Přání Suchdolským novinám do budoucího času

 

Od září 2015 jsem stál v čele redakčního kolektivu internetových Suchdolských novin. Byť že se na jejich vzniku podíleli opoziční zastupitelé, pan Marek Bor za ODS a bezpartijní ing. arch. Ivan Vavřík za ČSSD, podařilo se vytvořit prakticky politicky nezávislé informační médium. Přeju tomuto projektu nadále úspěšnou budoucnost.

 

Byla pro mě nepřijatelná představa desetitisícové, dvacetitisícové, čtyřicetitisícové invaze převážně mladých mužů z asijského a afrického jihu, kteří se vydali do Evropy v duchu vize Ájatolláha Rúholláha Chomejního, že ji „dobudou chodidla našich mužů a vagíny našich žen“. Což by se v sedmitisícovém Suchdole odehrálo za vítací kultury současného starosty, jak se ve své době nekriticky vyjádřil na stránkách Suchdolských listů. Jak se v takové situaci jako občané domlouvat jinak, než s pomocí moderního, veřejně dostupného média?

 

Jsem rád, že se podařilo nabourat selektivní a manipulativní informační monopol současného vedení radnice, která se místo péče u budoucnost obce mj. drží až fanatického odporu k řešení Pražského okruhu a snaží se zabránit modernizaci ruzyňského letiště. Přehlížení rozsudku Nejvyššího správního soudu v té věci jen dokresluje smutnou suchdolskou realitu. Veřejnost tak konečně získala zadržované informace z aktivit ČZU, seznámila se s názory řady starostů okolních obcí a částí Prahy atd. Informace přímo od zdroje, od vedení TJ Slavoje Suchdol, poskytlo veřejnosti pravdivý pohled na plánovanou budoucnost počítající s novým stadionem. Dalo by se pokračovat, nakonec existence SN ovlivnila kladně i podobu Suchdolských listů.

 

Stejně nepřijatelné pro mě však je ztotožnění se s politicky motivovaným, primitivně nekulturním útokem na symbol osvobození Prahy od nacistického útlaku v podobě pomníku maršála I. S. Koněva, jak ho vyjádřil v diskusi na zprávu o něm člen redakce ing. arch. Vavřík.

 

Odmítám takové útoky činěné v duchu polistopadového masivního přepisování dějin z červené na černou v době, která si sama začala říkat doba postfaktická. Sám jsem se v několika knihách usiloval podat po desetiletí zamlčované informace, které byly před listopadem politickým tabu. To však neznamená odmítat vše, co se kdy stalo součástí života společnosti.

 

Stejně tak jsou pro mě nepřijatelné reakce na obavy vyjádřené čtenářem na důsledky výstavby okruhu, radící mu tímto členem redakce se ze Suchdola odstěhovat.

 

Proto je pro mě nemožné být nadále součástí projektu, v jehož prospěšnost a budoucnost stále věřím. Natož je pro mě nepřijatelné stát jako vedoucí redaktor v jeho čele.

 

Přeji vám, čtenáři, dostatek objektivních informací v duchu projektu, který začal v září 2015 a jistě bude i nadále pokračovat.

 

Do 8. 5. 2018 vedoucí redaktor SN František Cinger

 

Foto SN – František Cinger

 

 

Váš komentář ( 1 )

  1. / Odpovědětwiki
    Mrzí mne a je mi líto, že tím pravděpodobně opět ubyde jeden z nepříliš početných zdrojů, které se snaží uvádět objektivní zprávy a neurážející komentáře ke stále komplikovanějšímu dění kolem nás. Je to o to smutnější, že Vaše internetové noviny přinášely rozmanité informace především pro nás (občany bydlící a žijící v této městské části) a bylo v nich místo i pro okamžité zveřejňování našich názorů nejen v komentářích pod články. Chápu, že redakční spolupráce s člověkem, který nedokáže s ostatními komunikovat v mezích základní mezilidské slušnosti, není dlouhodobě udržitelná. Za sebe Vám děkuji za dosavadní obětavou novinářskou práci, přeji Vám pevné zdraví a co nejvíce pohody jak v pracovním, tak v osobním životě. Dalšímu členovi Vaší redakční rady panu Markovi Borovi rovněž děkuji a přeji nám čtenářům, aby další chod SN udržel na dosavadní vysoké informační úrovni (bez silných a nepřiměřených "emotivních výpadů" pana Ivana Vavříka, které zbytečně snižují informační hodnotu i jeho vlastních příspěvků z oboru, ve kterém se profesně pohybuje a kterému rozumí).

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna