Interpelace týkající se výběrového řízení Kraválu na větvi

Interpelace na zastupitelstvo MČ Praha Suchdol dne 26. 1.  2017. Žádost o objasnění postupu při výběrovém řízení na provozovatele nebytových prostor v 1 NP budovy radnice Suchdolské náměstí 734/3, 165 00  Praha-Suchdol, který má v současné době v nájmu sdružení Kravál na větvi zastoupený Lucií Imlaufovou a Šárkou Urbanovskou, a následných smluvních ujednáních mezi MČ Praha Suchdol a nájemcem.

 

Otázky:

 

  1. Jak je možné, aby se pan Hejl a manželky zastupitelů za SOS domlouvali již před výběrovým řízením na podmínkách výběrového řízení a na změnách, které budou provedeny posléze v jejich prospěch (paní Imlaufové), přestože ve výběrovém řízení a v podepsané nájemní smlouvě se obě strany jasně dohodly, že si uvedené prostory upraví na své náklady nájemce, a nebude tak činěno na náklady radnice.

 

  1. Jak je možné, že radnice pod vedením pana Hejla a SOS umožňuje tento netržní nájem, a následně tedy v příjmech městské části Praha Suchdol je na takto nevybraném nájemném za kavárnu Kravál na větvi možný schodek ve výši cca 550 000 Kč, kdy tyto peníze by bylo možno použít na kulturu a sport pro všechny občany Suchdola a jejich děti?

 

  1. Jak je možné, že celá tato konstrukce je umožněna na základě jakéhosi „odborného posudku“ pana ing. Bernarda, a nikoliv dle doložených faktur, jak je z hlediska daňových zákonů nutné?

 

  1. Jakým způsobem MČ Praha Suchdol tyto náklady investičně odepisuje v účetnictví, když nejsou doloženy faktury? Jsou tyto náklady na úpravu pronajímaných prostor nějak zachyceny v účetnictví MČ Praha Suchdol?

 

  1. Jak je možné, že vedení SOS a statutární zástupce MČ Praha Suchdol pan Hejl jako starosta se nechovají k majetku MČ Praha Suchdol s péčí řádného hospodáře, jak přikazuje zákon?

 

  1. Jak mohlo vedení MČ Praha Suchdol přislíbit slevu na nájemném před vyhlášením výběrového řízení, kde v podmínkách výběrového řízení je jasně řečeno, že si prostory nájemce upraví prostory na vlastní náklady? Není tím výběrové řízení neplatné?

 

 

Závěrem lze konstatovat, že prostory kavárny Kravál na větvi jsou zřejmě pronajímány nápadně nevýhodně pro MČ Praha Suchdol a zároveň nápadně výhodně pro manželku zastupitele vládnoucího sdružení SOS. Konstatování, že stejné roční nájemné ve výši 700 Kč / m2 bylo hrazeno také předchozím nájemcem, tedy lékárnou, je neskutečné, neboť není možno srovnávat nájemné pro lékárnu, tedy spíše službu pro obyvatele, oproti nájmu pro komerční restaurační provoz. Nicméně, ani takováto výše nájemného nebyla dodržena a původní nízké (nekomerční) nájemné bylo v roce 2013 dokonce sníženo o 81% a jeho aktuální roční výše činí 133 Kč / m2

 

Citace z dopisu a následných vyjádření paní Imlaufové, které zaslala Suchdolským novinám:

„Návrh na využití pronajatých prostor jsme předložily radnici a ta na základě našeho projektu vypsala výběrové řízení na pronájem těchto prostor. Toho jsme se, k našemu překvapení, zúčastnily pouze my. Bylo ovšem nutné velmi investovat. MČ nemohla tyto prostory na vlastní náklady opravit, ale slíbila slevu na nájemném, ve kterém zohlední naši investici. To, že bude takto zohledněna investice do pronajatých prostor, bylo již domluveno před podpisem smlouvy. Neměly jsme v úmyslu zainvestovat majetek MČ, můžete mi říct, proč bychom to proboha měly dělat, a kdo to kdy udělal?“

 

26.1.2017      Ing. arch. Ivan Vavřík                     Marek Bor

Komentářů ( 2 )

  1. / OdpovědětPospisilova
    Proc nepodate trestni oznameni na PCR?!

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna