suchdol.cz/files/161110_nav_usn_12.pdf , odpovědi se autoři interpelace nedočkali. Redakce věří, že se podobně jako ve věci dotací z Letiště Praha, kdy interpeloval zastupitel ing, arch. Ivan Vavřík, veřejnost odpovědí dočká.

Komentářů ( 13 )

 1. / OdpovědětPatolog Slavíček
  Tak ono je těžké odpovídat, když by se skupina SOSáčků sluníčkářů mohla prásknout a usvědčit z porušování zákona!!! A nebo ta lepší varianta je ta, že to ani sami neví, ale nějaký rodinný příslušník měl nápad a neumí se normálně začlenit do společnosti prací jako většina.Tak mu bylo něco vymyšleno a má to vlastně i kousek domů!!! To je prostě jako Klapzubova jedenáctka. Já na bráchu brácha na Imlaufa a ten to pošle dlouhým pasem na Imlaufovou a už je jedno jak zakončí, protože je to vlastně jedno. Doufám, že už mají EET a uvidí se jak se jim daří. Co se týká transparentního pronajmutí, tak jsem nikde nenašel ani smlouvu a ani to že by někdo zkoušel tento prostor pronajmout za nejlepší cenu a získané peníze efektivně využít..třeba čertobraní a nebo betlém. Na sport předci dávat nemusíme to dají rodiče. Vždyť těch boháčů tady žije dost, tak oni to přeci zaplatí. Hlavně že máme komunitní zahradu, která vypadá jak brownfield v Bubenči. Je mi ouzko, když vidím jak staré praktiky stále fungují a lidi jim to žerou. Joo tomu říkají lidi ten kapitalismus, za který se cinkalo
 2. / OdpovědětOndřej Imlauf
  Co vím, tak mezi panem starostou a autory interpelace bylo na zastupitelstvu domluveno, že odpovědi budou zodpovězeny v písemné formě, tak jako v předchozí interpelaci. Tudíž se o vyjádření bát nemusíte ;) Jinak bych uvítal, kdyby diskutující měli odvahu se pod své komentáře podepisovat svým pravým jménem a ne, mnohdy slaboduchými, přezdívkami. A dotaz na závěr. Který zákon jsme prosím porušili? PS: a ano, EET v kavárně mají.. Přijďte pobejt;)
  • / OdpovědětProf. Doc. Vladimír Trnka
   Víte ono mít pronájem za výrazně nižší částku než je běžná mi přijde takové trochu kamarádská malá domů. Věřím, že kdyby s Kraválem neměla co do činění vaše manželka tuším, tak by to za tuhle cenu určitě nebylo. Víte mě přijde, že ten kdo jde starostovi na ruku má nesporně viditelné výhody a na ostatní se zvysoka kašle. A vězte, že já opravdu, ale opravdu nepolezu starostovi do zadnice. A jestli vás štve že se nikdo nepodepisuje svým jménem a přezdívky vám připadají slaboduché, tak je to asi jen vás subjektivní pocit. Já jen doufám že pravdě a spravedlnosti bude zadostiučiněno a vše se v průběhu pár měsíců, či let projeví a vedení radnice půjde ´´k šípku´´ když to řeknu hodně korektně. To co se tam teď děje a předvádí SOS je diletantství a krásný příklad nekompetentnosti. Aneb co by neudělali pro své ovčany a podporovatele. Na ostatní co dávají najevo svůj nesouhlas se kašle, protože my tu máme většinu. Takže se mějte krásně vážený pane Imlaufe. S pozdravem Prof. Doc. Vladimír Trnka
 3. / OdpovědětOndřej Imlauf
  Pro info uvádím odkaz na stránky FAČR informujících o novém hřišti u Sokola. Protože se mi zdá naprosto neuvěřitelné, že někdo může přijít s takovým dotazem a k tomu ještě psát o házení klacků pod nohy. https://facr.fotbal.cz/suchdol-se-tesi-z-noveho-hriste-s-umelkou/a3826 Povedla se naprosto skvělá věc. A to nejen díky už zmíněným, ale také díky panu Otakaru Mestekovi z FAČR, který byl duchovním otcem projektu. A ještě poznámka pro škarohlídy. Kdyby se hřiště stavělo na místě travnatého hřiště nebylo by žádné u školy a Sokola.. kde je využitelnost hřiště mnohem vyšší. Z mého hlediska to dopadlo jak nejlépe mohlo. Proto jednání pana Bora, p.Vavříka a dalších je na červenou kartu.
  • / OdpovědětProf. Doc. Vladimír Trnka
   Základ je se obhájit neověřitelnými informacemi a chlubit se zásluhou jiných. Hlavně si připsat co největší kus zásluh a pravda, tak ta se někde časem ztratí. Já bych viděl jednání SOS ne na červenou kartu, ale na zastavení činnosti a pár políčků na probrání. Je neuvěřitelné jak jste samolibá organizace. Bůh vás za to všechno potrestá a když ne vás tak pana Hejla rozhodně.
   • / OdpovědětOndřej Imlauf
    Rovnou do pekla půjdem, to je jasný .. :) Vážený pane Prof.Doc.Trnko, přeji Vám pěkný den ;)
    • / OdpovědětIng. Petr Hasnedl
     Víte pane Imlauf mě je vás na druhou stranu líto. Vy můžete být slušný člověk, ale zamotal jste se do sítí SOS a potáhnete tu káru s nimi. A na to pekle pozor, to by pan Hejl nerad slyšel. Předci jen věří v něco trochu jiného.
 4. / OdpovědětMarek Bor
  To, že vzniklo hřiště je 100% zásluha lidí ze Slavoje Suchdol. Je zcela logické a legitimní, že toto hřiště chtěli mít vedle velké hrací plochy, aby jej mohli lépe využívat a také se o něj starat. Chápu, že pro radnici je výhodné mít u školy nové hřiště a nehnout k tomu ani prstem. Jen mi to nepřijde moc fair play.
  • / OdpovědětOndřej Imlauf
   Já pořád nechápu o co Vám jde? Dík patří všem kdo se projektu podíleli. To se snad shodnem. Kdyby se hřiště mohlo postavit u velkého hřiště, tak se tam postavilo a je to stejná paráda jako u Sokola. Že je to u Sokola a ZŠ je nezpochybnitelná výhoda a na zahájení to ve svých proslovech ocenili všichni přítomní. Já jen doufám, že areál se bude nadále rozvíjet ve spolupráci všech zainteresovaných.
   • / OdpovědětMarek Bor
    Zkusím to vysvětlit na jednoduchém příkladu. Představte si, že si vyděláte na auto, ale někdo Vás přinutí, že to auto můžete používat jen když se o něj budete dělit s dalšími dvěma sousedy. Líbilo by se Vám to?... Důvodem naší interpelace, bylo zjistit proč to tak dopadlo a proč pan starosta říkal každému něco jiného? To je celé :-)
    • / OdpovědětIng. Petr Hasnedl
     Tak ono se všeobecně v Čechách říká to co lidé chtějí slyšet a co se zrovna hodí a přidá bodíky u voličů. Populismus křížený křesťanstvím......
 5. / OdpovědětMarketa Volfova
  Řeknu vám názor obyčejné matky. Kavárna super nápad, ale tím to skončilo. Původní byla sice "pro děti" ovšem drahá jako v centru, to se radši potkáme u někoho doma. Nyní zmodernizovaná kavárna už pro děti není a tím pádem si radši zajdu do Žirafy, finančně to vyjde na stejno a Žirafa má své kouzlo. A to nejen posezením venku... K dalšímu, tedy hřišti, proč tu nemůžou být hřiště dvě? Jedno fotbalové Slavoje a druhé školní s umělým povrchem, které má mnohem širší využití. Copak dotace od letiště nejsou?! Kde je chyba?! SUNDEJTE SI KLAPKY Z OČÍ A ROZHLÉDNĚTE SE KOLEM SEBE, NEŽIJETE ZDE SAMI!
  • / OdpovědětIng. Petr Hasnedl
   Mno ono se úplně nabízí, kde je chyba. Peníze od letiště jsou, ale když se s ním soudíte a házíte mu klacky pod nohy, tak vám těžko někdo něco přispěje. Ono by bylo mnohem víc věci, kdyby si někteří pohlaváři z radnice dali říct a nechtěli bránit věcem. kterým stejně v horizontu let ne zabrání. S tou kavárnou máte úplnou pravdu zlatá žirafa ve všech směrech :) A ano správně žijem tu všichni, tak dělejme co nejvíc pro občany a ne jen to co se líbí pár vyvoleným na radnici. Chtělo by to volat SOS už nikdy :) Krásný den

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna