Pomohou nám od kolon, podpořil vznik světelných závor před Prahou 6 radní Roman Mejstřík

Roman Mejstřík z hnutí ANO má ve vedení Prahy 6 na starosti dopravu a životní prostředí. Proč radnice navrhla takzvanou světelnou závoru před Podbabou? V čem spatřuje výhody, aby takzvané tunelbusy po průjezdu Strahovským tunelem mířily ke stanice metra Hradčanská? Co dělá radnice Prahy 6 pro zlepšení životního prostředí?

 

■ Organizace Ropid doporučí vedení Prahy, aby zvažovaná autobusová linka Strahovským tunelem vedla z Prahy 5 na Hradčanskou a obratiště by měla na Špejcharu. Prý je to nejvýhodnější z časových i finančních důvodů. Je to i váš názor?
Městská část toto řešení vždy prosazovala. Zakončení tunelbusů na Hradčanské je dobrá varianta. Je zde vybudována točna, takže dojde k úspoře nákladů. Zároveň dojde minimálnímu zatížení lokality. Bude se jednat o zkušební provoz, takže po nějaké době dojde k vyhodnocení celého projektu.

■ Ve hře stále jsou i varianty s ukončením linky v oblasti Vítězného náměstí, nebo až na Suchdole. Jak hodnotíte výhody a nevýhody takového vedení linky?
Praha 6 jasně řekla, že toto ukončení linky je v rozporu s koncepcí dopravy v oblasti Vítězného náměstí. Na toto téma bylo radou přijato usnesení. Praha 6 v dlouhodobém horizontu uvažuje o vytěsnění autobusové dopravy z náměstí jako takového…

 

■  Kvůli dopravním komplikacím na Vítězném náměstí a v jeho okolí prosazovala Praha 6 možnost omezovat výjezd z tunelu Blanka, ale vedení města to odmítlo. Stojíte stále o takové řešení?
Omezení výjezdu z tunelového komplexu Blanka jsem nikdy neprosazoval a není to správný směr, který bychom se měli podle mého názoru vydávat.

■ Velké diskuse vyvolal i další návrh na takzvanou světelnou závoru, která by v případě dopravní špičky zastavila auta jedoucí od Suchdola ještě před Podbabou. Na tomto opatření Praha 6 stále trvá?
Světelné závory jsou jedna z mála variant, kterým by Praha 6 mohla regulovat dopravu, aby se z ní nestalo parkoviště. V současné době je ulice Patočkova a Jugoslávských partyzánů zatížena kapacitou dopravy dvakrát vyšší než před otevřením tunelového komplexu Blanka. Jedná se o nastavení semaforů, aby nedocházelo k totálnímu kolapsu dopravy. Znamená to, že by semafory měly pouštět auta tak, aby Praha 6 byla průjezdná. Došlo by tím ke snížení počtu příjezdů aut. Zároveň by území Prahy 6 zůstalo průjezdné a nebyly zde kolony zatěžující ovzduší.

■ Už nyní projíždí Suchdolem při špičce hodně aut. Neobáváte se, že semafory by tamním lidem ještě více zkomplikovaly život?
S ohledem na přístup starosty Suchdola, pana Hejla, ke stavbě Pražského okruhu s tím musí místní obyvatelé dříve nebo později počítat. Praha 6 v žádném případě nechce omezování únosné průjezdnosti ze Suchdola, ale jeho obyvatelé by měli vědět, že bez dostavby Pražského okruhu tato situace nemá jiné východisko.

■ Máte nějakou studii dopadů na dopravu v případě realizace dopravních opatření, které navrhuje Praha 6?
Praha 6 přijala usnesení rady k realizaci studie dopravních opatření, která se nyní zpracovává, a to i za součinnosti Magistrátu hlavního města Prahy a Technické správy komunikací hl. m. Prahy. Finální rozhodnutí bude na magistrátu.

■ Nedávno byla představena studie lanovky na trase Podbaba – ZOO – Bohnice. Existuje několik variant vedení, které jsou diskutovány už delší dobu. Jaký je postoj radnice k tomu spojení Prahy 6 a 8 a jaké konkrétní kroky dělá?
Studie lanovky byla představena na Komisi dopravní a na Komise strategického rozvoje Prahy 6, které vyjádřili záměru podporu, a to z pohledu vyhodnocení spojení se zastávkou v ZOO. Možnou kapacitu 2000 osob je možno navýšit až na 4000 osob, což mi přijde dostačující. Výstavba tramvajové trati by si samozřejmě vyžádala výrazně vyšší náklady. Samostatnou otázkou zůstává jistá atraktivita této dopravy a myslím, že je třeba se věnovat v rámci řešení dopravních situací v Praze i netradičním řešením.

 
■ Do Vašich kompetencí patří i životní prostředí. Co pro jeho zlepšení šestá městská část letos udělá?
V rámci hodnocení kvality životního prostředí byla Praha 6 vyhodnocena jako městská část s nejlepším životním prostředím. Chceme na toto znovu navázat a vzhledem k tomu, že nám byly navýšeny finanční prostředky, půjde letos více peněz na sečení trávy nebo běžný úklid. V letošním roce bude také dokončena celá řada projektů, například skateboard park na Babě nebo předláždění předpolí před Píseckou bránou.

■ V létě se Praha potýká s takzvaným přehříváním města, některé městské části se snaží přispívat k řešení problému třeba vysazováním nové zeleně. Jak se k tomu staví „šestka“?

Chápeme přehřívání města v letních měsících jako velký problém. Samozřejmě existuje spousta chytrých řešení, které jsou poměrně finančně náročná a snaží se řešit tento problém. My se snažíme vysazovat zeleň, kde je to možné. Prosazujeme také vysazování takzvané izolační zeleně mezi zástavbou a komunikacemi. Zapojili jsme se do projektu zelených stěn, kdy zkoušíme nové postupy, které mají zabránit přehřívání v extrémně namáhaných místech v letních obdobích. K tomuto dochází především v místech s velkou kumulací automobilové dopravy.

■ Letos na podzim se konají komunální volby. Už víte, zda se budete opět ucházet o přízeň voličů?
Na letošní komunální volby se již samozřejmě připravujeme, jako předseda Hnutí ANO na Praze 6 mám jasnou představu o tom, co bychom chtěli našim voličům prezentovat. Co se týče mandátu, budu se o něho ucházet, jak do Zastupitelstva městské části Praha 6, tak i do Zastupitelstva hl. m. Prahy.

 

Text: Prazskypatriot.cz

Foto: web Praha 6

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna