Martin Pelikán (zleva), Iva Langerová a Jiřá Mašek

ČZU má tři nové děkany

Poprvé v historii univerzity bude v čele Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů stát žena prof. Ing. Iva Langrová, CSc., Technickou fakultu povede doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D., a Ing. Martin Pelikán, Ph.D. byl zvolen na další čtyři roky děkanem Provozně ekonomické fakulty.

 

Prof. Ing. Iva Langrová, CSc., dosud působila jako proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost, její odborné zájmy se soustředí na parazitologii, epidemiologii parazitů hospodářských i volně žijících zvířat. Je členkou řady významných českých i zahraničních parazitologických společností.

 

Doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D., vystudoval Technickou fakultu ČZU, kde pokračoval v doktorském studiu na katedře zemědělských strojů. Již v průběhu doktorského studia začal na katedře pracovat jako asistent a později jako odborný asistent. V roce 2013 se habilitoval v oboru Technika a mechanizace zemědělství.

Od roku 2009 působil jako proděkan pro studijní a pedagogickou činnost. V rámci zahraničních aktivit působil na University of Tapanuli v Indonésii, v roce 2007 získal prestižní ocenění IFAJ-Alltech Young Leaders in Agricultural Journalism Award a v roce 2015 byl vybrán do programu CIGR Agricultural Mechanization Next Leaders.

 

Ing. Martin Pelikán, Ph.D., vystudoval informatiku na Provozně ekonomické fakultě ČZU, kde také absolvoval doktorské studium Ph.D. v oboru Zpracování dat a matematické modelování v zemědělství. Od roku 2006 byl proděkanem pro studijní a pedagogickou činnost a od roku 2012 je vedoucím katedry informačního inženýrství. Zaměřuje se na systémové inženýrství, projektové řízení, systémy pro podporu rozhodování a projektování informačních systémů. Je členem šesti vědeckých rad a České akademie zemědělských věd.

 

Zdroj: czu.cz, Martin Pelikán, Iva Langrová a

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna