Běchovice hostily setkání k Pražskému okruhu

Zhruba tři stovky lidí z Běchovic a z okolních městských částí přišly v úterý odpoledne do místní tělocvičny diskutovat a poslechnout si aktuální informace k jedné z nejvýznamnějších chystaných dopravních staveb současnosti – dostavbě Pražského okruhu v úseku takzvané 511 a související výstavby přeložky silnice I/12.

„Jsme tu s vámi proto, abychom si vás vyslechli, diskutovali s vámi a našli přijatelná řešení,” shrnula cíl setkání osobně přítomná pražská primátorka Adriana Krnáčová.

 

Primátorka zároveň připomněla závazek vyplývající z aktuálního programového prohlášení, v němž Praha jasně deklaruje podporu dokončení nejprůchodnější varianty Pražského okruhu, kterou v jihovýchodní části tvoří právě 511. Investorem stavby je stát, respektive Ředitelství silnic a dálnic, jehož zástupci prezentovali veřejnosti aktuální stav příprav této pro Prahu klíčové dopravní stavby.

„Chceme samozřejmě zajistit lepší informovanost občanů dotčených městských částí, která historicky nebyla optimální. Městským částem ale navíc jako hlavní město podáváme pomocnou ruku i v jiných směrech, protože stavba bude znamenat pro obce jisté zatížení. A my jsme připraveni tyto dopady zmírnit pomocí nejrůznějších kompenzačních opatření, zcela nad rámec požadavků EIA,” zdůraznil náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek.

Podle něj se bude jednat nejen o nadstandardní výsadbu zeleně, ale i třeba o novou kanalizaci, opravy místních komunikací či dalšími investicemi do infrastruktury či životního prostředí. Samozřejmostí budou například i nové cyklostezky.

„Za sebe mohu říci, že komunikace i vztah s hlavním městem se změnil, a to k lepšímu. Dostáváme informace dříve a i jako starosta za politickou stranu, která není součástí koalice vedoucí hlavní město, musím ocenit komunikační otevřenost. Vstřícnost k naší městské části je nebývalá,” ocenil aktivitu hlavního města i starosta hostitelské městské části Běchovice Ondřej Martan.

Pražský okruh patří k nejvýznamnějším dopravním stavbám v ČR. Po svém dokončení vzájemně propojí celkem devět komunikací dálničního typu směřujících z Prahy a spojujících hl. město s okolními regiony a státy. Jejich dokončení je naprosto klíčové pro zklidnění dopravy a snížení ekologické zátěže v městských částech (například Praha Spořilov či Praha 11) ve východním segmentu Prahy i v přilehlých obcích.

Na setkání byla prezentována i takzvaná regionální varianta odpůrci současného způsobu umístění stavby. Tuto variantu ale odmítl mj. i odborný posudek ČVUT, který na základě matematických modelů zjistil, že by toto řešení znamenalo ve výsledku pro centrum města ještě větší dopravní zátěž.

Vedení Pražského okruhu tímto způsobem nemá navíc oporu v územním plánování a odmítlo jej i více než 30 starostů dotčených obcí. Aktuálně navíc Nejvyšší správní soud zamítl v této věci i kasační stížnost některých pražských městských částí a okolních obcí, což znamená i dobrou zprávu pro stavbu 511 a I/12 v navrhované podobě.

Diskuse v Běchovicích byla ve srovnání s předchozím setkáním s veřejností v Uhříněvsi o něco „ostřejší”. Nicméně i oponenti stavby si po jejím skončení pochvalovali korektnost a věcnost debaty. Další ze série setkání s veřejností a dotčenými městskými částmi se uskuteční 22. června v divadelním sále ZŠ v Újezdu nad Lesy.

 

Aktuální stav příprav stavby:

Ministerstvo životního prostředí v současnosti zpracovává posouzení úseku z hlediska dopadu na životní prostředí (EIA). Šestiměsíční lhůta pro posouzení běží od konce dubna. Získání kladného stanoviska je prvním z řady kroků nutných před zahájením výstavby.

Pokud jej úsek 511 získá, bude muset ještě získat územní a stavební rozhodnutí.

Stavba prochází procesem posuzování vlivu na životní prostředí podruhé kvůli tomu, že ji stát loni vyřadil ze seznamu staveb, jejichž EIA měla být řešena ve zrychleném řízení.

Úsek 511 měří přes 12 kilometrů a jsou na něm plánovány čtyři mimoúrovňové křižovatky. Součástí stavby, která propojí dálnice D1 a D11, jsou i dva tunely.

 

Zdroj: Pražský patriot

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna