Sdružení „Žijeme pro Suchdol“ o problematice Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP)

Při našich debatách se Suchdoláky se vždy dostaneme jako první k tématu silničního okruhu. A zda je naše nové srdružení „ŽIJEME PRO SUCHDOL“ pro nebo proti. Trpělivě vysvětlujeme, že taková otázka je v současné fázi rozhodování nadbytečná. Nikdo z nás Suchdoláků nechce vést Okruh pod Suchdolem. Situace kolem dokončení Silničního okruhu kolem Prahy je však složitější a pro Suchdol je to velmi aktuální téma. S lidmi toto téma často probíráme a zjišťujeme, že mají bohužel informací málo nebo jsou zkreslené. Snažíme se tedy o osvětu a jsme otevřeni diskusi. Chceme Suchdol s co nejčistším ovzduším a nejmenší dopravní zátěží. Pro Vaši lepší orientaci a informovanost jsme sepsali pojednání o SOKP do jednoho dokumentu, který obsahuje ucelené a prokazatelné informace, založené na aktuálních a existujících skutečnostech. Tento dokument je k dispozici na našich webových stránkách – http://www.zijemeprosuchdol.cz/sokp.htm.

Nechceme pokračovat v účelové politice současného vedení a starosty Ing. Hejla ohledně otázky Okruhu. Nechceme být líbiví, ale naopak chceme věci podávat transparentně a fakticky, a to i přesto, že to mnohé z vás nejspíše nepotěší. Naším cílem je ohlídat, aby nedošlo k nadbytečným zásahům do kvality života na Suchdole. Jsme otevřeni konstruktivní debatě o Okruhu. Nechceme Suchdolákům dávat falešné naděje, jak se poslední léta dělo, a nechat je z těchto falešných nadějí žít, ale je podle nás třeba jim nalít tzv. čistého vína. O to jsme se právě pokusili ve zde publikovaném příspěvku.“

 

Za nezávislé sdružení “Žijeme pro Suchdol” 
JUDr. Milan Listík, LL.M., M.JAE, 
FB: @Žijemeprosuchdol  
Web: www.zijemeprosuchdol.cz  

Komentářů ( 9 )

 1. / OdpovědětLumar
  S potěšením konstatuji, že se na Suchdole ozvou lidé, kteří myslí realisticky. Poněkud neskromně doufám, že k tomu přispělo i mých pět příspěvků na toto téma, zde otištěných. Nyní teprve nastane tvrdá práce a jsem zvědav jak realisté obstojí. Teď záleží na vás ostatních, zda-li je podpoříte. Bude se muset více veřejně zapojit odbornice - paní dopravní docentka, jejíž roli jsem svými články suploval (měla se ozvat v diskuzi dříve). Zdravím.
 2. / OdpovědětDejvičák
  Je třeba říci, že proti vůli starosty a zastupitelstva lze sotva jakoukoliv stavbu realizovat a to navzdory celoměstskému územnímu plánu. Proto takový tlak na starostu a když se ukáže jako nezkorumpovatelný tak se použijí jiné metody stylem rozděl a panuj. Peníze, lobby, "zájem většiny" na úkor zbytku a ať to stojí co to stojí to tu bylo sice odjakživa, ale hlavně po roce 1948. Výsledkem je, že žijeme v zemi, kde je to pěkné jen tam, kde lidská ruka zasahuje co nejméně. Prostě na takové Švýcarsko nikdy mít nebudeme.
 3. / OdpovědětDejvičák
  Je třeba říci, že proti vůli starosty a zastupitelstva lze sotva jakoukoliv stavbu realizovat a to navzdory celoměstskému územnímu plánu. Proto takový tlak na starostu a když se ukáže jako nezkorumpovatelný tak se použijí jiné metody stylem rozděl a panuj. Peníze, lobby, "zájem většiny" na úkor zbytku a ať to stojí co to stojí to tu bylo sice odjakživa, ale hlavně po roce 1948. Výsledkem je, že žijeme v zemi, kde je to pěkné jen tam, kde lidská ruka zasahuje co nejméně. Prostě na takové Švýcarsko nikdy mít nebudeme.
 4. / OdpovědětJan Hitzger
  Rád bych přispěl názorem, který jsem získal během více než 20 letého pobytu v zahraničí. Nejdůležitějším kritériem pro výběr trasy obchvatu musí logicky být předpokládaný vývoj dopravních směrů s ohledem na vývoj metropolí, které již mají či uvažují o obchvatu svého města. Když plánovali obchvat Berlína celkem logicky ho postavili za hranicí města nejen kvůli předpokládanému rozvoji metropole, zajištění kvality ŽP a ovzduší jeho obyvatel, ale také proto, aby se nemíchala vnitroměstská doprava s dopravou tranzitní, která po přesunu ze železnice na silnice svým objemem stačí zahustit šesti i osmiproudové dálnice tvořící obchvat. Ano Praha není Berlín či Paříž, ale je srovnatelná např. s Mnichovem, Vídní či Budapeští. A je samozřejmé, že v těchto a dalších městech se neuvažuje o tom, že by městský okruh, určený pro tranzitní dopravu, vedl a byl plánován na území rozvíjejících se měst. A tam kde se to stalo jako např. ve Vídni na Südosttangente a několik čtvrtí zůstalo za obchvatem, byl dodatečně postaven další obchvat cca 5 km vzdálen od původního obchvatu, protože míchání městské a tranzitní dopravy se stalo neúnosným. Při stavbě severní části obchvatu se Rakušané již poučili a postavili ho jednoznačně mimo metropoli. Podobně tomu bylo i v Miláně, kde tzv. tangenziale est, vzdálená 7 km od centra a oddělující letiště Linate, podobně jako pražský obchvat letiště Ruzyně, byla nahrazena dalším obchvatem, vzdáleným od tangenziale est cca 9 km na východ. A samozřejmě se k tomu přihlíží i v dalších velkoměstech. Němci po r. 1989 rychle postavili vícero obchvatů v býv. NDR. Na základě předchozích zkušeností, prozíravě s výhledem na budoucí provoz i rozvoj měst - viz např. Erfurt, Lipsko, do značné míry i Drážďany. Vesměs, až na vyjímky, mimo město, nikoli na jeho území. Myslím, že se máme kde poučit, když si doma nevíme rady a řešíme věci velmi namáhavě s logickými připomínkami až protesty dotčených městských částí a jejích obyvatel. Plány a myšlenky na obchvat Prahy, zrozené před 50 lety, kdy např. obec Horní Počernice nebyla součástí Prahy, podobně jako Suchdol a neexistovalo sídliště Černý most, která tehdy vypadala úplně jinak než bude vypadat až obchvat bude dostavěn a v dalších desetiletích po dostavbě, se proto jeví jako naprosto vadné uvažování mimo mísu, vč. části přes Suchdol a mezi sídlišti na severu a východě Prahy. Asi by bylo vhodné postavit pro městskou dopravu část D1-Běchovice, ale obchvat Prahy pro tranzit perspektivně musí být mimo Prahu, třeba až za Úvaly, a dále nejlépe navazovat na uvažovanou spojku mezi D8 a D7, protože jinak teprve v budoucnu pochopíme, že bude nutné stavět severní, východní i severzápadní část obchvatu znovu, podobně jako se to stalo např. ve Vídni či Miláně.
  • / OdpovědětLumar
   Dobrý den, vážený pane Hitzgere. K věci - v 7. řádku Vašeho příspěvku je termín "městský okruh určený pro tranzitní dopravu" - v tom je jádro pudla - čemu má most a tunel pod Suchdolem sloužit. Téměř 90% znečištění z dopravy (kromě Spořilova) a zácpy jde na vrub IAD (osobním autům). V tomto by var. J městu nejvíce pomohla, a to je, vzhledem k zdravotním následkům nyní PRIORITNÍ - viz někoilk studií. Je totiž logické, že těžko by si někdo u cílové dopravy zajížděl 11 km. Vzhledem k budování spojky D8 - D7 (II/240) se suchdolští kamionů nemusí bát. Horší je to opravdu na východě - a to Vám dávám za pravdu, že si do budoucna situace asi vynutí pokračování spojky od Kralup na Neratovice, Kostelec atd., za Úvaly. Ostatně toto navrhoval před 7 lety Středočeský kraj. Pokud tedy EU nedostane rozum a razantně nezpoplatní kamiony, což jsem navrhoval Sobotkovi (+ váhy nejen na hranicích, místo Pandurů). Ale, protože náš stát je napůl spící moloch, nevidím situaci optimisticky. Zdravím, LM P.S. U mého posl. příspěvku mám na Vás dotaz, děkuji.
   • / OdpovědětJan Hitzger
    Vážený pane inženýre, na všechny Vaše odborné argumenty jsem nebyl schopen bezprostředně reagovat, protože jako amatér situaci neznám. Nezbylo mi než, abych se poučil z přístupných zdrojů. ArGUMENT 1/ "jádro pudla" - Server okruhprahy.cz - provozovaný Spolkem pro výstavbu SOKP, což jsou zjevně přívrženci varianty J, sděluje hned na úvodní straně: "Hlavním účelem stavby SOKP je vybudovat takovou kapacitní komunikaci, která převede dopravní vztahy vůči Praze tranzitní, optimálně rozvede vztahy vnější zdrojové a cílové dopravy na příslušné radiály" a teprve na závěr uvádí " a uspokojí tangenciální dopravní vztahy v okrajových částech města". Nevím jak účel stavby hodnotí důvodová zpráva k projektu /doufal jsem, že mi napovíte, kde ji najít/, ale z vyjádření je jasné, že HLAVNÍM CÍLEM JE ŘEŠENÍ TRANZITNÍ DOPRAVY. O zdravotních následcích se tam jako hlavním účelu nemluví, byť máte jistě pravdu, zdravotní situace je vážná, ale část znečištění by se přenesla z oblasti blíž k centru na okraj Prahy a tudíž v Dejvicích, Bubenči, Kobylisích ev. jiných částech Prahy by se znečištění snížilo. Ale napadá mne - proč se již dávno neuvažovalo o nějakém jednodušším a přímějším spojení Bohnic s Dejvicemi, které jsou hodně postiženy a současně by se vyřešily připomínky záchranářů? ARGUMENT 2/ Téměř 90% znečištění z dopravy (kromě Spořilova) a zácpy jde na vrub IAD (osobním autům) - nevím, zda existuje studie. Myslíte, že to je jen Spořilov? Není to také např. podstatná část P9 v okolí ČM, Průmyslové, Kbelské a třeba P6 v okolí Stodůlek, Lužin,Zličína či Řepů? Nevzniká v oblasti okruhu na P6 stejný problém jako na P9? Můžete mi dát odkaz na některou ze studií, o kterých se zmiňujete? ARGUMENT 3/ Vzhledem k budování spojky D8 - D7 (II/240) se suchdolští kamionů nemusí bát. Opravdu se suchdolští nemusí bát kamionů, jestliže spojka D8-D7 a následná jízda po dálnicích na okruh je o cca 10 km delší než dojet na okruh po dálnici a pak jet po okruhu? Možná, že se jako amatér ve svých pochybnostech mýlím. Vy jste odborník z VŠ dopravní. Můžete tyto pochybnosti vyvrátit? Jinak samozřejmě oceňuji Váš přístup ke zpoplatnění a vážení kamionů a sdílím charakteristiku našeho státu i obavy. Zdravím. Jan Hitzger
  • / OdpovědětLumar
   DODATEK - odpověď na mail k mému článku z 13.7. Dobrý den, pane Hitzgere. Předpokládám, že jste o okruhu VELMI DOBŘE informován, neboť rodné jméno pí Lněničkové je HITZGEROVÁ a mám silný dojem, že ona je autorkou těchto příspěvků, protože v námitkách psaným pod Vaším jménem jsou shodné argumenty. A jak je zvykem, lživé - viz. 12. řádek " lze předpokládat, že tranzit pojede od D1 až po D6, přes všechny městské čtvrti od Běchovic, ČM, Čakovic, Chabrů, Suchdol a další ". SPOJENÍ D1 - D6 SE KONÁ PO JIŽNÍ ČÁSTI OKRUHU !! PROČ BY AUTA JELA O 70% DELŠÍ TRASOU ?? PROČ ?? Podobně tvrzení, že var. J " má řadu strategických vad, není velkorysá" bez udání pramene - žvásty sloužící k OVLIVŃOVÁNÍ VEŘEJNOSTI ! Zdravím LM.
   • / OdpovědětJan Hitzger
    Dobrý den pane inženýre, Váš předpoklad je naprosto mylný, protože se s paní Lněničkovou, p. Bulínským, Vavříkem, Stropnickým či kýmkoli jiným o okruhu vůbec nebavím. Zatím jen s Vámi. A Váš dojem o autorství je mylný. Není však Vaším zvykem nejprve kádrovat diskutující a zajímat se o osobu, která vysloví trochu jiný názor než ten Váš? Neprozrazuje to již úvod Vašeho příspěvku, v podstatě první věta? Proč je to pro Vás tak důležité? Nemůže to činit dojem, že je to pro Vás důležitější než vyčerpávající kvalifikovaná odpověď na argumenty, byť vůbec nemusí být odborné, zejména u laiků, jako jsem i já..? K 12. řádku - napsal jsem od D1, to znamená také od D11,10 a D8. Takže: není Vaše obvinění ze lži trochu ukvapené? Problematiku okruhu znám opravdu jen povrchně, čerpám na rozdíl od Vás jen ze svých obecných znalostí jak z ČR, tak ze zahraničí Na rozdíl od Vás i dalších odborníků v dopravní problematice, kteří se věci věnují profesně, a z článků a diskusních příspěvků v těchto Suchdolských novinách, zejména Vašich. To jsou veškeré moje prameny, protože jsem nic jiného nečetl, projekt jsem neviděl, zprávy, odborná stanoviska, výroky soudů jsem neviděl, ani žádné jiné materiály nečetl. Takže se jedná jen o můj , možná fantasmagorický názor. I proto jsem Vás požádal o nápovědu. Žel jste mi zatím nevyhověl. A Zdravím Vás a přeji hezký nastávající víkend. Jan Hitzger
 5. / OdpovědětJan Hitzger
  Příspěvek 2: Tak se po návratu z dovolené opět vracím. Argumenty, zejména p. Ing. Martínka, mne přiměly, abych se jako laik podíval alespoň na základní informace o okruhu. Jinak dodávám, že pokud bych to bral z osobního hlediska, tak se pohybuji především na Praze 9, konkrétně v oblasti Rajské zahrady, odkud mám možnost sledovat každodenní provoz na východní spojce, Štěrboholské radiále i v Chlumecké, Poděbradské, Průmyslové a Kbelské ul. Argument naprosto zásadní - průběh trasy: Jsem rád, že je přijímán alespoň argument, že v budoucnu si situace "asi" vynutí pokračování spojky od Kralup na Neratovice, Kostelec atd., za Úvaly a že to již před 7 lety pochopili i ve Středočeském kraji, jak sdělil pan ing. Martínek. Škoda, že to tehdy nepochopil magistrát, vedení ŘSD a odborníci na dopravu v Praze, koncentrovaní na variantu J, kteří toto řešení společně zatloukli. Stavba obchvatu za Úvaly možná mohla začít současně s 511 a obchvatem Běchovic, Újezda a Úval nebo s kratším zpožděním. ŘSD si plně uvědomuje, že úsek 510, nyní převážně 2 pruhy v každém směru, je kapacitně nevyhovující. Ředitel ŘSD to před několika dny nepřímo potvrdil a informoval o výstavbě 3. pruhu D11 v úseku z Černého Mostu-Jirny. Samozřejmě je to i s ohledem na intenzivní urbanizaci okrajových částí Prahy a pásu kolem Prahy na východě doslova masivní, ale i v Čakovicích a jinde na severu Prahy. Tudíž situace je taková, že nikoli v daleké nejisté budoucnosti, ale okamžitě je nutné řešit pražský okruh za Úvaly a Jirny. Pak je ovšem nelogické a nepraktické ho vracet na území Prahy v její severní a severozápadní části. Z tohoto hlediska současná verze pražského okruhu nedává smysl, trvání na prosazované trase varianty J je schizofrenické, zejména když je tak velmi kontroverzní, a do budoucna jistě přinese závažné problémy a náklady. A v tomto kontextu samozřejmě blednou- i tak asi alespoň částečně sporné- argumenty typu " • výrazně lepší účinnost trasy • efektivnější distribuce dopravy na vnějším silničním okruhu Prahy v přiměřeně vzdálené poloze od vnitřní kompaktně zastavěné oblasti metropole • vyšší přínos pro ochranu území hlavního města před vnější cílovou dopravou • příznivější rozdělení dopravních intenzit mezi Pražským a Městským okruhem • kvalitnější zajištění dopravní obslužnosti dotčeného území • realizace chybějícího propojení městských částí Prahy 6 a Prahy 8 • výrazně nižší rizika zpoždění projektové přípravy staveb • vyšší ekonomická efektivita". A samozřejmě blednou všechna rozhodnutí orgánů, soudů, magistrátu aj. ve prospěch varianty J. Ing. Martínek ovšem má pravdu, že situaci v Dejvicích, ale i jinde z pohledu zdravotních a jiných dopadů, je třeba řešit. Myslím, že je třeba mít více vrstev okruhů ve vnitřní Praze. V prvním příspěvku jsem se zmínil o Vídni, kde máme tzv. Ring, potom Gürtel, pak Südosttangente s navazující čtyřproudovou komunikací kolem Schönbrunnu a od něj na sever a pak vnější okruh především pro tranzitní dopravu. Ve zmíněném Miláně je to ještě mnohem plastičtější, snad i díky tomu, že je město na rovině a jistě také díky prozíravosti při plánování jednotlivých 4 stupňů vnitřních okruhů. Lze se poučit i jinde. V Praze do budoucna bezpochyby nebude stačit pouze vnitřní okruh a v současnosti naplánovaný okruh v trase 510, 511, 518,519,520. Nebude. Tudíž je nutná vyšší prozíravost a velkorysost. Spojení vnitroměstské a tranzitní dopravy ve východní, severní části Prahy i Suchdole, vytvoří neúnosnou situaci /na východě je již velmi často dnes/, byť krátkodobě může, ale vůbec nemusí, trochu zlepšit ovzduší v Dejvicích při vjezdu do Blanky, kulaťáku, které ale za Dejvice jako celek asi není horší než na magistrále, Černém Mostě, křižovatce Kbelské s Poděbradskou a mnoha jiných místech Prahy. A samozřejmě je k zamyšlení využití dalších nástrojů, třeba z důvodů snížení znečištění ovzduší jako jsou, o kterých se zmiňuje Ing. Martínek, jako jsou opatření vůči kamionům, zvýšení mýtného, nebo také ekologické štítky, ceny městské dopravy, příp. jiné. Závěr: Možná, že se mýlím. Nejsem odborník na dopravní problémy. Jsem laik. Ale zvláštní je, že i neodborníka, laika, amatéra po celkem krátkém přemýšlení napadají často zásadní argumenty, které značně znevěrohodňují, mám pocit, až násilně prosazovanou variantu vnějšího pražského okruhu, bez toho, aby se záležitost řešila komplexně s využitím znalostí a zkušeností z měst, které jsou v tomto daleko před Prahou. Je proto nejvyšší čas se vzpamatovat, dříve než nastanou asi nevratné škody, problémy a náklady.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna