Připomínka faktů o Blance

Tunelový komplex Blanka je součástí nedokončeného Městského vnitřního okruhu v Praze o délce 6,3 km. Stavba byla zahájena v roce 2007. Původní rozpočet byl 29 mld. Kč, vlivem dodatečných investic, inflace a zvýšení DPH náklady vzrostly na 43 mld. Kč. Komplex byl otevřen dne 19. září 2015, za 571 dní provozu (ke dni 11. 4. 2017) tunel využilo 50 milionů řidičů.

 

CO PŘINÁŠÍ BLANKA?

 1. Úspora času: 

  cca 620 let ušetřil celkem řidičům za 2 roky provozu.

  cca 88 hodin ušetřil, kdo tunel používá 2krát denně. 

 2. Snížení emisí: 

  o 21% méně imisí NO2 v ulici V Holešovičkách (i při zvýšeném množství vozidel, díky výrazně plynulejší dopravě než před zkušebním provozem).

 3. Snížení hlukové zátěže: 
 • Ulice Veletržní: snížení o 3,5 – 4,0 dB
 • Ulice Milady Horákové: snížení o 0,2 – 3,2 dB
 • Ulice Tovární (Argentinská): snížení o 0,3 – 1,4 dB
 • Ulice Nad Octárnou: snížení o 1,2 – 3,0 dB
 • Ulice Nad Štolou: snížení o 1,0 – 2,5 dB
 • Ulice Svatovítská: navýšení o 0,7 – 0,9 dB
 • Ulice Patočkova: navýšení o 0,1 – 0,6 dB
 • Náměstí Na Balabence: navýšení o 1,4 – 2,0 dB

 

Porovnání přínosů a nákladů tunelového komplexu Blanka

V rámci měřitelných přínosů, jako je úspora času, snížení nehodovosti a úspora pohonných hmot, dochází ročně k úspoře cca 3,1 mld. Kč. Náklady na provoz Blanky ročně činí přibližně 240 milionů Kč.

Každý rok se tak Blanka sama zaplatí částkou necelých 2,86 mld. Kč, a to nezahrnuje další obtížně vyčíslitelné provozní efekty na obyvatele a prostředí, jako jsou snížení hluku, snížení emisí, snížení provozu na ulicích na povrchu a celkový vliv na zdraví a pohodu obyvatel města. 

Tunelový komplex Blanka se tedy za dobu svého provozu (k 31.5.2017) již zaplatil z 11,3% a lze předpokládat, že se v dalších 13ti letech zaplatí v celé výši. V případě zprovoznění Pražských městských okruhů dokonce ještě dříve. U stavby, jejíž životnost je plánována na minimálně 75 let! Při stávajících přínosech nám za dobu své plánované životnosti, přinese čistou úsporu přibližně 171,5 mld. Kč.

 

Další informace najdete na: 
37_TZ Milujeme Blanku_final 
www.tunelblanka.info

 

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna