Ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6

Ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6 se koná 19. 11. od 14:00 hodin v 6. patře budovy MČ Prahy 6

Návrh programu ustavujícího zasedání ZMČ Praha 6 zvoleného na období let 2018 – 2022 

(schválený usn. RMČ č. 3998/18 dne 07.11.2018)

 • Zahájení
 • Složení slibu členů Zastupitelstva MČ Praha 6
 • Schválení programu jednání
 1. Složení návrhového a volebního výboru
 2. Schválení jednacího a volebního řádu ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6
 3. Stanovení počtu členů rady, počtu místostarostů a uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 6
 4. Volba starosty MČ Praha 6
 5. Volba statutárního místostarosty MČ Praha 6
 6. Volba místostarostů MČ Praha 6
 7. Volba uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 6 pro výkon funkce člena Rady MČ Praha 6
 8. Zřízení výborů Zastupitelstva MČ Praha 6 a stanovení počtu jejich členů
 9. Volba uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 6 pro výkon funkce předsedů výborů
 10. Volba předsedů, členů a tajemníků výborů Zastupitelstva MČ Praha 6
 11. Stanovení výše odměn neuvolněným členům ZMČ Praha 6
 12. Pověření členů Zastupitelstva MČ Praha 6 přijímáním prohlášení snoubenců o projevu vůle vstoupit spolu do manželství a pověření k užívání závěsného odznaku

 

Přímý přenos bude opět k dispozici na webu, odkaz upřesníme v den konání zastupitelstva

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna