Praha plánuje navýšit rozpočet městským částem o 226 milionů korun

Rada hlavního města Prahy na dnešním jednání odsouhlasila meziroční navýšení finančních prostředků pro městské části o 226 milionů korun. Celkově tak radnice na své výdaje obdrží částku 4,75 miliardy korun. Návrh musí ještě projednat zastupitelstvo.

Velké městské části, tedy Praha 1 až 22, si s výsledkem 4,03 miliardy polepšily o 172 milionů korun. U malých částí je nárůst 41 milionů, celkem tak získají necelých 700 milionů korun. Ďáblice, Dolní Chabry a Březiněves si navíc díky kompenzaci za „skládkování“ polepší o dalších 21 milionů korun.

V plánu je také na rok 2019 poskytnout Praze 22 prostředky na výdaje spojené s územním rozhodováním souvisejícím s přípravou výstavby Pražského okruhu ve výši 12 240 000 Kč.

„Věřím, že nalezený konsenzus v oblasti finančních vztahů je dobrým východiskem pro sestavení vyrovnaného rozpočtu Hlavního města Prahy na příští rok. K navýšení finančních vztahů jsme mohli přistoupit zejména s ohledem na pozitivní očekávání v oblasti výběru sdílených daní, vyčísleného na 54,45 miliard korun. Podíl 8 procent z tohoto předpokládaného inkasa činí 4,36 miliardy korun,“ konstatovala po jednání rady náměstkyně primátorky Eva Kislingerová, která zodpovídá za oblast financí a rozpočtu.

K rozdělení peněz používá pražský magistrát hodnoty s různou váhou, například počet obyvatel městské části má 30 %, rozloha území městské části 10 %, počet dětí v mateřských školách a žáků základních škol, jejichž zřizovatelem je městská část, má váhu 30 %, výměry zeleně v péči městské části mají dvacetiprocentní důležitost a plochy vozovek, které jsou ve správě městské části, mají v celkovém hledisku desetiprocentní význam. 

„Jsem velice ráda, že kontinuálně pokračujeme v již nastaveném modelu výpočtu finančních vztahů a že byl tento mechanismus zachován až do konce volebního období. Vůči městským částem se tato skutečnost projevuje pozitivně. Jen pro ilustraci, po odečtení inflace dochází k navýšení zdrojů na městských částech o tři procentní body,“ dodává Kislingerová.

Od roku 2014 byl městským částem v rámci finančních vztahů poskytován neinvestiční příspěvek na školství ve výši 1 360 Kč na dítě v mateřské škole a žáka v základní škole, jejichž zřizovateli jsou městské části hl. m. Prahy. V roce 2017 byl tento neinvestiční příspěvek na školství zvýšen na 2 000 Kč a na této úrovni bude zachován i pro rok 2019.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna