Foto: František Cinger

Referendum o hluku aneb Jak hlasovat proti svým zájmům

Zastupitelstvo obce vyhlásilo na 5. a 6. října 2018 referendum, aby dle jeho vyjádření občané stanovili další postup městské části „při projednání hlukové problematiky a ochrany obyvatel před nadlimitním leteckým provozem“. Už formulace otázky v sobě skrývá čertovo kopyto farizejské manipulace s lidmi, které „normálnímu“ člověku ani nedovolí odpovědět ve svém zájmu. Proč? O tom, že zastupitelé úmyslně zamlčují svou dosavadní aktivitu proti rozšíření letiště, o což v tomto případě jde, nemluvě.

 

Nejde totiž vůbec o položenou otázku, ale o snahu po prohraných soudech s hlavním městem Prahou, Letištěm Praha a Správou letiště Praha, v nichž se část okolních obcí s několika občany hlavně Suchdola (v případě kasační stížnosti i s místostarostou Václavem Vikem) pokusila v minulých letech blokovat výstavbu paralelní dráhy, získat jakoby či zjevně podporu občanů obce pro další soudy.

 

Jak jinak chápat úvod otázky referenda, zda souhlasíte či ne, aby starosta, tedy ing. Petr Hejl, rada i zastupitelstvo (s nadpoloviční většinou SOS) „využívali všech zákonem daných možností k omezení hluku z provozu ruzyňského letiště“? Podpořte další soudy!

 

Tedy máme se nadále bránit výstavbě paralelní dráhy, i když „ing. Petr Hejl, rada i zastupitelstvo s nadpoloviční většinou SOS“ s využitím dosavadních zákonem daných možností neuspěli ve svém blokačním úsilí?

 

Dobře, potud by byla otázka jasná. Jestliže bych však celé té partě jako občan v té věci nechtěl dát svůj hlas, čemu svým NE vlastně chci pomáhat?

Nesouhlasil bych v referendu s tím, aby se prali o to, „aby na zastavěném území městské části nebylo rozšířením ochranného hlukového pásma umožněno a legalizováno překračování obecně platných hygienických limitů pro letecký hluk.“? Tedy svým NE bych vlastně chtěl schvalovat a dokonce legalizovat překračování obecně platných hygienických limitů pro letecký hluk!!!

To je mi ale vykutáleně formulovaná a zastupitelstvem (s většinou SOS) schválená otázka referenda! (Musela dát kocourkovským radním hodně práce.)

 

Takže kdo nejde s ing. Hejlem (a SOS) a souhlasí s rozšířením letiště, což je v našem  národním i státním zájmu, opakuji se, tak umožňuje a dokonce legalizuje překračování obecně platných hygienických limitů pro letecký hluk! Je tomu ale opravdu tak?

 

Demagogie finanční i věcná

Nechci rozšiřovat údaje, které zazněly na středeční besedě o hluku. Jen bych si dovolil připomenout začátek postoje vedení obce za starosty ing. Petra Hejla k letišti. Předem řekněme, že v roce 2002 byl vyhlášen program Žijeme společně a založeno Sdružení obcí dotčených provozem letiště, jehož je Suchdol členem, jehož smyslem je pomáhat řadou nejen finančních aktivit obcím dotčeným provozem letiště. Výsledky jsou přes soudní aktivitu vedení radnice vidět na fotbalovém Slavoji i na hřišti na Výhledech, třeba.

V roce 2008 se na letiště obrátilo vedení Suchdola s požadavkem, jak kdysi přiznal sám starosta ing. Petr Hejl, aby přispívalo MČ na její rozvoj 50 mil. Kč za rok! Letiště mu bohužel odpovědělo až po jednom a půl roce. Odtud nevole s jeho vedením.

Před časem jsem byl účasten jednání s jedním z ředitelů Letiště Praha, který vzpomněl, že tento požadavek považovali až za korupční a proto na něj nereagovali. Po čase chtěli obnovit věcnou komunikaci. Výsledek? Žaloba obcí a občanů, zastupovaných u soudu naším panem starostou.

 

Není limit jako limit

Otázka referenda obsahuje termín „obecně platné hygienické limity“. Základem je samozřejmě znalost zákona č. 258/2000 Sb., kde zvláště v Dílu 6: Ochrana před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením, Hluk a vibrace je charakterizováno ochranné hlukové pásmo a jeho limity. Každý by si ho měl přečíst. Nicméně držme se srozumitelných formulací, i když ani po přečtením podkladů v Suchdolských listech č. 3 s údaji k referendu se člověk nedozví o rozdílných výpočtech limitů hluku v české legislativě, v Evropě, natož ve Světové zdravotnické organizaci WHO.

 

Jenom stručně: v české legislativě jsou určeny hlukové limity letovým dnem vypočítaným z provozu 6 měsíců, od května do října, včetně dne a noci, s hodnotami 60 decibelů za den, 50 decibelů za noc. S přelety mezi 80 a 90. Tedy každý rok aktuálně.

V celé Evropě přelety letadla nemají limity, hlukový certifikát určuje počet mezi 85/75, nejhlučnější noc je při výpočtech vyloučena.

 

Světová zdravotnická organizace vypočítává celodenní optimální limity na den z celého roku a to ještě v hodnotách minulých 10 let!

Proto je česká norma přísnější, protože pracuje s aktuálními hodnotami, navíc v nejfrekventovanější části roku.

Kdo si přečte dlouhodobě radnicí používané argumenty s „limity“ hluku, manipulace se srovnáváním českých hodnot s hodnotami WHO, tak vidí, jak jsou farizejská.

O tom, že teprve zanesení části území do „hlukového pásma“ přináší pomoc letiště, ani nemluvě. Takže snaha o určení co nejmenšího hlukového pásma je v určitém slova smyslu vlastně kontraproduktivní.

 

Jistěže letecký provoz Suchdol a okolní obce zatěžuje. Je to civilizační záležitost, která vyžaduje obrany a regulace. V úvahu se však – zvláště od onoho roku 2008 s požadavkem na sólo 50 milionů pro Suchdol – musí vzít i technický rozvoj leteckého průmyslu. Hlučnost letadel atd. To vše přece hraje roli.

Škoda, že i o tom vedení obce nikoho neinformuje.

Takže kdo chceme jít proti letišti, volte ANO, kdo vnímáte jeho provoz i rozšíření jako součást života, zaškrtněte NE. Z té otázky to nepoznáte.

 

František Cinger

Komentářů ( 13 )

 1. / OdpovědětJan Čadek
  Ano, zmíněné besídky jsem se osobně zúčastnil a pochopil, že nejlepší způsob hlasování bude nehlasovat.
 2. / Odpovědětwiki
  Díky za skvělý článek a přehledný rozbor situace. Doufám, že si ho před "referendem" přečte co nejvíce suchdolských občanů.
 3. / OdpovědětMartin Šíp
  Nesmyslné referendum zanechávající pachuť zneužití předvolební kampaně panem Hejlem, a to za situace, kdy stávající radnice nečinilo vůči Letišti v roce 2011 a 2016, kdy došlo k přijetí EIA, a kdy mělo cenu "burcovat občany. Všechny kandidující strany dokonce odpověděly na zářijovou otázku Suchdolských listů k referendu ohledně postoji k Letišti tak, že Suchdol musí být vůči Letišti aktivnější, než současné vedení Suchdola. Pan Hejl a pan Vik ale nemají námitek proti rozšiřování dráhy na Letišti a v roce 2016 (nebylo před volbami) oba dva naprosto rezignovali na jakékoliv připomínky / oponenturu vůči prodloužení EIA (pan Vik doslova konstatoval "My jsme to nevěděli"). Tedy lze shrnout "Hluk vadí všem občanům", a ptát se na to občanů je samozřejmě možné, ale pan Hejl by za to neměl vyhodit min 120 tis. Kč Tyto peníze by šlo použít např. na sport pro suchdolské děti. Pokud si pan Hejl chce prodloužit svoje 16-ti leté vládnutí, OK, ale nechť si platí kampaň ze svého. Pan Hejl nicméně nezná stud a tak vyhodí za nesmyslnou otázku 120 tis. Kč. Ale vzhledem k tomu, kolik již stálo Suchdol vládnutí starosty Hejla, je těch vyhozených 120 tis. Kč za nesmyslné referendum v podstatě pakatel.
 4. / OdpovědětKarel Kuna
  Úplně jsem nepochopil, co přesně chce autor článkem říci, tedy kromě předvolební agitace proti SOS Suchodol a současnému starostovi. Dovolím si jen zopakovat, proč jsem já osobně byl pro vyhlášení referenda. Jednak chceme znát názor obyvatel na tuto otázku. Není pravda, že je všechno jasné a že všichni musí hlasovat jedním způsobem. Sám autor uvádí, že "teprve zanesení části území do hlukového pásma přináší pomoc letiště". Ono to tedy není tak úplně pravda, letiště má a může pomáhat i za hranicemi hlukového pásma, protože i tam jsou obyvatelé hlukem zasaženi, rozdíl je v tom, že uvnitř pásma pomáhat (tedy zjednodušeně řečeno proplácet protihluková okna) MUSÍ. A část obyvatel může dojít k názoru, že je to pro ni nejlepší řešení. Druhým důvodem pro mě je zesílení mandátu příštího vedení MČ v jednání s letištěm. Pokud referendum dopadne výrazně ve prospěch dodržování hlukových limitů, bude mít budoucí starosta či radní jasný argument při vyjednávání o velikosti hlukového pásma tak, aby zůstalo mimo zastavené území Suchdola. Rozvoj letiště je možný i v takovém pásmu, nejde tedy o to, že bychom chtěli letiště dusit. Chceme ale, aby letiště respektovalo naše zájmy na pokud možná klidně bydlení - včetně dodržených hlukových limitů.
  • / Odpovědětmartinsip
   Pan Kuna, resp. paní Štěpánková, jsou opět ale neskuteční demagogové. Předmětný článek, stejně tak předcházející diskuze na posledním zastupitelstvu i debata na slavné debatě k referendu, přece pouze podtrhuje nesmyslnost referenda. Hluk přece vadí všem (paní Štěpánková ale opravdu není odbornice na problematiku hluku a provoz letiště, i když ona si myslí, že je odbornicí na všechno), nicméně lze pouze dokola opakovat, že starosta Hejl a jeho možní následní pretendenti na suchdolský trůn, vůbec NIC (slovy "vůbec NIC") nečinili proti rozšíření ranveje (místostarostovi Vikovi rozšíření dokonce nevadí, viz debaty). Znovu lze opakovat, že SOS neburcovalo občany v roce 2011, ani v roce 2016, kdy se schvalovala, resp. prodlužovala EIA (zrovna nebylo před volbami). Zastupitelé SOS svými články / příspěvky obhajujícími nesmyslné referendum pouze zastírají amatérismus a neschopnost pana starosty Hejla zastupovat zájmy Suchdola. SOS v předchozích letech v této otázce rezignovalo na svoji povinnost zastupovat zájmy Suchdola a nyní pouze OSTUDNĚ zneužívají vyhlašují referendum s otázkou, zda si má vedení radnice plnit svoje povinnosti (což SOS v podstatě neplní). Ale proč toto mají platit suchdolští, to už není ostudné, to je nemravné. Nicméně, pro zvolení do zastupitelstva a udržení se dalších 4 let u moci, je každý prostředek dobrý. Nechť se tedy výše uvedení zastupitelé spolu se starostou Hejlem složí na náklady referenda a těch 120 tis. Kč pošlou suchdolským dětem na sport.
   • / OdpovědětVěra Štěpánková
    Pane Šípe, já se za odbornici na vše rozhodně nepovažuji a ani jsem to nikdy netvrdila. Než něco napíši, snažím se k odpovědi sehnat informace či si nechat od znalejších poradit. Jde mi o to, aby mé odpovědi byly korektní. U Vašich příspěvků, jak to vypadá, o korektnost rozhodně nejde, cílem je očernit SOS.
    • / Odpovědětmartinsip
     Paní Štěpánková, přečtěte si moje příspěvky a konkrétně sdělte, v čem nejsou pravdivé. SOS a jeho příznivci se neustále staví do pozice jediných spravedlivých, korektních a moralizujících pisatelů, nicméně to jsou pouze SLOVA. Ale jak je psáno „Podle činů poznáte je" (resp. Poznáte je po jejich ovoci). S tématem "Hluk na / nad Suchdolem (a je to již "kolovrátek") přece nelze nijak polemizovat, nicméně referendum je nesmyslné (tedy nikoliv pro SOS, které si za peníze Suchdola takto platí předvolební kampaň), a to za situace, kdy současné vedení Suchdola tedy rozhodně vůči Letišti předtím nijak razantně nepostupovalo (viz příspěvek výše). Konstatování, že bude výsledek referenda závazný (za předpokladu splnění povinných náležitostí), je úsměvné. Nechť si každý, kdo se rozhoduje referenda zúčastnit, prosím přečte otázku v referendu, přece bez ohledu na jakékoliv referendum si musí vedení radnice plnit svoje povinnosti (vyhodit na tuto otázku min 120 tis Kč již snad není pouhý populismus). Paní Štěpánková tedy opět (v souladu s obsahem druhé věty v tomto příspěvku) hovoří o odbornosti, korektnosti a snaze někoho pošpinit, ale opět mlží a nehovoří k jádru věci. Já osobně nijak neskrývám, že mne již unavuje 16-ti leté vládnutí starosty Hejla (předtím 4 roky místostarosty), za jehož éry (cca 1/2 období od roku 1989) se Suchdol dostal do stavu v jakém je, a že to není úplně pěkný pohled, to snad vidí každý. A děje se tak v období, kdy městské části či obce čerpají ve velkém dotace a jiné příspěvky a posunují se do 21 stol. Ano, já na rozdíl od představitelů SOS jsem jako nezastupitel 8 let činný ve Finančním výboru ZMČ, a to bez nároku na jakoukoliv odměnu. Ano, mne není lhostejný osud rozvoje Suchdola, a proto kritizuji jeho neuspokojivý stav pod vedením SOS a starosty Hejla. Jediné jeho téma je tedy BOJ PROTI DÁLNICI, a to jako prostředek pro zvolení do zastupitelstva a udržení se dalších 4 let u moci. Pokud tedy většina z voličů, kteří zamíří k volbám, akceptuje tento postoj a dá hlas SOS (minule to bylo cca 1400 osob), bude starostou pan Hejl další 4 roky, a dle mého názoru na tom bude Suchdol stejně jako dnes. Letos nicméně kandidují do zastupitelstva další dvě sdružení, která představují kvalifikované a kompetentní kandidáty a zejména realistický program, jak posunout Suchdol dopředu. Za sebe tedy optimisticky doufám, že suchdolští voliči umožní svou letošní volbou na radnici naší městské části opravdovou změnu, a bude to jistě změna k lepšímu :))
 5. / OdpovědětVěra Štěpánková
  Publikovaný předvolební článek navzdory zbytečně agresivním výrazům a osobnímu napadání pouze potvrzuje, že na rozšíření letiště a ochranného hlukového pásma mohou být různé názory a že je užitečné dát občanům Suchdola možnost se vyjádřit a případně rozhodnout. Jak již bylo uvedeno, k vyhlášení referenda vedly zastupitelstvo tyto věcné důvody: - letecký hluk se negativně dotýká zdraví a majetku téměř všech obyvatel naší městské části, - referendum umožní obyvatelům se vyjádřit k tomu, jakým způsobem má městská část postupovat při rozhodujících jednáních o OHP, - názor obyvatel vyjádřený v referendu bude pro nové vedení městské části závazný, - posílí se mandát vedení městské části a váha jeho připomínek při budoucích zásadních jednáních o podmínkách pro zřízení OHP. Referendum bylo vyhlášeno současně s komunálními volbami, protože - pokračuje příprava dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu paralelní dráhy - projednává se územní plán Prahy (Metropolitní plán), opět bez vymezení rozsahu a kapacity letiště, - o rozšiřování letiště a o jeho podobě na dalších 20 a více let se má defınitivně rozhodnout již v roce 2019, - v nejbližší době lze očekávat projednávání návrhu na rozšíření OHP, toto významné řízení o opatření obecné povahy může být rychlé, - občané nemusí chodit dvakrát k volebním urnám. Problém s hlukem a jeho posuzováním je sice složitý, ale článek bohužel zejména s pomocí neúplných odkazů na ukazatele EU a doporučení WHO zastírá podstatu problému, tedy že OHP je pro Suchdol riziko a že je navíc navrženo špatně. Minimálně je nutné k limitům hluku připomenout: - na území OHP mohou být legálně překračovány hygienické limity venkovního hluku, - evropské doporučené hodnoty hluku a doporučení WHO nejsou pro vymezení OHP rozhodující, - české předpisy nejsou přísnější než doporučení WHO, jako příklad lze uvést doporučení WHO pro noční hluk: Podle aktualizovaného doporučení WHO [16] by Lnoc tj. hladina v noční době, neměla v chráněném venkovním prostoru staveb, tj. v okolí staveb, přesáhnout 42 dB, protože ta je považována za prahovou hodnota pro diagnozu nespavosti vyvolané prostředím i subjektivně uváděné poruchy spánku. Hladina Lnoc = 40 dB je pak uváděna jako prahová hodnota pro užívání prášků na spaní a sedativ. V interiérech budov by hodnoty LAmax neměly přesáhnout hodnoty 42 dB, protože od této hodnoty narůstá počet vědomých probuzení [16] . Prahová hodnota LAmax pro zvýšenou frekvenci samovolných pohybů během spánku a pro změny spánkového rytmu je 32 dB. Počet těchto událostí by neměl být větší než 10-15 za noc, tj. 8 hodin [2] (viz dokumentace EIA). Ve Stanovisku MŽP k EIA je přitom pro provoz paralelních drah uvedena podmínka max. 40 nočních letů, tedy 20 nad Starým Suchdolem a je tedy zjevné, že doporučení WHO není naplněno, české předpisy navíc maximální hladiny hluku LAmax a počet nočních letů vůbec neřeší.
 6. / OdpovědětDana Poláchová
  Původně jsem chtěla reagovat na leták SORS týkající se suchdolského referenda, který v pátek ležel na chodníku na Kamýcké, a při hledání kontaktu (na letáku žádný nebyl) jsem narazila na teno článek. Vzhledem k tomu, že jde o stejné téma, uvádím svůj názor nezávislého suchdolského občana (přistěhovala jsem se do Suchdola před 11 lety) zde. Vyhlášení referenda i jeho načasování považuji za legitimní z následujících důvodů: - výsledek referenda umožní zastupitelům poznat většinový názor občanů Suchdola na hluk způsobený leteckou dopravou v místě jejich bydliště - výsledek referenda bude pro budoucí vedení radnice závazný - výsledek referenda dá zastupitelům městské části silnější vyjednávací pozici - otázka položená v referendu je logická: rozšíření letiště o paralelní dráhu nutně vede k zavedení ochranného hlukového pásma (OHP) nad centrem Suchdola - OHP je oblast, v níž není vymahatelné dodržovat platné hygienické limity, tzn. hygienické limity se v takto vyznačené oblasti nemusí dodržovat - spojení referenda s volbami je častá záležitost, šetří čas i peníze (nemyslím tedy, že jde jen o předvolební agitku SOS) Úspěšné zvyšování letecké dopravy není dle mého názoru závislé pouze na rozšíření kapacity Letiště Václava Havla a tedy na stavbě paralení dráhy, z níž by byl koridor pro startující/přistávající letadla veden přímo nad centrem Suchdola.
 7. / OdpovědětO.Imlauf
  V reakci na článek bych uvedl jen to, že papír snese všechno. Jinak doufám, že referendum dá silný mandát pro jednání z letištěm a příslušnými úřady. Rozšiřování letiště k městu, a tím spojené znečištění, jak hlukové,tak ze spalování leteckého benzínu, je pro mě nepřijatelné a nevidím v tom žádný národní ani státní význam. Dovolím si ještě uveřejnit něco málo informací k referendu. Co se například radnici podařilo: - do stanoviska EIA se přece jen dostaly údaje o maximální kapacitě letiště – počet cestujících 21,2 mil a počet letů 274 000 letů/rok, na počátku v roce 2005 a v dokumentaci z roku 2007 byl u kapacity letiště jen text ve smyslu „postavíme paralelní dráhu, kterou potřebujeme a budeme létat“, -přesvědčili jsme zejména hygienu MŽP, že letištěm navrhované velké ochranné hlukové pásmo u současné dráhy by naprosto nezajistilo omezení nočního provozu, že je nutné jasně regulovat noční provoz pro každou jednotlivou noc – z toho vzešel požadavek MŽP ve Stanovisku k EIA na omezení nočního provozu po zprovoznění paralelní dráhy na max. 40 letů za noc a zákaz letů od 24:00 do 5:29 hod., což by mělo v budoucnu pomoci zejména obyvatelům kolem stávající dráhy v oblasti Starého Suchdola. - ve spolupráci s několika poslanci se podařilo zablokovat v Poslanecké sněmovně změnu zákona, která by v procesu vyhlašování ochranného hlukového pásma omezila úlohu krajských hygienických stanic, které mají v tomto procesu garantovat přiměřenou ochranu veřejného zdraví na rozdíl od Úřadu pro civilní letectví, který v tomto procesu primárně hájí zájmy letecké dopravy, Bez komunikace s dotčenými orgány a připomínkování nesprávných návrhů by bylo schváleno letiště s prakticky neomezeným provozem dvou paralelních drah. Letišti veškerá plánovaná omezení stejně jako stávající omezení na 48 letů za noc dlouhodobě nevyhovují a lze očekávat, že při budoucím vyhlášení OHP pro rozšířené letiště bude velmi náročné tato omezení opravdu prosadit. Zároveň je nutné požadovat také stanovení sankcí za jejich porušování. Současné omezení na 48 letů v noci máme, ale vzhledem k tomu, že nejsou stanoveny sankce za porušení, je vymáhání dodržování tohoto omezení velmi složité. Rozhodující fáze projednávání omezujících podmínek provozu letiště, jejich následná kontrola a vymahatelnost bude předmětem řízení o OHP. Referendum má kromě jiného zejména posílit mandát budoucího vedení MČ do tohoto řízení. Proč referendum současně s volbami: - vyhlášeno současně s komunálními volbami zejména s ohledem na aktuálnost tohoto problému a pokračující přípravu stavby paralelní dráhy: - projednává se územní plán Prahy (Metropolitní plán), ale opět bez vymezení rozsahu a kapacity letiště, - o rozšiřování letiště a o jeho podobě na dalších 20 a více let se má definitivně rozhodnout již v roce 2019, - pokračuje příprava dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu paralelní dráhy, - lze očekávat projednávání návrhu na rozšíření OHP v nejbližší době, toto řízení o opatření obecné povahy může být rychlé, - a také občané nemusí chodit dvakrát k volebním urnám. Jak dál s hlukem? V případě výsledku referenda ANO budeme při jednáních požadovat vymezení OHP mimo zastavěná území s tím, že v pásmu nejistoty měření a nejistoty výpočtů izofon budou provedena stejná opatření jako v OHP samotném, aby byla zajištěna ochrana zdraví obyvatel. V případě výsledku referenda NE budeme nuceni rozhodnutí respektovat a budeme požadovat co nejkvalitnější a nejrozsáhlejší protihluková opatření na zajištění kvalitního vnitřního prostředí. Pokud nebudou odstraněna základní pochybení ve výpočtu izofon a návrhu OHP, budeme nuceni využít krajní možnosti a požádáme po vydání opatření obecné povahy o OOP o soudní přezkum stanoviska a dokumentace EIA včetně vydaného opatření.
 8. / OdpovědětFrantišek Cinger
  VYNUCENÁ ODPOVĚĎ. V situaci, kdy už nejsem členem redakce, se výjimečně vyjádřím k několika kritickým příspěvkům k mému textu. Pane Kuno, který jste „úplně nepochopil, co přesně chce autor článkem říci, tedy kromě předvolební agitace proti SOS.“ V článku jsem napsal:: 1. Pan starosta, rada a zastupitelstvo žádají o podporu, aby „využívali všech zákonem daných možností k omezení hluku z provozu ruzyňského letiště“ v situaci, kdy už prohráli všechny soudy, jimiž chtěli s některými okolními obcemi a jednotlivci znemožnit výstavbu letištní paralelní dráhy (o okruhu nemluvě, přitom jsou to vlastně spojené nádoby, vzhledem k žalujícím). Proč žádají o mandát soudit se až nyní, a ne před tehdy podanými žalobami, které výhrady vůči hluku obsahovaly? A proč si chtějí nechat odsouhlasit další a další soudní pře? Je to farizejské. 2. Podle manipulativně položené otázky referenda nutí ty, kdo se nechtějí nadále soudit, že v případě hlasování NE musejí vlastně souhlasit, „aby na zastavěném území městské části bylo rozšířením ochranného hlukového pásma umožněno a legalizováno překračování obecně platných hygienických limitů pro letecký hluk“. Což jistě nikdo nechce. Dodávám, že takto položenou otázku považují za ne fair. Ale co je dnes na Suchdole v obecním rozhodování vlastně fair? Vážený pane Imlaufe, nemusíte mě urážet, že „papír snese všechno“. Při výčtu vykonaného ve věci obrany Suchdola jste však na „papír“ nedokázal dát ani větu, v níž byste mohl polemizovat s těmito dvěma výtkami výše uvedenými. OOO K ostatním: K „očerňování SOS“ a „předvolební kampani“ jen uvedu, že fakt nadpoloviční většiny SOS v radě i zastupitelstvu, které si tak dělá, co si parta SOS vymyslí, není očerňování, nýbrž skutečnost. Stejně jako pár mých poznámek o různosti výpočtu norem českých a WHO o měření hluku. Kdo si pamatuje manipulace prvotních argumentů vedení obce proti rozšíření letiště, tak ví, proč jsem je připomněl. Strašení kdečím se mu stalo vůbec hlavním argumentem, bohužel. Místo konstruktivního jednání s partnery. OOO Kdybych chtěl vést „předvolební kampaň“, připomněl bych např. skandální zrušení Výboru pro rozvoj Suchdola, který hned po minulých volbách (se souhlasem většiny SOS) vedla zastupitelka Veronika Žilková-Stropnická. Členem byl i starosta ing. Hejl, účasten všech jednáních v obci i mimo. A především on i pracovník úřadu ing. Milan Novotný, tehdy zapisovatel jednání výboru, odpovědný za předávání zápisů na jednání vedení radnice přesně věděli, jak rušení (s většinou hlasujícíchc z SOS) probíhalo. Mně ale nejde o předvolební kampaň, ale o farizejství starosty, rady a zastupitelstva (nadále s nadpoloviční většinou SOS) ve věci referenda.
 9. / OdpovědětPavel Kunc
  Výsledek referenda je vyčerpávající odpovědí suchdolských občanů jeho zpochybňovačům. 92% hlasujících se vyjádřilo ANO, čímž podle mého názoru i zpětně legitimizovalo kroky učiněné zastupitelstvem, radou i paem starostou.
 10. / OdpovědětJméno / přezdívka (povinné)
  Vážený pane Kunci, Váš referát o referendu o odpovědi suchdolských občanů jeho zpochybňovačům je jistě pravdivý. Dovolil bych si jen tři drobné poznámky. 1. V lednu 1977 podepsalo 242 občanů Chartu 77. Republika měla více než 14 milionů obyvatel, z nichž na 1 milion 400 tisíc bylo členů Komunistické strany Československa podporujících státní vedení. Přesto historie ukázala, že pravdu mělo oněch zpočátku 242 občanů. 2. Zpochybnil jsem referenční otázku. Píšete, že ono 92% podle Vašeho názoru i zpětně legitimizovalo kroky učiněné zastupitelstvem, radou i panem starostou. Všechny ty prohrané, amatérsky vedené soudy? Zajímavá svoboda rozhodování a zpětného potvrzování. Nelíbilo se mi a stále se nelíbí a vnímám to jako un fair, že opak ANO, podporujícího další soudy, tedy NE, ve formulaci otázky referenda schválenou kocourkovskými suchdolskými zastupiteli, předem vnutilo odpovídajícím, že musejí vlastně požadovat přestupování zákona. 3. Před referendem mě přesvědčovali mí přátelé, patřící zjevně k oněm 92 % souhlasících. Vibrace z tunelu zboří všechny suchdolské vilky! Když jsem se zeptal, kolik vilek a domů padlo po spuštění Blanky, přišel další argument: Průduchy za benzinkou nedovolí letiště (v posledních desetiletích oblíbený nepřátel většiny suchdolských radních, dodal bych), aby byly dostatečně dlouhé. Takže ten sajrajt budeme stejně dýchat. Jako bychom okolo Kamýcké už nedýchali přímo sajrajt desetitisíců aut od rána od noci. Navíc radnicí podporované v reálu neexistující řešení okruhu Ss počítá s tím, že Kamýcká bude jeho přivaděčem! Další přítel přidal trumf: Při kopání tunelu se zničí všechny prameny vody a Suchdol bude v době, kdy začíná být vody čím dále méně, bez vody! Šlo jistě o argumenty týkající se okruhu, ale přesvědčil jsem se, že strašení okruhem, letištěm je standardním argumentem sobeckého přístupu k obci i jejímu okolí. Chápu, že funkcionář nechce mít most před svým barákem, člověk se sedláckým myšlením přece nedovolí, aby pod jeho polem vedl nějaký tunel, natož aby nad jeho polem létalo víc letadel. V dnešní době se i tyto negativní dopady dají oemzuit, minimalizovat, ovšem když se o tom chce jednat. Není pochyb, že se i Suchdol musí bránit expanzi hluku a dalších jevů ničících životní prostředí, ale strašení a sobeckost a fanatické souzení, dojděte si na průběh oněch soudů, není dobrý rádce. I když i v této diskusi zastupitel konstatoval, že „v rozšiřování letiště k městu... nevidí žádný národní ani státní význam“. Tak co? Sebestřednost a sobeckost v kostce. Budoucnost ukáže, kdo ve věci řešené referendem měl pravdu a pro obec chtěl zajistit a dokázal zajistit to nejlepší. Přeju Vám radost z referenda. František Cinger

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna