Vedení ČZU se ujal tým prof. Petra Skleničky

Účinné prosazování zájmů univerzity navenek a otevřený a přátelský styl řízení budou priority nového rektora prof. Ing. Petra Skleničky, CSc. Zaměřit se chce též na kvalitní výzkum a inovace a na podporu schopných studentů.

 

Společně s dalšími členy vedení bude usilovat o zajištění více provozních prostředků pro fakulty i rektorát, o lepší servis fakultám a finančně odpovědný rozvoj univerzity. Zmínil také péči o zaměstnance a podporu studentských spolků a celkově méně formalismu a více věcnosti.

 

Členy nového vedení budou dále prorektor pro mezinárodní vztahy a první prorektor prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D., prorektor pro vědu a výzkum prof. Ing. Jan Vymazal, CSc., prorektor pro pedagogickou činnost doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D., prorektor pro rozvoj prof. Ing. Václav Hejnák, Ph.D., prorektor pro kvalitu vzdělávací a tvůrčí činnosti doc. Ing. Petr Valášek, Ph.D., kvestorka Ing. Jana Vohralíková, kancléřka Ing. Bc. Iva Hrabánková, Ph.D., a ředitelka Odboru marketingu Ing. Tereza Kolbabová.

 

Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. (*1964), vystudoval Agronomickou fakultu VŠZ, kde pokračoval v interní aspirantuře na Katedře biotechnických úprav krajiny. Od roku 1993 zde pracoval jako odborný asistent a o deset let později se habilitoval v oboru Ochrana půdy a meliorace. V roce 2006 působil jako „Visiting Professor“ na Utah State University. V roce 2007 byl zvolen prvním děkanem Fakulty životního prostředí, která vznikla transformací části Fakulty lesnické a environmentální. V roce 2008 byl jmenován profesorem pro obor Aplikovaná a krajinná ekologie a o rok později se stal vedoucím Katedry biotechnických úprav krajiny. Od roku 2015, po osmi letech v čele fakulty, je proděkanem pro vědu a výzkum.

 

֎        ֎        ֎

 

Včera 31. 1. 2018 předal během slavnostního oběda dnes již emeritní rektor prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., „klíče“ od univerzity prof. Ing. Petru Skleničkovi, CSc.

 

Jako své priority nový rektor uvedl mj. účinné prosazování zájmů univerzity a otevřený a přátelský styl řízení. Zaměřit se chce na kvalitní výzkum a inovace a na podporu schopných studentů.

 

Emeritní rektor prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., jménem svého týmu popřál novému rektorovi hodně úspěchů v další práci. Zároveň prof. Ing. Petru Skleničkovi, CSc., věnoval v předvečer jeho narozenin první lahev archivního barikovaného  vína vyrobeného ve vinařském středisku ČZU.

 

Foto: ČZU

Více: https://www.czu.cz/cs/r-7228-aktualne/vedeni-czu-se-ujal-tym-prof-petra-sklenicky.html

 

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna