Dopravní omezení na křížení Podbabské a Papírenské ulice

Dočasné semafory jsou zde umístěny z důvodu budování hradidlové komory u břehu Vltavy, která do budoucna zabrání zaplavování nejníže položené části komunikace pod mostem při vyšší hladině vody, která vrací vodu zpět kanalizací.

Stavební práce, a tím i dopravní úprava, mají být ukončeny do 30. 11., z důvodu příznivého počasí ale předpokládáme dřívější zprůjezdnění úseku.

Zájmové území je odvodněno prostřednictvím uličních vpustí do dešťové kanalizace DN 400, která je zaústěna do plavebního kanálu. Vyústění kanalizace se nachází v nábřežní zdi na levém břehu před plavební komorou VÚV Podbaba. Kanalizace není chráněna proti zpětnému vzdutí a od průtoku Q=1600 m3/s ve Vltavě dochází k jejímu zaplavování. Nejnižší místo podjezdu má kótu přibližně 181,50 m n. m., čemuž odpovídá průtok ve Vltavě 2300 m3/s. Od tohoto průtoku výš dochází k zaplavování pojezdu, proto se podjezd při vyšších průtocích dopravně uzavírá, a tím dochází k odříznutí ústupové cesty pro těžkou techniku z areálu ÚČOV a Podbaby.

 

Zdroj: Praha 6

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna