Obec chce věnovat developerům 11 milionů, říká zastupitelka Veronika Stropnická

Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol souhlasilo 22. června 2017 na návrh starosty ing. Petra Hejla s výkupem pozemků „historického sportovního areálu s atletickým oválem“ za ZŠ Mikoláše Alše za cenu 18.382.500 Kč, a sice z dotace magistrátu hl. m. Prahy, kterou už obdržela. „Proč věnuje radnice developerům čistý zisk přes 11 milionů, když se v roce 2008 podílela na prodeji stejného oválu stejné organizaci za 7 milionů?,“ ptá se zastupitelka obce paní Veronika Stropnická.

 

„Kdo by si pomyslel, že právě suchdolská radnice věnuje developerům částku 11 milionů? Sportovní areál, kterému se neřekne jinak než ovál, si před pouhými devíti roky koupila za 7 milionů společnost Residence Suchdol s.r.o. S představou, že tam prosadí bytovou výstavbu. Navíc se to vyplácí z dotace téhož magistrátu, který při delimitaci majetku v roce 1990 určil tento sportovní areál do vlastnictví suchdolským fotbalistům. S perspektivou pokrytí stávajícího hřiště v Suchdolské ulici travnatým povrchem ho prodali, po jednáních s radnicí, právě Residenci Suchdol s.r.o.

Takže opakuji: Radnice se aktivně podílí na tom, že tento developer má přijít bez nejmenší zásluhy k více než jedenácti milionům čistého zisku. Komu se to podaří?“ říká Stropnická zpravodaji internetových Suchdolských novin notně rozhořčená.

 

■ Podle podkladů ing. Hejla pro jednání zastupitelstva cena vychází ze znaleckého posudku, který vypracoval ing. Vladimír Svoboda letos dne 28. března. Jako „cenu obvyklou“ stanovil právě částku 18.382.500 Kč…

„Jak je možné, že během devíti let se „cena obvyklá“ stejné plochy čítající 7.273 metrů čtverečních zvedne na 262 procent ceny, za kterou, jak říká starosta „historický sportovní areál“, prodal Slavoj Suchdol? Normální člověk za tím vidí nějakou špinavost, nemůžu si pomoct.“

 

■ Někdo by si třeba mohl myslet, že by to snad mohlo být odpalné za to, že se nepodařilo změnit územní plán z označení SP, tedy polyfunkční území sportu, na stavební parcelu. Nakonec o tom píše starosta v podkladech: „Privátní investor Residence s.r.o předpokládal projednání změny územního plánu tak, aby zde mohl stavět bytové domy. Ke změně územního plánu nedošlo,“ říká eufemisticky, „a proto je zde stále vymezeno funkční využití pro sport.“ Nyní se mluví o přínosu pro suchdolskou mládež a dospělé, že by se areál mohl zmodernizovat a dal by se tak zajistit prostor „pro zdárnou výuku tělocviku a sportovních činností žáků ZŠ“. To nikoho nenapadlo, že by se areál s oválem dal spojit se základní školou už v roce 2008?

Samozřejmě že ano. Představitelé obce tvrdili, že na odkoupení nejsou prostředky. Ing. Skála na jednání Výboru pro rozvoj Suchdola v červnu 2015 řekl, že Slavoj nesouhlasil s prodejem sportoviště naší městské části. Vše navíc souviselo s plánem Slavoje nechat postavit nový stadion Na Mírách na parcele č. 13/1. Jak říkal opět ing. Skála jako představitel Komise pro územní rozvoj (KÚRI), fotbalové hřiště by nemělo být uprostřed obce, což potvrdil letos na červnovém zastupitelstvu.

O tom všem se na našem Výboru pro rozvoj Suchdola, který byl po pouhých pěti zasedáních naprosto skandálně zrušen, jednalo. Navíc existoval tlak developera právě na změnu územního plánu ve věci oválu, aby se ze stadionu mohlo stát sídliště. Vše bylo ale podivné, pohybovali jsme se jako v mlze, kdy jsme sotva stačili sledovat skutečné zájmy politických profesionálů.

V onom červnu 2015 na Výboru pro rozvoj Suchdola, jehož členem byl i pan starosta, sám ing. Hejl tvrdil, že městská část „nedala developerovi žádný závazný slib“. Jak však zjistil další člen výboru ing. Ivan Vavřík, přímo v architektonické studii firmy Zona architekti s.r.o., která pro Residenci Suchdol s.r.o. předložila vizi výstavby „obytného okrsku s tělocvičnou“, se píše, že „řešení je založeno na dialogu mezi developerem a městskou částí“. Třípatrové domy měly zastavit 2.385 metrů čtverečních, tedy více než třetinu stadionu…“

 

„Jak je možné, 
že během devíti let 
se „cena obvyklá“ stejné plochy 
čítající 7.273 metrů čtverečních 
zvedne na 262 procent ceny, 
za kterou, 
jak říká starosta „historický sportovní areál“, 
prodal Slavoj Suchdol?“

 

 

■ V zápisu ze zastupitelstva se píše: „MgA Stropnická dále diskutovala k okolnostem rozpuštění Výboru pro rozvoj Suchdola“…

„To je téma na další rozhovor. Celá ta věc souvisela ještě s projektem revitalizace Brandejsova statku, kde šlo také o změnu územního plánu. Mělo to být v souvislosti s megalomanským projektem počítajícím tam s výstavbou kryté jízdárny umožňující parkur sledovaný z tribuny pro sedící diváky, dále nové kruhové jízdárny, malé vodní plochy, plavebního kanálu pro plavení koní, amfiteátru s občerstvením, parkovištěm pro sto dvanáct aut…

Výbor ohledně skutečné revitalizace Brandejsova statku seriózně jednal s představiteli ČZU, která vypracovala několik možných variant využití. Jako členové Výboru pro rozvoj Suchdola jsme s ing. Vavříkem i ing. Hejlem jednali se zástupcem ČZU prof. Pavlem Tlustoštem na magistrátu, kde jsme upozorňovali na tlaky třech změn územního plánu: ve věci oválu, nového fotbalového hřiště i revitalizace Brandejsova statku. Netušili jsme, že to bude poslední hřebíček do rakve Výboru pro rozvoj Suchdola. Stěžovat si spolu s prosazovatelem změn územního plánu na magistrátu! Vlastně jeho spolustraníkům! Ale jak říkám, to je opravdu na další rozhovor.

 

     

 

■ Nabídku přijímám. Když se budeme držet transakce sedm milionů zaplatím, osmnáct milionů získám, tak podle stavební studie území oválu „mělo být obohaceno o relaxační plochu“. A měla tam vzniknout i tělocvična, zakomponovaná do jednoho z baráků. Využívat by ji mohla škola a v odpoledních i večerních hodinách také veřejnost. Takže škola by nepřišla zkrátka…

„To nemyslíte vážně? Tělocvična měla být v rozměrech 13 krát 22 metrů. Navíc by ani škole nepatřila. Ve srovnání s celkovým rozměrem 7.273 metrů to byl výsměch. Nakonec jsem ráda, že se zastupitelstvo v červnu shodlo na tom, že ovál má být v územních plánech stále veden jako plocha pro sportovní využití. Jde o obě parcely číslo 1068/1 a 1069/2. Snad se podaří využití stadionu spojit s aktivitami Základní školy Mikoláše Alše. Pachuť z celé transakce ale zůstává a zůstane navždy. No řekněte, komu se poštěstí díky vlídným příznivcům sedmimilionovou investici zvýšit na 262 procent a získat tak čistých jedenáct milionů?“

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna