Volby 2017 – Praha nesmí být jen pro bohaté

Praha potřebuje skutečné řešení dopravy

Petr Dolínek, lídr pražské kandidátky České strany sociálně demokratické.

Řada lidí si myslí, že v Praze je všem blaze. To je ale mýlka. Žijí zde statisíce lidí s nízkými příjmy, kdy v Praze jsou mnohem vyšší životní náklady. Obzvlášť to pociťují senioři a rodiny s dětmi. Platy i důchody musejí jít nahoru, zároveň je nutné zkrotit ceny bydlení včetně poplatků za energie. V první řadě je nutné podporovat výstavbu. Chceme také prosadit, aby se výše nájemného v městských bytech odvíjela od výše příjmů nájemníků. To je běžná praxe v Berlíně. Obyvatelům služebních bytů bychom chtěli umožnit, aby v nich mohli žít i po odchodu do důchodu. Velkým tématem pro ČSSD je i dostavba Pražského okruhu. Nutně potřebujeme dostavět chybějící části Pražského okruhu, kde ministr dopravy Ťok bohužel zoufale selhal. A když chce Praha ulevit občanům alespoň zákazem vjezdu kamionů, tak se z Ministerstva dopravy dočkáme výhrůžek, že nám zarazí dotace. Takový přístup je macešský a musí se změnit.

 

Miroslav Jašurek, lídr kandidátky Prahy 6 České strany sociálně demokratické
Jestli máme v Praze něco jako univerzitní městečko, tak je to u nás v Dejvicích a na Suchdole. Vysoké školy do našich čtvrtí přináší čilý ruch, ale taky zvýšené nároky na kvalitní dopravu, jak veřejnou, tak automobilovou. Dnes cesta z Dejvic do Suchdola připomíná spíš noční můru, a to jak pro řidiče v kolonách, tak pro lidi, kteří zde žijí, pracují nebo studují. Říkám si, zda má toto naše moderní a krásná část Prahy opravdu zapotřebí. Již dnes se intenzivně snažím společně s kolegy změnit věci k lepšímu. Na opravdovou změnu je v případě dostavby Pražského okruhu ale potřeba spolupráce státu i dotčených samospráv, stejně tak aktivní zapojení místních obyvatel a zájmových spolků. Toto dokáže ČSSD bezpochyby nabídnout a zaručit. Jsme strana, která bere názory lidí vážně a nebojí se s nimi věcně diskutovat o správném řešení. Pokud je toto také vaše představa, dejte nám svůj hlas!

 

 

Blížící volby do Poslanecké sněmovny roku 2017 přináší jistě mnoho možných témat či podnětů, přičemž některá témata jsou stejně tak celostátními, jako regionálními. Občany trápí problémy, jako je zajištění bezpečnosti, dostupnosti zdravotní i sociální péče, v Praze pak stěžejní problém představuje otázka dostupného bydlení. Stejně tak je důležitým tématem dořešení otázky dopravy, a to jak dopravy veřejné (MHD), tak dopravy osobními i nákladními automobily. Dnešní společnost je propojena mnohem více než v uplynulých letech, a to nejenom díky sociálním sítím, ale také dopravně. Stejně jako nelze řešit problematiku bydlení pouze na centrální (vládní) úrovni, je také problematiku dopravy nutno řešit ve spolupráci všech stupňů státní správy a samosprávy ve spolupráci s obyvateli a zájmovými spolky. Odpovědná politická strana jako Česká strana sociálně demokratická proto spolupracuje s vedením samosprávy i státní správy na všech úrovních, tak, aby byl zajištěn rozvoj kvalitního života pro všechny obyvatele.16

 

Suchdol leží na severním okraji Prahy a je její nedílnou součástí. Suchdol je cílem vycházek mnoha obyvatel Prahy, ať již na Kozích hřbetech či v Tichém údolí. Na území Suchdola je zároveň sídlo České zemědělské university, jejíž kampus je největší v České republice. Suchdol má zásadní význam z hlediska vybudování pražského dopravního okruhu, který je pro hlavní město Prahu nezbytný, a je důležitý pro odlehčení dopravy jak u nejbližšího souseda, městské části Praha 6, tak i dalších městských částí, jež jsou nadměrně zatěžovány dopravou právě nedokončením okruhu. Silniční obchvat vedený pod Suchdolem je nejen zásadní celopražskou investicí, ale zásadní investicí celé České republiky. S ohledem na ochranu životního prostředí na Suchdole, je zde celý okruh veden pod zemí, a jeho dopady na život suchdolských občanů jsou tedy minimální. ČSSD se v uplynulých desetiletích vždy snažila o to, aby celoměstské koncepce byly prosazovány v rámci dialogu a v souladu s potřebami obyvatel všech pražských městských částí. ČSSD bude i nadále prosazovat rozumný dialog, který bude prospěšný jak všem občanům Prahy, tak i suchdolákům.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna