Pozdrav do nového roku 2017

Vážení čtenáři Suchdolských novin. Přijměte prosím upřímná přání zdraví, naplnění osobních přání a pohody do nového roku od redakce SN.

 

Rádi bychom při příležitosti změny letopočtu poděkovali všem, kdo před více než rokem přivítali vznik tohoto internetového média, trvale ho sledují a dokonce přispívají k jeho obsahu.

 

Ctižádostí mimo jiné bylo změnit vztah suchdolské veřejnosti k České zemědělské univerzitě, informovat o jejích aktivitách nabízejících účast širší veřejnosti. Můžeme říci, že se to podařilo. Navíc se ukázalo, že můžeme využít úspěchů mnoha studentů i absolventů ČZU k obohacení informacemi dotýkajícími se nás všech.

 

Vítaným zrcadlem života v naší obci – městské části se staly pohledy funkcionářů radnic ze širokého okolí. I jejich názory na otázky zajímající i suchdolské občany. Nabídka zvláště kulturních akcí nejen zde, ale od Prahy 6 přes Roztoky a Středočeské muzeum, Únětice, Horoměřice, Lysolaje, Nebušice až po Památník Lidice našla pravidelné čtenáře.

Výsledky fotbalistů Slavoje Suchdol i mužstva ČZU mohou sledovat nejen ctitelé jejich webových stránek, ale i Suchdolských novin. Na jejich stránkách se lidé nejen ze Suchdola dozvěděli pravdivé informace o plánech na nové fotbalové hřiště chystané – po dostavbě okruhu – na novém místě. Rozhovory s trenéry mužstev mužů ale i mladších ročníků přiblížily lidi starající se o dnešní i budoucí generace.

Bylo hrdostí redakce, že dokázala loni v květnu uspořádat Suchdol Mini Cup mužstev přípravek ročníku 2009, jehož se zúčastnilo spolu s mužstvem Slavoje dalších sedm nejvýznamnějších českých fotbalových oddílů.

 

Zájem o historii Suchdola přinesl rovněž řadu rozhovorů a příspěvků přesahujících význam místa. Redakce rovněž nabídla výběr zajímavých rozhovorů a úvah širší celospolečenské i mezinárodní tématiky.

 

Podařilo se publikovat několik statí informujících o projektech týkajících se Suchdola, a to nejen těch, které vedení dnešní radnice počastovalo směrem k Hlavnímu městu Praze a Letišti Václava Havla Praha žalobou. Rádi bychom v tomto směru pokračovali, protože jsme přesvědčeni, že veřejná informovanost o těchto projektech, plánech a záměrech je předkládána mnohdy ve zdeformované nebo přímo manipulativní podobě. Čtenář je ten, kdo si o nich učiní vlastní názor.

 

Informace z jednání i rozhodování suchdolské radnice také přispěly k lepší informovanosti občanů o dění na Suchdole. Pomáhají k tomu i interpelace zastupitelů, kdy odpovědi na ně publikují jak Suchdolské listy, tak Suchdolské noviny. Redakce věří, že v souvislosti s parlamentními volbami v roce 2017 a zvláště s komunálními volbami o rok později bude prostor SN v tomto směru více využíván.

 

Redakce nechtěla vytvářet médium, které by lidi rozdělovalo. Ctižádostí bylo a nadále je vytvářit otevřený prostor sloužící seriózní informaci i výměně názorů.

Po úvodním moderování diskusních příspěvků se redakce již před rokem rozhodla nechat prostor k diskusi u jednotlivých příspěvků zcela volný. Ukázalo se, že se nenaplnilo přání vyslovené kritiky Suchdolských novin rozdělujících občany na „škůdce“ a ty „slušné“. Byť jsou některé diskuse vedeny docela nekompromisně, redakce věří, že rozhodnutí o poskytnutí svobodného prostoru k připomínkám a polemikám bylo správné a že samotní diskutující se budou chtít pohybovat v mezích seriózní diskuse vyjadřující úctu k názorům druhých.

 

Redakce Suchdolských novin se stala vítaným partnerem mnoha radnic i organizací ovlivňujících život a třeba i podobu dopravy pozemní i letecké jak u nás, tak v nejbližším okolí. Za tuto důvěru i vstřícnost děkujeme.

 

Přejeme vám všem šťastný vstup do nového roku, jemuž přejeme, aby nebyl horší, než ten předcházející.

 

Redakce Suchdolských novin

 

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna