Česká kotlina zalitá oblačností

NECHAT PRAŽANY 20 LET UMÍRAT, JE ŠPATNĚ – Odpověď na diskusi

Článek ing. Lubomíra Martínka o negativním vlivu prachových částic PM 10-1 na zdraví a délku života obyvatel v souvislosti se stále chybějící částí 518-519 Silničního okruhu kolem Prahy, vyvolala reakci čtenáře podepsaného Ten co rychle umře. „Mimo jiné by mne zajímalo, kam se z tunelu pod Suchdolem ztratí všechny ty škodliviny,“ napsal přímo. Vzhledem k důležitosti tématu, které je léta zneužíváno ke strašení o špatném vlivu plánovaného tunelu pod Suchdolem, požádala redakce autora článku o odpověď.

 

Byl jsem redakcí požádán, abych reagoval na anonymní (i to svědčí o úrovni pisatele) reakci na můj příspěvek.

K věci:

Tunel bude nuceně odvětráván výduchem mimo obec, parametry jsou k dohledání na internetu (viz. obr. 1 – horní část).

Obrázek 1 - srovnání variant SOKP J a Ss

Obrázek 1 – srovnání variant SOKP J a Ss

 

Přikládám nákres obou verzí obchvatu vyhotovený odpůrci trasy J. Tvůrci tohoto výkresu změnili směr větru o 90 stupňů tak, aby rozptýlený proud spalin zasahoval na Suchdol.

Anebo naši předci stavěli letiště tak, aby se přistávalo s bočním větrem? Posuďte sami.

Na nákresu, si povšimněte, že ve variantě Ss navrhují tunel ve stopě Kamýcké ulice a dále tunel Bohnice. K němu má vést také dvoupatrový most (spodní část pro tramvaj).

Červená čísla jsou délka a výška mostů.

 

Článek v poněkud zkrácené verzi byl otištěn v časopise Hanspaulka, pro který byl psán. Do Suchdolských novin jsem jej zaslal k eventuelnímu použití, protože je na internetu občas sleduji.

Musím opravit tvrzení redakce, že se věnuji tématu vědecky. Jsem sice dopravní inženýr, ale o okruh a ovzduší se zajímám pouze dlouhodobě a systematicky. Faktem je, že k některým údajům se dostávám jen s použitím zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

 

Rozhodně odmítám, že jsem tendenční – všechna má tvrzení jsou doložitelná fakty.

 

Obr. č. 2 ilustruje poslední postoj odborné veřejnosti.

 

Obrázek č. 2

Obrázek č. 2

 

K tomu dodávám – realizace SOKP je vzdálena 12-15 let. Do té doby dieselové agregáty již nebudou v provozu (v USA nyní pouze 2% osobních automobilů).

 

Před 40 lety připadal 1 autista na 5000 dětí, nyní je poměr 1: 70! Zdravotní následky dopravy zboží budou započítány do cen produktů (průměrná přepravní vzdálenost jakéhokoliv produktu je v EU přes 400km). Pro ilustraci si zjistěte, např. kolik % květáku z naší spotřeby se dováží z ciziny. Dojde k redukci kamionů – viz. Rakousko, Švýcarsko.

Z těchto důvodů jsem, ač letec, proti stavbě paralelní dráhy, mj. z důvodu, že leteckou dopravu zboží považuji za neúnosnou, škodící životnímu prostředí.

 

Ing. Lubomír Martínek

 

Váš komentář ( 1 )

  1. / OdpovědětTen co nechce umřít rychle
    Kde máte toho co rychle umře? Došla slova, argumentace či rozum? Ano Suchdol je opravdu okrajová část, ale to neznamená, že z lidí zde žijících bude dělat radnice kafky, které uvěří každému pokusu o dezinformaci, na které je již zákon. Ale ono je lepší udělat si představu u piva v hospodě, než si hledat relevantní zdroje a udělat si svůj komplexní smysluplný názor. Osobně bych doporučoval těmto odpůrcům nastěhovat se třeba k muzeu či k I.P. Pavlova s okny na magistrálu aspoň na měsíc ať si pochutnají a pochopí co lidé ve městě musejí vdechovat. Ale bohužel lidská omezenost je tak veliká, kam sahá okraj kopce nad řekou!!! P.H.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna