O projektech v rámci Žijeme zde spolu – náš rozpočet se bude hlasovat od 30. května do 6. června 2017

V rámci akce Žijeme zde spolu – náš rozpočet bylo z patnácti přihlášených projektů vybráno 13 projektů, o kterých se bude hlasovat od 30. května do 6. června 2017. Na radnici ji má na starosti neuvolněná zástupkyně starosty Věra Štěpánková. Ta rovněž oslovila vedoucího redaktora Suchdolských novin zprávou o vyřazení návrhu na jejich podporu, aby mohly vyjít i v tištěné podobě. Podle předběžných zpráv by se mělo rozhodovat o rozdělení částky 300 tisíc Kč. Podle vybraných návrhů je pro Komunitní zahradu dáno k hlasování 237 000 Kč.

 

„…s politováním Vám, jako zástupci Společnosti přátel Suchdolských novin, z. s., která byla navrhovatelem projektu PODPORA VYDÁVÁNÍ SUCHDOLSKÝCH NOVIN v rámci participativního rozpočtu městské části Praha-Suchdol 2017 ŽIJEME ZDE SPOLU – NÁŠ ROZPOČET musím oznámit, že Váš návrh byl shledán jako nerealizovatelný,“ napsala paní Štěpánková a dodala: „Návrh není v souladu se schválenými zásadami, předpokládá poskytnutí příspěvku na tisk a distribuci jinému subjektu, projekt by tedy nerealizovala městská část.“

Návrh zněl: V současné době jsou Suchdolské noviny vydávány neziskovou Společností přátel Suchdolských novin a to internetovou formou. Společnost přátel Suchdolských novin chce vydat i tištěné verse a to minimálně 3x ročně. Žádáme o příspěvek na tisk a distribuci Suchdolských novin do všech domácností na Suchdole. Přínos bude pro všech 7000 obyvatel Suchdola a okolních městských částí.
Budou vybrány nejzajímavější články, redakčně a graficky upraveny a vytištěny ve formě novin. Následně budou Suchdolské noviny distribuovány do všech domácností na Suchdole, další výtisky budou předány Městské části Praha 6, Městské části Lysolaje, Nebušice, a obec Únětice, Horoměřice a město Roztoky. Částka 85.000 Kč.
Jako nerealizovatelný byl vyřazen i návrh na Ozdravný pobyt dětí 4–6 let v přírodě. Navrhovaná částka byla 260.000 Kč. Zdůvodnění: Snížení působení neomezených hlukových limitů (provoz letiště) ve dne i v noci. Zároveň zmírnění diskriminačních zdravotních dopadů na zdraví dětí, cca 80 dětí. Doporučuji opakovat každý rok! Proplacení pobytu všem dětem bez ohledu na příjem rodičů a úhrada přesčasové práce pedagogů. Nutný dozor 24 hod. denně. Mateřské školky si zajišťují pobyt samostatně v odpovídajícím rekreačním středisku.

 

HLASOVÁNÍ BUDE ZAHÁJENO V ÚTERÝ 30. KVĚTNA V RÁMCI PŘEDSTAVENÍ PROJEKTŮ V 16 HODIN

V KOMUNITNÍ ZAHRADĚ A V ÚTERÝ 6. ČERVNA BUDE UKONČENO V 18 HODIN.

Hlasování bude probíhat formou vhození hlasovacího lístku do hlasovací urny.

Hlasovací lístky budou vydávány v místě hlasování. Hlasovat je možné na radnici a v knihovně (ve standardní provozní době), na dalších místech do mobilní hlasovací schránky.

Hlasovat v rámci participačního rozpočtu městské části Praha-Suchdol může každá osoba, která na vyžádání prokáže, že je občanem městské části Praha-Suchdol a která nejpozději poslední den hlasování, tj. 6. června 2017, dosáhne věku 15 let.

Občan, který se nemůže osobně dostavit v termínu hlasování, může zmocnit jinou osobu na základě ověřené plné moci. Formulář plné moci je ke stažení na webu městské části či v tištěné formě na radnici v sekretariátu starosty.

Hlasující může každému projektu dát maximálně jeden hlas a může hlasovat nejvýše pro tři projekty.

 

         

          

        

   

 

   

S použitím údajů a korespondence vedení MČ Praha – Suchol foto i text redakce SN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna