Oba tunely budou uzavřeny vždy od 23.00 do 05.00 hodin. Důvodem je pravidelná údržba a kontrola technologie tunelů. Objížďka je vedena ulicemi: Patočkova, Milady Horákové.

Práce v tunelech zajišťuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.