Změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů od 1. července 2018

Změny ve vydávání občanských průkazů

Všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za vydání občanského
průkazu s čipem),

 • občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit i později); aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního
  kódu (4 – 10 číslic) – zadání není povinné, 
 • aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele, 
 • dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude prováděna hromadná výměna dokladů), 
 • občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány pouze z důvodu voleb, 
 • lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však umožněno vydávat občanské průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách, a to v pracovních dnech
  do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů, 
 • občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen obecní úřady obcí s rozšířenou působností (v hl.m. Praze úřady městských částí Prahy 1 až 22), ale také Ministerstvo
  vnitra, 
 • občan může při podání žádosti o vydání občanského průkazu zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí dokladu, 
 • převzít občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin lze pouze u Ministerstva vnitra – adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C – stanice „Pražského povstání“).

Vydání občanského průkazu v pracovních dnech do 24 hodin

POŽÁDAT lze – u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra
PŘEVZÍT lze – pouze u Ministerstva vnitra Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů
POŽÁDAT lze – u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra
PŘEVZÍT lze – u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo – u Ministerstva vnitra

Vydání občanského průkazu do 30 dnů

POŽÁDAT lze – u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22), (nelze žádat u Ministerstva vnitra)
PŘEVZÍT lze – u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo – u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si občan uvede do žádosti za správní poplatek 100 Kč (nelze přebírat u Ministerstva vnitra)

Správní poplatky za vydání občanského průkazu naleznete v letáku zde: LETÁK – Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018.

 

Vydávání cestovních pasů ve zkrácených lhůtách

Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí.

Podání žádosti:
Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to:

 • v pracovních dnech do 24 hodin, nebo 
 • do 5 pracovních dnů.

Občan může žádost o vydání cestovního pasu podat ve zkrácených lhůtách: 

 • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností („ORP“), 
 • v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 („ORP“), 
 • u Ministerstva vnitra.

Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.

Převzetí cestovního pasu
Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin pouze u Ministerstva vnitra 

 • adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C – stanice „Pražského povstání“).

Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může převzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22, u kterého podal žádost o jeho vydání.

Správní poplatky
Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, kde žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské
části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí první část správního poplatku při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu.

Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách najdete v přiloženém dokumentu zde: LETÁK – Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018

 

Zdroj: Ministerstvo vnitra České republiky

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna