Podbabská 994/8

Podbabskou ulicí projelo loni v květnu přes 20 tisíc automobilů

Podle měření počtu automobilů a měření hluku před a po zprovoznění Tunelového komplexu Blanka (TKB) v Podbabské ulici v Praze-Bubenči vyplývá, že se absolutní počet všech druhů vozidel, automobilů osobních i nákladních, motocyklů i autobusů zvýšil z 18.922 vozů na 20.826. Bohužel lze jen kalkulovat, jak početná kavalkáda automobilů směřovala do ulice Papírenské, směrem na Roztoky a kolik jich denně projelo Kamýckou ulicí. Snad přijde den, kdy i to bude sečteno.

 

Měření provedené ve dnech 11. – 12. 5. 2015 a ve stejných dnech roku 2016 zároveň ukázalo, že množství decibelů na Podbabské naopak mírně pokleslo. Z 67,0 dB ve dne v roce 2015 na 66,1 dB o rok později a v noci to bylo z 60,7 dB na 60,3 dB. Uvádějí to zprávy o měření na webu http://www.tunelblanka.info/mereni-hluku/

 

Měřicí místo naproti tramvajové zastávce Nádraží Podbaba na domě Podbabská 994/8, Praha–Bubeneč bylo vytipováno z důvodu očekávaných změn v intenzitě dopravy po spuštění TKB do provozu. Mikrofon byl upevněn na stativu ve výšce 7,8 m nad terénem v úrovni oken obytných místností ve 3. NP, 2 m před fasádou, 4,5 m od osy nejbližšího jízdního pruhu ulice Podbabská.

Ulice Podbabská je v profilu místa měření obousměrná se dvěma jízdními pruhy v každém směru, které jsou odděleny středním pásem, na kterém je vedena tramvajová trať. Povrch komunikace tvoří asfalt. Při přípravě projektu byla místa měření zvolena po konzultaci s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy. 

 

Pozoruhodné srovnání ze směru z TKB směrem na Suchdol ukazují výsledky měření v ulici Svatovítská 504/2, Praha–Dejvice. Počet vozů projíždějících v roce 2015 bylo 23.836, rok poté počet narostl téměř o třetinu na 32.652 vozů. Což vysvětluje i kolony směrem k Vítěznému náměstí i následné umrtvení provozu na něm.

 

Svatovítská 504/2

Svatovítská 504/2

 

Naproti tomu měření na domě Evropská 1480/45, Praha–Dejvice zaznamenalo dokonce malý, ale přesto pokles z 27.836 vozů v roce 2015 na počet 27.864 po zprovoznění TKB! Což svědčilo o tom, že zvýšený počet vozidel ze Svatovítské ulice mířil dolů k Vltavě a směrem na Suchdol.

 

ZVEŘEJNUJEME ÚPLNÝ POČET VOZIDEL V ULICI PODBABSKÁ:

OA – osobní vozidla a motocykly

NA – lehká a střední nákladní vozidla

NS – těžká nákladní vozidla

BUS – autobusy

 

Ve dnech 11. – 12. 5. 2015

Druh vozidla                                      OA                  NA                  NS                  BUS

 

Denní doba (06:00 – 22:00)               17.615             636                  39                    803

Noční doba (22:00 – 06:00)               1.307               80                    4                      103

Počet vozidel/24 hodin                      18.922             716                  43                    906

 

Ve dnech 11. – 12. 5. 2016

 

Denní doba (06:00 – 22:00)               19.176             466                  34                    794

Noční doba (22:00 – 06:00)               1.650               89                    5                      108

Počet vozidel/24 hodin                      20.826             555                  39                    902

 

Hodnocení: nehodnotitelná změna. Nebyla překročena limitní hodnota dle vydaného časově omezeného povolení pro předmětnou komunikaci.

 

Měření hluku bylo provedeno v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NV).

Délka měřícího intervalu byla zvolena v souladu s požadavkem NV na stanovení LAeq pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, pro celou denní / noční dobu – LAeq, 16h / LAeq, 8h.

 

 

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna