POZOR DOŠLO KE ZMĚNĚ ŘAZENÍ AUT V RÁMCI TZV. ZÁCHRANÁŘSKÉ ULIČKY

Od 1. října 2018 musí řidiči při dojíždění do kolon vytvářet záchranářskou uličku mezi levým a přiléhajícím jízdním pruhem. Ulička se tak bude tvořit stejně jako v okolních evropských zemích. Hasičské a sanitní vozy zároveň budou nově moct použít kombinaci modrého a červeného majáčku vozidla s předností v jízdě.
  • Nově budou uhýbat vozidla doprava ve středním a pravém krajním jízdním pásu a v tom nejrychlejším doleva. Záchranářská ulička se vytvoří ve středním pruhu.
  • Důležité je, aby řidiči uličku vytvářeli včas, tedy již v pomalu jedoucí koloně vozidel. Po zastavení auta je totiž komplikovanější úhybný manévr provést.
  • Za neoprávněný vjezd do uličky může být uložena pokuta až 2 500 korun
  • Novela zákona také umožňuje od října vozům Integrovaného záchranného systému využít nově i červenou barvu pro výstražný maják kvůli lepší viditelnosti.

 

Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích – § 41 odstavec 8:

„Není-li dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; při tom smějí vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem. Do tohoto prostoru smějí vjet pouze vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích.“

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna