Upřesnění – Výstavba kanalizace na Kamýcké, na Budovci a v Sedlci i rekonstrukce Kamýcké bude vyžadovat trpělivost Suchdoláků

Od 10. května až do října bude pokračovat výstavba kanalizace na Budovci a Sedlci a zvlášť na Kamýcké ulici od akcízu k Brandejsovu náměstí, navíc od poloviny června do září bude rovněž probíhat rekonstrukce vozovky a vůbec ulice Kamýcké od Brandejsova náměstí po ulici Dvorskou, kterou plánuje Technická správa komunikací. Všechny tyto akce si vyžádají výrazné dopravní změny a Suchdoláci se budou muset obrnit trpělivostí.

 

Podle časové a místní analýzy ing. Čestmíra Mudruňky, referenta realizace investic Odboru hospodářské správy a obecního majetku MČ Praha-Suchdol si lze udělat konkrétnější představu postupné návaznosti jednotlivých prací. Uvádíme i další informace, které jsou jinak dostupné na webu radnice.

 

Uzavírky hlavních ulic v Suchdole (jaro-léto 2017) Uvedené termín se mohou změnit  
stavba ulice úsek od do firma  
Splašková kanalizace
Horní Sedlec
Suchdolská Při Hranici – Na Vrchmezí 20.4. 10.5. MBM Trade  
popis BUS 147, 160 po Kamýcké, zrušena zastávka Budovec  
     
Splašková kanalizace Budovec Kamýcká křižovatka Suchdolská – Lysolajská 5.6. 25.6. ALSTAP  
popis znemožněn výjezd ze Suchdolské do Kamýcké, po Kamýcké provoz jen BUS (oběma směry), objížďka směr z centra ulicí Suchdolská, Internacionální  (jen pro vozidla do 6t), objížďka směr do centra ulicí U Kruhovky (jen pro vozidla do 6t), BUS 147+160 směr do centra po Kamýcké, zastávka Kamýcká (z centra) přemístěna před křižovatku se Suchdolskou, zrušena zastávka Budovec u samoobsluhy-směr do centra  
             
Splašková kanalizace Budovec Kamýcká Suchdolská – Brandejsovo nám. 5.6. 2.10. ALSTAP  
popis po Kamýcké provoz jen BUS (oběma směry), objížďka směr z centra ulicí Suchdolská, Internacionální (jen pro vozidla do 6t), objížďka směr do centra ulicí Suchdolská, Internacionální (jen pro vozidla do 6t)  
             
Splašková kanalizace Budovec Kamýcká Brandejsovo nám.-Stehlíkova 10.5. 4.6. ALSTAP  
popis provoz na Kamýcké řízen semafory, dočasně zrušen přechod přes Kamýckou na Brandejsově nám. u Olšové, Pozn.: Termín zahájení je podmíněn dokončením opravy ulice Lipská u letiště,  výstavby okružní křižovatky u akcízu mezi Nebušicemi a Přední Kopaninou a dokončením pokládky potrubí pro splaškovou kanalizaci v Suchdolské ulici  
             
Splašková kanalizace Budovec Brandejsovo nám. segment Giraffe 5.10. 6.11. ALSTAP  
popis znemožněn / omezen příjezd pro všechna vozidla  
             
Splašková kanalizace Budovec Brandejsovo nám. segment PowerPrint 21.9. 21.10. ALSTAP  
popis znemožněn / omezen příjezd pro všechna vozidla  
             
Termíny rekonstrukce ulice Kamýcké zatím nejsou známé, TSK nyní provádí výběr zhotovitele.
Plánovaný termín zahájení je polovina června a dokončení polovina září.
 
rekonstrukce
Kamýcké
Kamýcká Brandejsovo nám.-Ke stavebninám ? ? TSK  
popis objížďka ulicemi K Horoměřicům, Kosova  (jen pro vozidla do 6t), objížďka ulicemi Internacionální, Suchdolská, Pod rybníčkem, Dvorská (jen pro vozidla do 3,5t,  semafory řízený průjezd v krčku ul. Pod rybníčkem)
BUS 147 zakončen u ZŠ, náhradní BUS 160x (Výhledy-Kosova-K Horoměřicům-Brandejsovo nám.-Suchdolské nám.-ZŠ), BUS 359 (Únětice-Výhledy-Kosova-K Horoměřicům-Brandejsovo nám.-Suchdolské nám.-ZŠ)
 
             
rekonstrukce
Kamýcké
Kamýcká Ke stavebninám-Dvorská ? ? TSK  
popis objížďka ulicemi K Horoměřicům, Kosova  (jen pro vozidla do 6t), objížďka ulicemi Internacionální, Suchdolská, Pod rybníčkem, Dvorská (jen pro vozidla do 3,5t,  semafory řízený průjezd v krčku ul. Pod rybníčkem)
BUS 147 zakončen u ZŠ, náhradní BUS 160x (Výhledy-Kosova-K Horoměřicům-Brandejsovo nám.-Suchdolské nám.-ZŠ), BUS 359 (Únětice-Výhledy-Kosova-K Horoměřicům-Brandejsovo nám.-Suchdolské nám.-ZŠ)
 
             
rekonstrukce
Kamýcké
Kamýcká křižovatka s Dvorskou-benzina ? ? TSK  
popis průjezd Suchdolem po II/241 směr Horoměřice / Statenice / Únětice znemožněn  
             
obnova povrchu
Kamýcké
Dvorská hranice města ? ? TSK  
popis za provozu, průjezd Suchdolem po II/241 směr Horoměřice / Statenice / Únětice omezen  
             
             

Segmet Giraffe je od pana Fr. Šustra na hraně Brandejsova náměstí až po zahrádku Giraffe a segment PowerPrint je od Eso večerky až po PowerPrint.

 

Autobus 147 v době překopu přes Suchdolskou v rámci kanalizace Horní Sedlec v termínu 20.4.-10.5. bude jezdit po Kamýcké, a využije dřevěné pódium před PowerPrintem jako zastávku a dále pojede rovně na Výhledy.

 

 

Od 11. května až do října bude průjezd ulicí Kamýckou přes Suchdol výrazně omezen z důvodu výstavby kanalizace v úseku Suchdolská – Brandejsovo náměstí a z důvodu  připravované celkové rekonstrukce ulice Kamýcké v úseku Brandejsovo náměstí – Dvorská.

Jedná se o značný zásah do dopravy a obvyklého života mnoha obyvatel, městská část proto od počátku požaduje od investorů obou staveb maximální zkrácení termínů provádění a maximální, zcela zásadní omezení tranzitní osobní i nákladní dopravy přes Suchdol během uzavření Kamýcké ulice.

Kamýcká
Výstavba splaškové kanalizace v ulici Kamýcké bude zahájena  po 10. květnu. Tento termín je podmíněn dokončením opravy ulice Lipská u letiště, dokončením výstavby okružní křižovatky u akcízu mezi Nebušicemi a Přední Kopaninou a dokončením pokládky potrubí pro splaškovou kanalizaci v Suchdolské ulici. Předpokládaná doba provádění prací formou mikrotuneláže (z důvodů velké hloubky uložení potrubí ) je 5 měsíců. Během této stavby bude do úseku mezi ulicí Suchdolskou a Brandejsovým náměstím povolen vjezd pouze autobusům MHD.
Ostatní doprava, vyjma nákladních aut nad 6t, bude vedena ulicí Suchdolskou a Internacionální, průjezd nákladních aut nad 6t přes Suchdol bude zakázán.

Křižovatka Suchdolská / Kamýcká /Sídlištní
Na počátku této etapy výstavby kanalizace  bude z důvodu napojení nového řadu v křižovatce se Suchdolskou znemožněn z této ulice vjezd do Kamýcké, do centra se tak bude jezdit přes  Brandejsovo náměstí ulicí U Kruhovky a Sídlištní. Žádáme řidiče parkujících aut v ulici U Kruhovky, aby nechávali dostatečný průjezd, protože se jedná se o jediný možný průjezd ve směru do centra.
 

Oprava Kamýcké od Brandejsova náměstí, linka 147 u školy
Provoz na Suchdole dále významně zkomplikuje připravovaná rekonstrukce ulice Kamýcké, kterou v úseku od Brandejsova nám. po Dvorskou resp, po hranice Prahy plánuje od poloviny června do září realizovat TSK.

V rámci této stavby bude vybudován nový přechod pro chodce k zastávce Výhledské náměstí a i přechody u Stehlíkovy a Dvorské budou nově nasvíceny.

V úseku po Dvorskou bude obnovováno i podloží, v úseku od Dvorské po hranice Prahy bude po odfrézování položen nový asfaltový povrch. Během stavby budou úseky této komunikace postupně úplně uzavřeny, objízdné trasy vyhrazené pouze pro osobní auta bude bohužel nutné vést po souběžných komunikacích přes Výhledy a Starý Suchdol, průjezd veškeré nákladní dopravy nad 6t nebude Suchdolem povolen.

Po dobu rekonstrukce Kamýcké bude také omezen provoz linky 147, ta bude zakončena u základní školy. Výhledy bude obsluhovat v intervalu podobném lince 147 speciální linka, která bude jezdit ke škole.

 

 

Uzavírky hlavních ulic v Suchdole


(jaro-léto-podzim 2017)

Uvedené termín se mohou změnit!
Splašková kanalizace Horní Sedlec
    ulice úsek od do firma
    Suchdolská Při Hranici – Na Vrchmezí 20.4. 10.5. MBM Trade
popis   BUS 147, 160 po Kamýcké, zrušena zastávka Budovec
     
Splašková kanalizace Budovec
    ulice úsek od do firma
    Kamýcká křižovatka Suchdolská – Lysolajská 5.6. 25.6. ALSTAP
popis   znemožněn výjezd ze Suchdolské do Kamýcké, po Kamýcké provoz jen BUS (oběma směry), objížďka směr z centra ulicí Suchdolská, Internacionální (jen pro vozidla do 6t), objížďka směr do centra ulicí U Kruhovky (jen pro vozidla do 6t), BUS 147 160 směr do centra po Kamýcké, zastávka Kamýcká (z centra) přemístěna před křižovatku se Suchdolskou, zrušena zastávka Budovec u samoobsluhy-směr do centra
             
Splašková kanalizace Budovec
    ulice úsek od do firma
    Kamýcká Suchdolská – Brandejsovo nám. 5.6. 2.10. ALSTAP
popis   po Kamýcké provoz jen BUS (oběma směry), objížďka směr z centra ulicí Suchdolská, Internacionální (jen pro vozidla do 6t), objížďka směr do centra ulicí Suchdolská, Internacionální (jen pro vozidla do 6t)
             
Splašková kanalizace Budovec
    ulice úsek od do firma
    Kamýcká Brandejsovo nám.-Stehlíkova 11.5. 4.6. ALSTAP
popis   provoz na Kamýcké řízen semafory, dočasně zrušen přechod přes Kamýckou na Brandejsově nám. u Olšové, Pozn.: Termín zahájení je podmíněn dokončením opravy ulice Lipská u letiště, výstavby okružní křižovatky u akcízu mezi Nebušicemi a Přední Kopaninou a dokončením pokládky potrubí pro splaškovou kanalizaci v Suchdolské ulici
             
Splašková kanalizace Budovec
    ulice úsek od do firma
    Brandejsovo nám. segment Giraffe 5.10. 6.11. ALSTAP
popis   znemožněn / omezen příjezd pro všechna vozidla
             
Splašková kanalizace Budovec
    ulice úsek od do firma
    Brandejsovo nám. segment PowerPrint 21.9. 21.10. ALSTAP
popis   znemožněn / omezen příjezd pro všechna vozidla
             
Termíny rekonstrukce ulice Kamýcké zatím nejsou známé, TSK nyní provádí výběr zhotovitele.
Plánovaný termín zahájení je polovina června a dokončení polovina září.
rekonstrukce Kamýcké
    ulice úsek od do firma
    Kamýcká Brandejsovo nám.-Ke stavebninám ? ? TSK
popis   objížďka ulicemi K Horoměřicům, Kosova (jen pro vozidla do 6t), objížďka ulicemi Internacionální, Suchdolská, Pod rybníčkem, Dvorská (jen pro vozidla do 3,5t, semafory řízený průjezd v krčku ul. Pod rybníčkem)
BUS 147 zakončen u ZŠ, náhradní BUS 160x (Výhledy-Kosova-K Horoměřicům-Brandejsovo nám.-Suchdolské nám.-ZŠ), BUS 359 (Únětice-Výhledy-Kosova-K Horoměřicům-Brandejsovo nám.-Suchdolské nám.-ZŠ)
             
rekonstrukce Kamýcké
    ulice úsek od do firma
    Kamýcká Ke stavebninám-Dvorská ? ? TSK
popis   objížďka ulicemi K Horoměřicům, Kosova (jen pro vozidla do 6t), objížďka ulicemi Internacionální, Suchdolská, Pod rybníčkem, Dvorská (jen pro vozidla do 3,5t, semafory řízený průjezd v krčku ul. Pod rybníčkem)
BUS 147 zakončen u ZŠ, náhradní BUS 160x (Výhledy-Kosova-K Horoměřicům-Brandejsovo nám.-Suchdolské nám.-ZŠ), BUS 359 (Únětice-Výhledy-Kosova-K Horoměřicům-Brandejsovo nám.-Suchdolské nám.-ZŠ)
             
rekonstrukce Kamýcké
    ulice úsek od do firma
    Kamýcká křižovatka s Dvorskou-benzina ? ? TSK
popis   průjezd Suchdolem po II/241 směr Horoměřice / Statenice / Únětice znemožněn
             
obnova povrchu Kamýcké
    ulice úsek od do firma
    Dvorská hranice města ? ? TSK
popis   za provozu, průjezd Suchdolem po II/241 směr Horoměřice / Statenice / Únětice omezen

Uvedené termíny se mohou měnit!

 

Změny možno aktuálně  sledovat: http://praha-suchdol.cz/index.php?md=news&fn=show&dt=7612&ln=cz&sc=district

 

Váš komentář ( 1 )

  1. / OdpovědětIng. Petr Hasnedl
    To bude tedy paráda na tom Suchdole přes léto. Auta, smrad, prach a rozkopaný vše co jde. Nemělo se tohle udělat už dávno? Třeba před deseti lety tam byl provoz třetinový a nemělo by to takový dopad na obyvatele. Co na to Suchdolská radnice? Není tohle její problém, že už měla být kanalizace dávno postavena? Děkuji radnici, že pojedu jen na Dejvickou místo dnešních 45 minut pojedu 1 hodinu 30 minut. Bravo tleskám a doufám, že vám to lidé spočítají až nadejde čas. Tohle opravdu vymyslel někdo moc inteligentní. PS. Argument, že to chce Praha tu neberu, jelikož, kdyby stál obchvat, tak se tenhle problém nikdy nestal. To je tak, když tam sedí někdo kdo nemá koncepci a chce mít ze Suchdola vesnici....

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna