Ilustrační foto

Test ČZU a University Duisburg-Essen: Směrová preference psů – lateralita a „tah na sever“

Mohlo by mít magnetické pole Země vliv na lateralitu psů? Tuto otázku si položili vědci z České zemědělské univerzity v Praze a z University Duisburg-Essen z Německa. Výsledky jejich výzkumu uveřejnil prestižní vědecký časopis PLOS ONE 25. září 2017.

 

Vědci testovali 25 psů, 14 různých plemen v 31 lokalitách České republiky a Německa. Testování probíhalo v různých podmínkách po dobu několika měsíců. Psi volili mezi dvěma identickými miskami se stejnou potravou, které byly umístěny nalevo a napravo od psa a byly otáčeny tak, aby jejich umístění postupně vystřídalo všechny světové strany. Psi si z dvojice misek spontánně vybrali vždy jednu z nich. Někteří psi se při experimentu projevili jako pravostranní, někteří jako levostranní, ale většina z nich se projevila jako ambilaterální, tedy nepreferující levou ani pravou stranu.

 

 

Lateralita je definována jako „přednostní užívání jednoho z párových orgánů pohybových či smyslových“. Laicky se lateralita zobecňuje pouze na dominanci pravé či levé ruky, ale hodnocena je v šesti dimenzích.

Více: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lateralita

 

 

Překvapivým objevem byl tzv. „tah na sever“. Malá a střední plemena, feny a starší jedinci při výběru ze dvou misek umístěných severním a východním směrem upřednostňovali „severní“ misku, bez ohledu na to, zda byli „praváci“ nebo „leváci“. Naopak mladí jedinci a psi (samci) upřednostňovali výběr misek dle své laterality bez ohledu na umístění misek dle světových stran.

 

„Nenáhodnost tohoto psího chování významně zapadá do „magnetického“ smyslu zvířat, který vědci po celém světě popisují jako magnetosenzitivitu, nebo magnetorecepci,“ říká členka řešitelského týmu Ing. MgA. Jana Adámková.

 

Lateralita je nenáhodná a předvídatelná schopnost živočichů upřednostňovat při různých činnostech levou či pravou stranu těla (obdoba „leváctví – praváctví“ u člověka). U lidí je intenzivně studována a popsána, rozšířeným jevem je pravděpodobně také u zvířat.

 

Např. u psů existuje řada experimentů, při kterých jsou psi úspěšně testováni na schopnost motorické laterality, tj. použití levé či pravé tlapky při testovaných činnostech. Bez povšimnutí vědců však nezůstává ani předpokládaná schopnost zvířat vnímat magnetického pole Země (tzv. magnetorecepce).

 

Článek Directional preference in dogs: laterality and „pull of the north“ publikován v pondělí 25. září 2017 ve vědeckém časopisu PLOS ONE.

 

Josef Beránek, tiskový mluvčí ČZU

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna