Diskuse: V Suchdole se kvalita života zlepšuje jen pozvolna

Letitým a v zásadě jediným tématem suchdolské politiky je dostavba vnějšího pražského okruhu přes Suchdol. V kostce se dá říci, že většina místních pracuje v Praze, a tudíž využívá i „pražskou“ dopravu. Hlavní suchdolská tepna Kamýcká přitom aktuálně slouží též jako průchozí přivaděč automobilové dopravy ze severozápadu středních Čech, tedy od Kralup nad Vltavou, Mělníka a stovek nově postavených domů a bytů v příměstských satelitech. Stávající vedení radnice ale bohužel téma zklidnění tranzitní dopravy či ostudných suchdolských křižovatek (zejména stávajícího vedení křižovatky ulic Internacionální a Kamýcké) neřeší.

Mezi další radniční resty patří i plynofikace, kanalizace, občanská vybavenost či nabídka volnočasové aktivity dětí a mládeže.

 

NADĚJNÉ VYHLÍDKY

Suchdolská sociální demokracie zastává názor, že bez spolupráce s hlavním městem Prahou a dalšími městskými částmi problémovou dopravu nevyřešíme. Boje suchdolských tu s Českou zemědělskou univerzitou, tu s pražských magistrátem či radnicí Prahy 6, tak nejsou v našem zájmu. Máme jedinečnou příležitost stát se s trochou štěstí a šikovnosti příjemným, rezidenčním universitním městem anglického střihu.

Z důvodu plurality názorů podporujeme též vydávání internetových Suchdolských novin, které tvoří určitou protiváhu „vládním“ Suchdolským listům starosty Petra Hejla, ve kterých se prezentuje odmítavé stanovisko vedení obce k dostavbě vnějšího pražského okruhu.

 

KLÍČEM JE OTEVŘENÝ DIALOG

Kvalita života v Suchdole souvisí se dvěma faktory.

Prvním je posílení vnitřní kompaktnosti a užší spolupráci různých částí naší městské části se svými historickými, ekonomickými i sociálními specifiky včetně charakteru zástavby.

Specifikem je pak existence České zemědělské university, přičemž tento jedinečný a velkorysý kampus zabírající přibližně pětinu celé zastavěné plochy Suchdola je zřejmě nejdynamičtější částí naší městské části s obrovským intelektuálním a ekonomickým potencionálem pro budoucnost rozvoje. Byť zatím spíš nevyužitým.

Druhým faktorem je pak porozumění souvislostí ovlivňující pozici městské části v kontextu Prahy i Středočeského kraje. Proto je pro sociální demokracii klíčový otevřený dialog radnice se všemi částmi Suchdola a též ČZU. Ten musí vést v první fázi ke zklidnění tranzitní dopravy a zahájení programu revitalizace městské části včetně stávajícího nevyužitého pásma, rezervovaného pro plánovaný obchvat.

Dále vybudování solidního obytného parteru, jehož parametry můžeme vidět již v areálu České zemědělské univerzity, což by konečně znamenalo posunutí obytné kvality naší MČ do standardu typického pro ostatní evropská města, včetně dokončení kanalizační a plynofikační infrastruktury, založení stromořadím či přebudování nevyhovujících křižovatek. Teprve to bude znamenat skutečný rozvoj naší obce.

 

DOPRAVNÍ TEPNA ZMIZÍ V TUNELU

 Plánovaný vnější okruh má být veden přes území městské části, nicméně v tunelu pod zemí, a zmíněný prostor nad ním bude možno využít, za přispění celopražských investic, pro parkovou úpravou a další veřejné vybavení sloužící místním a z dnešního oddělujícího pásu se stane naopak jednotící prvek.

Suchdolská sociální demokracie závěrem zdůrazňuje, že již nyní dochází ze strany hlavního města Prahy (přes obstrukční jednání stávajícího vedení MČ) k zásadním investicím na území naší MČ, kdy se započalo s dostavbou kanalizace. Máme tak za to, že výsledkem uvedené spolupráce může být skutečnost – Městská část Praha – Suchdol jako pěkné rezidenční univerzitní město na území hlavního města Prahy.

 

Martin Šíp

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna