Kdo rozhodne o soutěži o suchdolském hřbitovu, kdo se přihlásil do akce Žijeme spolu a kolik dostanou sportovci?

Kdo rozhodne o soutěži o suchdolském hřbitovu, kdo se přihlásil do akce Žijeme spolu a kolik dostanou Na 116. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol v polovině března bylo rozhodnuto o organizaci Soutěže Hřbitov u kaple sv. Václava, oznámen počet akcí o podpoře aktivit v rámci akce Žijeme spolu i o rozsahu dotací sportovním oddílům Suchdola formou daru.

Rada rozhodovala ve složení: ing. Petr Hejl – starosta, ing. Věra Štěpánková, MBA – zástupkyně starosty, ing. Václav Vik – zástupce starosty a Jan Zoubek – radní. Omluven byla: RNDr. Ludmila Knappová – radní.

V zápisu z jednání se praví: Soutěž Hřbitov u kaple sv. Václava-porota. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí návrh soutěžních podmínek a zadání soutěže Hřbitov u kaple sv. Václava v Praze-Suchdole a termín ustavujícího jednání hodnotící komise v pátek 17. 3. 2017 a souhlasí:

  • s vyhlášením soutěže v nejbližším termínu po 26. 4., v závislosti na projednání u ČKA
  • s termínem konce doručení soutěžních návrhů ve středu 23. 8. 2017
  • s poskytnutím odměny členům soutěžní poroty a dalším organizačním spolupracovníkům ve výši dle doporučení ČKA 800 Kč/hod., při předpokládaném rozsahu do 25 hod. a souhlasí s tím, aby:

a) sekretářem soutěže byla Ing. Markéta Kohoutová, K Vinicím 50, 164 00 Praha-Nebušice , e-mail: info@soutez-o-navrh.cz  

b) přezkušovatelem soutěžních návrhů byla Ing. arch. Jitka Brablecová, e-mail: jitka.brablecova@gmail.com 

c) pověřenou důvěryhodnou osobou, pro otázky technického zabezpečení anonymní digitální komunikace s účastníky soutěže a pro kontrolu obsahu obálek byl pan Jan Procházka, e-mail: jan.prochazka@xtra-tec.cz 

d) řádnými nezávislými členy poroty byli: Richard Biegel, Ph.D., ředitel Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze, e-mail: richard.biegel@ff.cuni.cz, Ing. arch. Klement Valouch, VHE a spol s.r.o.,e-mail: valouch@vhe.cz, Ing. arch. Petr Hlaváček, Headhand architekti, e-mail: architekti@headhand.cz, Ing. Petr Velička, autorizovaný krajinářský architekt, M&P architekti, e-mail: mp@mparch.cz

e) řádnými závislými členy poroty byli: arch. Filip Ditrich, IPR Praha, tel.: 236 00 4571, e-mail: ditrich@ipr.praha.eu, ak. arch. Tomáš Turek, Turek-architekt, tel.: 604 205 592, e-mail: turek.tomas1@seznam.cz, Ing. Zdeněk Skála, MČ Praha-Suchdol, tel.: 603 514 556, e-mail: zdenek.skala@centrum.cz, Ing. Petr Hejl, starosta městské části, tel.: 603 279 678, e-mail: p.hejl@praha-suchdol.cz

f) nezávislými náhradníkem poroty byl: Ing. arch. Pavel Lupač, tel.: 723 937 475, e-mail: upac.pavel@seznam.cz

g) závislými náhradníkem poroty byl: Václav Vik, zástupce starosty městské části, e-mail: v.vik@praha-suchdol.cz

h) znalci soutěžní poroty byli: Martin Červený, e-mail: cerveny@hrbitovy.cz, znalec pro oblast pohřbívání, Ing. Jiří Rom, Odbor ochrany prostředí MHMP, tel.: 236 00 5820, e-mail: jiri.rom@praha.eu, specialista péče o chráněná území.

 

Žijeme zde spolu – náš rozpočet: informace o doručených návrzích. 
Předkládá: Ing. V. Štěpánková, zástupkyně starosty.

Rada bere na vědomí, že ke dni 3. března 2017 bylo doručeno následujících 15 návrhů od suchdolských občanů, u nichž proběhla základní administrativní kontrola a která budou do konce dubna ověřeny z hlediska realizovatelnosti:

Houpačka pro všechny generace, Knihobudky, Oplocení dětského hřiště K Drsnici a instalace zahradní houpačky, Osvěžení na náměstí – pítka, Ozdravný pobyt dětí 4-6 let v přírodě, Palouček bratří Čapků – kultivovaný odpočinkový prostor u Tichého údolí, Piknikové místo, Podpora vydávání Suchdolských Novin, Relax a zábava v zahradě, Růžový stehlík, Skoč do pole!, Solární pouliční lampa, Street Workout hřiště, Venkovní hudební hřiště, zábava dětem, stín maminkám na komunitní zahradě

Informace o sportovních oddílech v MČ a návrh rozdělení dotace pro sport – podpora práce s dětmi a mládeží.

Předkládá: Ing. V. Štěpánková, zástupkyně starosty. Usnesení rady: Rada na základě předložených podkladů od sportovních organizací o činnosti oddílu, počtech členů a aktivitách pro veřejnost navrhuje z celkové částky 500.000 Kč rozdělit 480.000 Kč dle počtu členů mladších 18 let a 20.000 Kč dle další činnosti pro veřejnost takto:

Příspěvky budou poskytnuty formou daru. Rada doporučuje finančnímu výboru a zastupitelstvu projednat a schválit poskytnutí uvedených darů na příštím zasedaní. Hlasovaní o usneseni: 4-0-0

 

    děti a mládež do 18 let     akce celkem  
m6 mimo MC   bodů       pro veřejnost    
TJ Slavoj 83 15   90,5   256 300 3 000 259 300  
TJ Sokol 42 13   48,5   137 300 0 137 300  
EWTO 13 0   13,0   36 800 3 000 39 800  
SDH 16 3   17,5   49 600 14 000 63 600  
celkem 154 31   169,5   480 000 20 000 500 000  

 

Komentářů ( 2 )

  1. / OdpovědětPospisilova
    To jako,ze clenove poroty a spolupracovnici za hodinu "prace" (tohle by meli delat pro obec zadarmo) 800.- kc? To jste se spletli, 80.- kc, ne?!
  2. / OdpovědětFrantišek Cinger
    Těžko odpovědět. Přepis je přesný a doslovný.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna