Místo tramvají lanovkou z Podbaby přes ZOO do Bohnic?

Na společném jednání Komise dopravy a Komise strategického rozvoje Rady městské části Praha 6 byla na konci ledna 2018 představena CEDOPEM studie lanové dráhy Podbaba – ZOO – Bohnice. Ta by zlepšila dopravu do pražské zoologické zahrady a zrychlila spojení mezi Prahou 6 a Prahou 8.

Kapacita lanovky počítá s přepravou 2000 cestujících za hodinu v jednom směru. V případě potřeby není vyloučena možnost jejího posílení na dvojnásobek. Představeny byly čtyři varianty. Všechny začínají v Podbabě, v blízkosti železniční zastávky a tramvajové konečné. Zelená varianta počítá s mezizastávkou ZOO na východní straně zoologické zahrady. Modrá varianta by spojila jen Podbabu s Bohnicemi, bez možnosti vystoupit u ZOO. Žlutá a červená varianta počítá se stanicí ZOO u západní strany zoologické zahrady. Na této straně ZOO je plánováno vybudovat nový vstup do zahrady. Červená trasa vede z Podbaby k ZOO přímo, žlutá se vyhýbá čističce odpadních vod.

 

VARIANTY LANOVEK PROPOJUJÍCÍ PRAHU 6, ZOO A PRAHU 8

Z navržených variant vychází nejlépe červená trasa. Náklady na výstavbu lanovky jsou odhadovány na 1 000 000 000 Kč, jednu miliardu korun.

Podle vyjádření Martina Fafejty z Ropidu je počítáno s integrací lanové dráhy do systému Pražské integrované dopravy, což znamená cestování na “tramvajenku” či klasickou jízdenku.

Mezi Prahou 6 a Prahou 8 je plánována také tramvajová trať. Ta by měla propojit Kobylisy a Bohnice se ZOO a Dejvicemi. V případě lanové dráhy se hovořilo o levnějším řešením a rychlejší realizací. Přesto, v Praze než se začne něco stavět, uplyne nespočet let. Proto tento argument nemusí být klíčový. Panuje dlouhodobá shoda v komisích, že tramvaj představuje komplexnější řešení v rámci propojení “Šestky” se Severním Městem a lanovka představuje spíše náhradní řešení.

Představené varianty lanovek počítají i s možností propojit lanovkou Holešovice a Bohnice. S tím počítaly i nerealizovatelné projekty v letech 2010 až 2013, po kterých bylo několik let ticho. Až doposud.

Pro Prahu 6 je klíčové především spojení se zoologickou zahradou. V současné době by stačilo prozatím realizovat daleko skromnější přání, třeba novou lávku, která by oba břehy propojila.

 

Zdroj: mhd86.cz

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna