Ve Velkých Přílepech referendum o přeložce II/240 propojující dálnice D7 a D8

Současně s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR probíhá ve Velkých Přílepech místní referendum o výstavbě přeložky krajské silnice II/240 (propojení dálnic D7-D8) přes katastr obce.

 

Jde v něm o budoucí dopravní situaci v obci, protože hlasující mají v rukách osud plánované přeložky . Spojka mezi dálničními tahy D7 a D8 by podle zastánců stavby odklonila z centra Velkých Přílep tranzitní dopravu, především množství kamionů, které zatěžují tamní prostředí. Kritici projektu naopak říkají, že obci příliš neuleví a nepřispěje ani k větší bezpečnosti dětí tamní základní školy. Už dříve byla zavržena varianta vedení silnice mezi vesnicemi Lichoceves a Okoř.

Otázky zní:

  1. Souhlasíte s výstavbou přeložky silnice II/240 (propojení dálnic D7-D8) přes katastry obce Velké Přílepy a se zanesením koridoru pro tuto přeložku do územního plánu obce?

 

  1. Souhlasíte s výstavbou sjezdu z přeložky silnice II/240 (propojení dálnic D7-D8), který přivede dopravu do Kladenské ulice a dále do centra obce Velké Přílepy?

 

 

Část obyvatel Velkých Přílep stavbu silnice vítá, část se obává dopravního zatížení na jiných místech než teď. Aby bylo referendum platné, musí v něm podle zákona hlasovat alespoň 35 % voličů z obce.

 

Místní referendum, nebo-li místní lidové hlasování, je jedním z institutů přímé demokracie. Provádění místního referenda upravuje zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V místním referendu rozhodují oprávněné osoby formou souhlasu či nesouhlasu o konkrétně položených otázkách, které patří do samostatné působnosti obce, města, statutárního města, není-li územně členěno, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města a městské části hlavního města Prahy, a hlavního města Prahy a územně členěného statutárního města.

 

Více na:

Hlasování Velké Přílepy

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna