O čem jednalo Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol

13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se konalo ve čtvrtek 26. ledna 2017 od 18 hodin. Zasedání se uskutečnilo ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.

Program zasedání:
Diskuse.

– Rozpočet městské části na rok 2017

– Rozpočtový výhled městské části na roky 2018 až 2022

– Granty městské části na rok 2017
– další programu bude upřesněn

Interpelace.
Zasedání bylo veřejné.

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol na svém 13. zasedání projednalo a schválilo rozpočet městské části na rok 2017

Celkové příjmy a výdaje jsou ve výši 51 mil. Kč.

Základními zdroji rozpočtu jsou:  

 

 • dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 28,4 mil. Kč
 • daň z nemovitosti ve výši 3,3 mil. Kč
 • zapojení zůstatků na běžném účtu z min. let ve výši 6,1 mil. Kč
 • zapojení zůstatků na běžném účtu z min. let, dotace z HLMP, výtěžek poplatek z VHA (UZ98) 1,5 mil. Kč
 • financování z vlastní hospodářské činnosti  ve výši 10,5 mil. Kč 

Hlavními výdaji rozpočtu jsou:

 

 • investice do majetku městské části ve výši 17,7 mil. Kč
 • financování školství ve výši 7,6 mil. Kč
 • likvidace odpadu, úklid skládek  950 tisíc Kč
 • údržba veřejného prostoru, sekání trávy, zalévání, výsadba 1,1 mil. Kč
 • platy administrativních zaměstnanců a dělníků 10,4 mil. Kč
 • odměny zastupitelů 2,2 mil. Kč
 • opravy komunikací ve výši 1,65 mil. Kč
 • rekonstrukce komunikací 2 mil. Kč
 • projekty, studie 1,2 mil. Kč
 • modernizace vybavení v knihovně dar od Letiště Praha, a.s., Dobré sousedství 150 tisíc Kč
 • podpora tělovýchovným spolkům (granty, dotace) 566 tisíc Kč
 • granty v oblastech vzdělávání, sociální a kultury 925 tisíc Kč
 • nákup dodávky-elektromobil 850 tisíc Kč
 • nákup „multikáry“ svozového vozidla včetně kontejnerů 2,15 mil. Kč
 • spolufinancování výstavby splaškové kanalizace (TV Suchdol Horní Sedlec) 2,3 mil. Kč
 • revitalizace vodoteče Keltů 4,2 mil. Kč

 

Zastupitelstvo schválilo rozpočet a rozdělení grantů..

Zastupitel ing. Vavřík konstatoval, že Centrum služeb pro seniory Horizont je podporován na úkor ostatních seniorů na Suchdole a žádal stejné sociální služby, jako mají v Praze 6. Bez ohlasu.

Do finančního výboru byla kooptována Ing. Bocková z ANO.

Na závěr ing. Ivan Vavřík přečetl interpelaci týkající se kavárny Kravál na větvi.

 

navrh_rozp_2017&komentar

navrh_rozp_ukazatele_2017

 

 

 

Váš komentář ( 1 )

 1. / OdpovědětIng. Petr Hasnedl
  Když jsem si přečetl čísla co vše a kolik stojí rozpočet MČ Praha 6 - Suchdol, tak mě přímo zarazila (šokovala) položka: platy administrativních zaměstnanců a dělníků 10,4 mil. Kč odměny zastupitelů 2,2 mil. Kč z celkového rozpočtu 51 mil to je 24% toto číslo je opravdu neuvěřitelné a dát čtvrtinu na administrativu a odměny zastupitelů, za to co ´´dělají´´ mi přijde jako výsměch všem občanům Suchdola !!! nákup „multikáry“ svozového vozidla včetně kontejnerů 2,15 mil. Kč...mi přijde jako další vyhození peněz z kasy obce. Může někdo vyčíslit dodatečné náklady na provoz údržbu tohoto stroje? Není lepší si tento stroj zaplatit jako službu a ne si všechno dělat svépomocí. projekty a studie za 1,2 mil.????? to si někdo dělá srandu..co za studii a projekty za takové peníze? opravy komunikací ve výši 1,65 mil. Kč rekonstrukce komunikací 2 mil. Kč..........to mi někdo chce říci, že na projekty a studie se dá stejně peněz jako za opravu komunikací? a rekonstrukce za 2 mil.??? To je tak na udělání deseti vjezdů na pozemky občanů!!! Pokud tomuto někdo říká rozpočet a dobré hospodaření s penězi v rozpočtu, tak já jsem Čínský bůh srandy a selský rozum a rozpočtová gramotnost dostává opravdu za uši ( chtěl jsem napsat na prdel) Takže děkujeme vedení obce v čele SOS, že tak myslí na to nejpotřebnější a to je kanalizace za 2,3 mil :D :D a podporu sportu za necelý milion a ušmudlané 2 miliony na komunikace..to je z celkových 51 mil. 7% na opravdu nutné věcí (kanalizace, silnice a chodníky). Nezlobte se na mě, ale tohle by nevymyslel ani žák 5 třídy pomocné školy. Cítím se býti dosti pobouřen, že tomuto říká SOS odpovědnost za svěřený majetek a příkladné hospodářství. PS. Já bych dal 3,6 mil. na administrativu a odměny a 12,6 mil na opravy komunikací a kanalizaci, ale asi jsem z jiného světa. Poděkování panu Hejlovi a kolektivu za ukázku jak to být němá!!!!

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna