Trasa metra na letiště. Zdroj: praha.eu

Kdyby se nezastavila v Praze výstavba metra, letos bychom dojeli na ruzyňské letiště metrem A

Zní to až neuvěřitelně, že? Ale je to tak. V roce 2018 mělo dojít ke zprovoznění úseku metra VII.A – Dlouhá Míle – Letiště Ruzyně. Stačilo jediné. Pokračovat ve výstavbě navazujících etap z Motola na letiště. 

Podle původních plánů a předpokladů měla po zprovoznění úseku Dejvická – Nemocnice Motol navazovat stavba úseku Nemocnice Motol – Dlouhá Míle, která měla být zprovozněn v loňském roce. Následný poslední úsek až na ruzyňské letiště měl být otevřen letos (v roce 2018).

web Hl. m. Prahy www.praha.eu dne 10. 6. 2018

 

Bohužel nemáme nic. Od zprovoznění metra do Motola se zcela zastavila výstavba a rozvoj pražského metra. Nejen, že se nepokračovalo se stavbou “áčka” na letiště, ale nezačalo se stavět metro ani jinde v Praze. O metru D, které mělo dostat prioritu před metrem na letiště neustále jen slyšíme. Často negativně, či v pochybnostech, kdo má metro D vlastně stavět. Město, nebo soukromá firma bez veřejné kontroly?

Zároveň místo stavby metra, které by obsloužilo velké sídlištní celky na jihu Prahy, se chystá spíš zkušební polygon pro soukromou firmu, která si na dvoustaničním úseku Pankrác – Olbrachtova bude zkoušet automatický provoz metra. A pokud se přeci jen za neurčitý počet desetiletí povede prodloužit metro D až do Písnice, fakticky to neznamená pro Pražany vůbec nic, protože trasa se zcela vyhne všem důležitým sídlištím, které by metro potřebovaly. Namátkou např. sídliště Novodvorská, Kamýk, Lhotka a Modřany.

Ale zpátky na Prahu 6. Nejen, že se nestaví metro ani jinde v Praze, nestaví se ani “rychlodráha” na letiště. Projekt z devadesátých let úspěšně spí třicet let a ani teď to nevypadá, že by se začalo v dohledných letech stavět.

Výsledkem je, že nemáme nic a na letiště cestující musí stále jezdit autobusem. Navíc z nevyhovujícího a kapacitně nedostatečného terminálu Nádraží Veleslavín, který byl vybudován jen v “provizorním” rozsahu, jelikož se počítalo s obrovským autobusovým terminálem a záchytným parkovištěm P+R u metra, příp. “rychlodráhy”, Dlouhá Míle.

Metro A až na ruzyňské letiště (Zdroj: Wikipedia, Ferri Brodge)

 

Celé to ukazuje na neschopnost města a státu řešit v posledních letech páteřní dopravu v hlavním městě.

Za třicet let čekání se stal projekt “rychlodráhy” na letiště přes Stromovku a Ořechovku překonaný a potřeboval by zásadně přepracovat. Proto se stala určitou nadějí nová studie na prodloužení metra A na letiště, kterou si zadal dopravní podnik na konci roku 2017. Bohužel výsledek studie dopravní podnik tají, ale z dostupných zdrojů studie potvrzuje výsledky minulé studie, které byla provedena před lety. Zároveň je třeba speciálně uvést, že i přes “závlek” metra A do Motola, vychází spojení letiště – centrum rychleji metrem, než-li vlakem. Pokud by město dalo nyní pokyn ke stavbě, metrem bychom dojeli na letiště v roce 2029. Šílená doba, ale lepší, než opět čekat a nemít nic.

Studie na prodloužení metra A a C

 

Vraťme se o deset let dřív, jak se psalo o prodloužení metra na letiště. Odborný časopis Tunel píše v čísle 3/2009: “Pokračování trasy metra A ze stanice Dejvická k Letišti Ruzyně je etapovitě rozděleno na tři provozní úseky VA, VIA a VIIA. Navržená trasa navazuje na současnou konečnou stanici metra Dejvická, pod Evropskou ulicí stoupá západním směrem údolím bývalého Dejvického potoka až do oblasti Vokovic a Veleslavína, kde se stáčí k jihu a prostupuje vyvýšeninou Břevnova, pod severními svahy motolského údolí se obrací znovu k severozápadu a dále pokračuje až k Letišti Praha Ruzyně. První část prodloužení, tj. provozní úsek VA, navazuje na současnou stanici Dejvická a končí odstavnými a obratovými kolejemi dočasně konečné stanice Motol. Trasa propojí hustě obydlené oblasti podél Evropské a Kladenské ulice, sídliště Červený vrch a sídliště Petřiny. Navíc umožní snadný přístup do Fakultní nemocnice Motol, která je jednou z největších nemocnic v ČR i v Evropě.”

Stavba prodlouženého “áčka” na letiště byla rozdělena na několik etap s tím, že úseky V.A1 a V.A2 se postaví zároveň.

  • úsek VA1 – Dejvická – Červený Vrch – Veleslavín – Petřiny (zprovoznění 2014)
  • úsek VA2 – Petřiny – Motol (zprovoznění 2014)
  • úsek VI.A – Motol – Bílá Hora – Dědina – Dlouhá Míle (zprovoznění 2017)
  • úsek VIIA – Dlouhá Míle – Letiště Ruzyně (zprovoznění 2018)

Podélný profil, zdroj: časopis Tunel 3/2009

 

Trasa metra na letiště. Zdroj: praha.eu

 

Stanice Letiště Ruzyně byla koncipována jako částečně ražená a částečně hloubená. Důležité je připomenout, že stanice metra byla naplánována tak, aby mohla být v budoucnu na letišti také podzemní železniční stanice. Metro by zajistilo spojení s celou Prahou a železnice s celou republikou. Ideální kombinace.

Letiště Ruzyně. Podzemní stanice pro železnici i metro. Zdroj: časopis Tunel 4/2007

 

Stanice Letiště Ruzyně. Zdroj: praha.eu

 

Mezi Letištěm Ruzyně a Dlouhou Mílí se později začalo uvažovat o stanici Staré Letiště v prostoru rozvojového území v oblasti východně od Terminálu 3.

Dlouhá Míle byla koncipována jako hlavní dopravní terminál pro přestup z metra na autobusy jedoucí do Středočeského, Ústeckého, Karlovarského kraje a Plzeňského kraje. Dále u stanice mělo být vybudováno velkokapacitní záchytné parkoviště P+R, které tolik chybí Praze 6.

Stanice Dlouhá Míle. Zdroj: praha.eu

 

Stanice Dědina byla navržena u křižovatky ulic Vlastina – Krnovská a měla obsloužit stávající zástavbu Dědiny, Ruzyně a v budoucího rozvojového území Nová Ruzyně.

Stanice Dědina. Zdroj: praha.eu

 

Bíla Hora byla situována šikmo pod Karlovarskou mezi křižovatky Karlovarská x K Motolu a Karlovarská x Thurnova. Stanice by nabídla propojení s tramvajovou tratí na Bílou Horu a do Břevnova a s autobusovými linkami mířícími do Řep a na Jiviny.

Stanice Bílá Hora. Zdroj: praha.eu

 

Jo, tohle všechno už jsme mohli mít. Metro, které by obsloužilo “téměř” celou Prahu 6 a mělo nejen celoměstský, ale i celonárodní význam díky propojení letiště s centrem metropole rychlou kolejovou dopravou.

S ohledem na promarněnou šanci Ministerstva dopravy a SŽDC postavit (začít stavět) v mezičase na letiště vlak, varianta s prodloužením metra A se ukazuje jako nejreálnější. Stačí, aby v Praze vyhrály v komunálních volbách strany, které budou mít zájem Prahu po 8 letech stagnace opět rozvíjet.

 

Autor: ; mhd86.cz 

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna